fbpx Lanserer ti helsevettregler for kommunepolitikere Hopp til hovedinnhold

Lanserer ti helsevettregler for kommunepolitikere

Eli Gunhild By

Under Arendalsuka lanserer Norsk Sykepleierforbund det de kaller helsevettregler for Kommune-Norge.

Vit hvor du skal. Kjenn terrenget. Lytt til erfarne fagfolk.

Det er tre av rådene Norsk Sykepleierforbund mener kommunepolitikerne bør ha i mente for at eldre skal kunne «ferdes» trygt i Kommune-Norge. (Se faktaboks nederst i artikkelen.)

Rådene ble lansert i forbindelse med  debatten om likeverdige kommunale helsetjenester som ble arrangert av Sykepleierforbundet under Arendalsuka tirsdag morgen.

Ny rapport

Før debatten presenterte også Vista Analyse en ny rapport. I rapporten konkluderes det blant annet med rekrutteringsproblemer, sykere pasienter og mer komplekse tilstander hos pasienter og brukere, samt stramme økonomiske rammer i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

Ingeborg Rasmussen er forsker i Vista Analyse og hovedansvarlig for rapporten.

– Mye av det vi har funnet, er nok kjent for sykepleierne i kommunen. Men kanskje er det ikke like kjent for kommuneledelsen og befolkningen for øvrig, sier hun.

Mer avanserte oppgaver

Rapporten er laget på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. Blant annet er 25 informanter intervjuet. I utvalget er tillitsvalgte for NSF, enhetsledere, kommunalsjefer og politiske ledere fra 8 norske kommuner.

En informantene beskrev dette om utviklingen i sitt arbeid som sykepleier i kommunen:

«Tidligere drakk man kaffe med brukerne, nå gir vi intravenøs behandling og gjennomfører avanserte sykepleierprosedyrer.»

En annen av informantene i undersøkelsen sa det slik:

«De som er på sykehjem nå, var på sykehus før. De som var på sykehjem før, er hjemme nå. De som er på intensiven nå, døde før.»

Problem her og nå

Rasmussen sier at informantenes virkelighetsbeskrivelse støtter opp om det bildet de også fant på makronivå:

– Oppgavene i kommunehelsetjenesten har blitt mer avanserte. Både fordi samhandlingsreformen har ført til at stadig sykere pasienter behandles i kommunene, men også fordi teknologiske nyvinninger fører til at flere kan få behandling hjemme, sier hun.

– Samtidig er det er store problemer med å skaffe god nok kompetanse. Rekrutteringsutfordringene er store, spesielt av sykepleiere, påpeker Rasmussen. 

– Nytt for meg var at utfordringene oppleves så store her og nå. Samlet sett er dette et varsko – vi står i en situasjon som krever handling nå, ikke om noen år. Hvis man ikke gjør noe nå, vil det bli problemer både med å gi befolkningen likeverdige og forsvarlige tjenester, mener Rasmussen. 

Svar på rapporten

De ti helsevettreglene er altså et svar på utfordringene som kommer frem i Vista-rapporten, ifølge NSF-leder Eli Gunhild By.

– Rapporten viser det samme som tidligere rapporter: At helse- og omsorgstjenesten ikke er prioritert høyt nok, sier By.

For mye overlates til administrasjonen, og politikerne er ikke tett nok på, mener hun.

– Det er tross alt politikerne som har ansvaret, og våre helsevettregler vil være til hjelp for dem når de utarbeider god politikk som gir god behandling og pleie for pasienter, trygghet for de pårørende og gode arbeidsvilkår for sykepleierne, mener By.

– Bemanningskrise

Tuva Moflag (Ap) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun er med i panelet som debatterte likeverdige helsetjenester i Arendal tirsdag. Dette er én av de i alt 18 helsedebattene hun skal delta i i løpet av uka.

– Vi har ikke likeverdige tjenester for alle i dag, det er det flere rapporter og undersøkelser som viser. Eksempelvis ser vi at lønn og utdanningsnivå påvirker hvor gode tjenester man får. Likeverdige tjenester må vi jobbe for hele tiden. Flere velger for eksempel ikke å få barn: Fremtiden må sørge for likeverdige helsetjenester også for dem som ikke har nære pårørende, sier hun til Sykepleien.

– Jeg har lest rapporten fra Vista, og må si at rekruttering av helsepersonell til kommunehelsetjenesten er det jeg synes er det mest problematiske vi står overfor.

– Vi er på vei inn i en bemanningskrise. Arbeiderpartiet ønsker økt grunnbemanning i sykehjemmene og en heltidskultur i hele den offentlige helsetjenesten, også i kommunene. Mangel på personell er utfordring nummer én, sier hun.

Heltid

Erlend Larsen (H), sitter også i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og deltok i debatten.

Han mener forslaget om ny masterutdanning for avanserte kliniske sykepleiere, som har vært ute på høring, vil kunne møte noen av utfordringene som kommunehelsetjenesten står overfor i tiden fremover.

– Vi må fortsette arbeidet med å få til en heltidskultur. Dette er noe helseminister Bent Høie har jobbet med hele sin periode, og det har gradvis blitt bedre, selv om noen nok gjerne skulle sett at det hadde gått raskere, sier Larsen til Sykepleien. 

Under debatten i Arendal deltok også Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS:

– Jeg tror heltidskultur handler mye om lederskap og hvordan du får de ansatte med på laget, sa hun til de fremmøtte i Arendal.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse