Tajik: Grunn til å gjøre lovendringer etter Aleris-dom

Bildet viser Hadja Tajik.
VIL KREVE ANSETTELSE: Hadia Tajik reagerer etter dommen i Aleris-saken.

Aleris-dommen betyr at vi må se på arbeidsmiljøloven på nytt, sier Hadia Tajik (A). Hun ber kommunene kreve i anbud fra omsorgsselskaper at folk får ansettelse.

Aleris-dommen dreier seg om 24 personer som jobbet som selvstendig næringsdrivende ved et botilbud for personer med psykisk sykdom og rusproblemer. Oslo tingrett gir 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi, som selskapet i dag heter, frifinnes i 11 av sakene. Dommen kom onsdag.

Les: Omsorgsarbeidere vant ikke frem i søksmål mot Aleris

– Hvis dommen blir stående, kan det være all grunn til å gjøre lovendringer for å sikre alminnelige arbeidsfolks rettigheter bedre enn i dag, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Til høsten

Også Sps Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer.

Lundteigen varsler at han vil ta tak i saken så snart Stortinget samles.

– Arbeidsmiljøloven må endres, siden den gir grunnlag for sånne dommer. Man må definere arbeidstakerbegrepet tydeligere, sier han.

Senterparti-politikeren oppfordrer også kommunene til å ta ansvaret ved å definere krav i sine anbud.

– Stort mot

Lysbakken mener dommen er trist for norsk arbeidsliv.

– Om denne saken blir stående, så må vi se på hvordan vi kan endre lovverket sånn at denne typen utnyttelse av arbeidsfolk ikke er lovlig, sier han.

Bjørnar Moxnes sier de ansatte har vist stort mot ved å ta denne saken til retten.

– Aleris-saken er ikke en enkeltsak, men et utslag av et system der privat profitt på skattefinansierte velferdstjenester hentes ut gjennom å kutte i ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette går i neste omgang ut over kvaliteten på tilbudet for brukerne av tjenestene, sier Rødt-lederen.

Vurderer anke

Fagforbundet har støttet de 24 som er medlemmer, i søksmålet.

– Vi er skuffet over at retten ikke har vært tydelig på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers ansvar. Denne dommen bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv, sier forbundsleder Mette Nord.

Sammen med advokaten Kjetil Edvardsen er saksøkerne nå i gang med å vurdere en eventuell anke.

I kjølvannet av søksmålet har Stendi gått bort fra hovedlinjen med å gi omsorgsarbeiderne kontrakt som oppdragstakere og ikke ansatte. I dag er 5 prosent av selskapets 5000 medarbeidere næringsdrivende konsulenter. Ingen av dem jobber lenger innen psykisk omsorg.

Les også: Omsorgsarbeidere vant ikke frem i søksmål mot Aleris

Forfatterintervju Nattevakter inspirerte til roman om omsorg

Portrett av forfatter Kristin Buvik Sivertsen
INSPIRASJON I NATTEN: Jobben som nattevakt i en omsorgsbolig hjalp Kristin Buvik Sivertsen med å finne rammen for debutromanen “Omsorg”.

Kristin Buvik Sivertsen valgte å legge handlingen i sin debutroman til en omsorgsbolig, for slike steder foregår det mystiske ting.

I utgangspunktet har ordet «omsorg» en klang av noe dypt personlig og privat – av nærhet, kjærlighet og intimitet. Men det brukes ofte i sammenhenger som inkluderer offentlige institusjoner, profesjonelle yrkesutøvere og stramme budsjetter. Det snakkes om «omsorgsarbeid», «omsorgsreformer» og «omsorgsboliger».

«Omsorg» er også tittelen på Kristin Buvik Sivertsens debutroman.

– Jeg jobbet som nattevakt i en omsorgsbolig under studiene, forteller hun.

– Erfaringen inspirerte meg til å skrive, men det jeg hentet derfra, er nok mer arbeidsoppgaver og rutiner, heller enn karakterer og handling.

En advarsel til krimelskere

I romanen tilkalles politiet etter et mistenkelig dødsfall i en omsorgsbolig i Oslo. Avdøde – en sekstiårig, mannlig beboer – betegnes som klinisk deprimert. Men likevel; var det selvmord?

Samme natt skal en annen beboer ha blitt forsøkt voldtatt. Henger hendelsene sammen? En nyutdannet og høygravid politietterforsker koples på saken og forhører beboere og ansatte etter tur.

Likevel advarer Sivertsen lesere som måtte tro at dette er en krim.

– Jeg låner riktignok grep fra sjangeren, men

Les også: