fbpx Ser du forskjell på disse pressemeldingene? Hopp til hovedinnhold

Ser du forskjell på disse pressemeldingene?

Pressemeldinger om statsbudsjettet
FIRE LIKE: Regjeringens pressmeldinger om sykehusøkonomien har sett relativt lik ut de siste fire årene. Foto: Ingvald Bergsagel

De siste fire årene har regjeringen sendt ut relativt likelydende pressemeldinger om statsbudsjettet under tittelen: «Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene». Dette til tross for at ventetiden økte i fjor.

Tallene oppdateres, og noen setninger omformuleres her og der. I hovedtrekk er likevel innholdet det samme i pressemeldingene om sykehusøkonomien som regjeringen de siste årene har sendt ut i forbindelse med lanseringen av sine statsbudsjettforslag.

Det er [...] riktig at det var en økning i gjennomsnittlig ventetid og antall ventende mellom 2017 og 2018

Bent Høie (H), helseminister

Tittelen fra de siste fire årene – 2016, 2017, 2018 og 2019 – er identisk: Hvert år har regjeringen gått ut med budskapet «Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene» – om enn i nynorsk versjon i 2017.

Men stemmer det at ventetiden har blitt kortere?

Flere i helsekø

– Det store bildet er at ventetider og antall ventende er redusert betydelig under denne regjeringen, skriver Høie i en epost til Sykepleien.

– Det er imidlertid riktig at det var en økning i gjennomsnittlig ventetid og antall ventende mellom 2017 og 2018. Fra 1. tertial 2018 til 1. tertial 2019 har ventetidene på nasjonalt nivå vært stabile.

I fjorårets pressemelding hevdet regjeringen å ha bidratt til å redusere antall personer i helsekø med 65 000 siden de overtok makten i 2013. I årets pressemelding er tallet redusert til 60 000.

I pressemeldingen fra 2017 sto det dessuten at ventetiden var «redusert med 18 dagar totalt frå 2013 til 2017», mens det i årets versjon hevdes at ventetiden er redusert med kun 16 dager.

Høsten 2018 sendte da også Helse- og omsorgsdepartementet ut en annen pressemelding med tittelen « Svak økning i ventetider ».

Rødgrønne tiltak

– Helsekøene begynte å gå ned allerede i 2010, takket være tiltak fra den rødgrønne regjeringen, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, til Sykepleien.

Hun hevder Høies påstand om kortere køer under borgerlig styre ble skutt ned av Helsedirektoratets rapport fra 2016 [pdf].

Regjeringen senker ambisjonene for sykehusene år for år, noe den lavere og lavere aktivitetsveksten i disse pressemeldingene viser

Ingvild Kjerkol (Ap)

Ifølge Kjerkol viste denne rapporten at et stort antall forsinkede og uavklarte pasientavtaler lå inne i sykehusene, uten at disse kunne gjenfinnes i statistikk.

Sammenliknbare tall

Likhetene mellom pressemeldingene år for år gjør det mulig å sammenlikne noen nøkkeltall. For eksempel trekkes det frem at regjeringen har lagt til rette for følgende aktivitetsvekst, eller «økning i all pasientbehandling», for sykehusene de siste årene:

  • 2016: 2,5 prosent
  • 2017: 2,1 prosent
  • 2018: 2 prosent
  • 2019: 1,7 prosent
  • 2020: 1,5 prosent

– Regjeringen senker ambisjonene for sykehusene år for år, noe den lavere og lavere aktivitetsveksten i disse pressemeldingene viser, sier Ingvild Kjerkol.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By,  kommenterte tallene slik overfor Sykepleien da de ble lagt frem mandag 7. oktober:

«Dette budsjettet gir ingen utvikling. Det blir ikke bedre. Det blir dårligere. […] For sykehusene er det foreslått en lavere aktivitetsvekst i 2020 enn det den er for i år.»

– Gir ingen mening

Helseminister Høie svarer på kritikken med å påpeke at regjeringen foreslår å styrke sykehusbudsjettene med 1,58 milliarder kroner i 2020.

– Dette gir rom for en aktivitetsvekst som er over det den demografiske utviklingen tilsier. Styrkingen kommer på toppen av en prisjustering på om lag 4,2 milliarder kroner. Dermed får sykehusene om lag 5,8 milliarder kroner mer i 2020 enn i 2019. Å kalle det for et dårligere budsjett gir ingen mening.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol knytter regjeringens skryt av aktivitetsvekst til samhandlingsreformen, som den rødgrønne regjeringen innførte på slutten av sin periode.

– Reformen har bidratt til økning i poliklinisk behandling, som for sykehusene har gitt en stor effektivisering, sier Kjerkol til Sykepleien.

– Dessverre har regjeringen ikke fulgt opp den andre delen av samhandlingsreformen, det å ruste opp kommunehelsetjenesten til å ta imot dem som før ble fulgt opp på sykehus. Pasienter er blitt kasteballer i systemet på grunn av denne utviklingen, sier Kjerkol.

Gamle sitater om igjen

Flere sitater fra helseminister Bent Høie går igjen i pressemeldingene. I 2015 uttalte han for eksempel følgende:

«Regjeringen har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre tre budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte.»

Sitatet er oppdatert årlig, og gjengis i årets pressemelding slik:

«Regjeringen har med sine syv budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 15,5 prosent. Det er fem prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne.»

På spørsmål om hvorfor pressemeldingene er så like år etter år, svarer helseminister Bent Høie slik:

– Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene er et kontinuerlig mål for regjeringen, og er en av grunnene til at vi styrker sykehusbudsjettene såpass mye. Dermed har det vært naturlig å ha relativt likt innhold i pressemeldingene.

Les også:

NSF-lederen skuffet over statsbudsjettet: – Gir ingen utvikling

Eli Gunhild By
MISFORNØYD: – Når gjelder kommunene, så erkjenner ikke regjeringen den krisen vi vet kommer, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Foto: Kari Anne Dolonen

– Dette budsjettet gir ingen utvikling, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, om regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem mandag.

– Sykehusene sier de strammer inn og skjærer ned hvert eneste år. Dette budsjettet gir ingen utvikling. Det blir ikke bedre. Det blir dårligere.

Slik kommenterer Eli Gunhild By, leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Lavere aktivitetsvekst

Budsjettet ble presentert mandag klokken 10, og NSF-lederen har rukket å se på noen av nøkkeltallene.

– For sykehusene er det foreslått en lavere aktivitetsvekst i 2020 enn det den er for i år, sier hun.

Hun viser med dette til at regjeringen foreslår en aktivitetsvekst på 1,5 prosent for 2020, mens aktivitetsveksten for inneværende år er på 1,7 prosent.

På sine egne nettsteder fremhever regjeringen at det legges til rette for en høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier, som vil bli om lag 1,3 prosent.

– Regjeringen har med sine sju budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 15,5 prosent. Det er fem prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne, uttaler helseminister Bent Høie der.

Erkjenner ikke krisen

NSF-lederen er heller ikke fornøyd med regjeringens satsing i kommunesektoren.

– Når gjelder kommunene, så erkjenner ikke regjeringen den krisen vi vet kommer, spesielt med tanke på manglende helsepersonell og spesielt sykepleiere.

Sykehjemskjøkken

– Noe bra du har sett i budsjettet?

– Det er foreslått penger til bygging av kjøkken på sykehjem. Men å få god mat på sykehjem skal være selvfølge. At det ikke bevilges penger spesifikt til økt bemanning, er svært alvorlig. Det er ingen konkrete tiltak på det, sier By.