Grønt lys for ny behandling av føflekk-kreft

Nærbilde av føflekk
DEKKER UTGIFTER: Behandling med Tafinlar og Mekinist blir heretter dekket for pasienter med føflekk-kreft III.

Beslutningsforum for nye metoder har godkjent at nye legemidler for føflekk-kreft tas i bruk.

Pasienter med stadium III føflekk-kreft kan dermed få behandling med kombinasjon av legemidlene Tafinlar og Mekinist dekket av det offentlige. Dette er en forebyggende tilleggsbehandling som foretas etter operasjon.

Flere nye metoder

Beslutningsforum tok stilling til totalt ni nye metoder i sitt møte mandag.

I tillegg til kreftbehandlingen fikk også legemidler for hiv, leverkreft og leukemi ja fra beslutningsforumet.

Beslutningsforum har også godkjent prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag og alvorlige hodeskader. Det består av en spesialisert mobil enhet til bruk i ambulanse eller helikopter, utstyrt med blant annet CT-skanner, skriver Dagens Medisin.

Metoden muliggjør oppstart av blodproppløsende behandling før pasienten fraktes til sykehus.

Beslutningsforum for nye metoder er et norsk statlig organ, etablert i 2013 som Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Forskning viser at nattarbeid øker risikoen for kreft

Bildet viser helsepersonell mot en bakgrunn av nattlig by.
Nattarbeid øker risikoen for kreft, konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Nattarbeid gir kaos i kroppen og øker risikoen for å få kreft, konkluderer en internasjonal ekspertgruppe.

Ekspertgruppen har bestått av 27 forskere fra 16 land som på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon har gått gjennom tidligere forskning om mulige sammenhenger mellom nattarbeid og kreft. Resultatet er publisert i tidsskriftet The Lancet Oncology.

– Dette er det nærmeste vi kan komme å kunne fastslå at nattarbeid gir kreft, sier seniorforsker Johnni Hansen ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark til Fagbladet 3F.

Hansen har vært med i ekspertgruppen til WHO, som også i 2007 vurderte om det var en sammenheng mellom nattarbeid og kreft. Konklusjonen den gang var den samme.

Rammer også menn

– Men den gang gjaldt det kun kvinner og brystkreft. Nyere forskning tyder på at nattarbeid også kan gi prostatakreft og kreft i tykk- og endetarmen. Dermed er menn som jobber om natten også kommet med i risikogruppen, sier Hansen.

Hansen understreker at sammenhengen mellom nattarbeid og kreft ikke handler om mangel på søvn, men mer om forstyrrelse av

Les også: