Medisinmangel kan ramme flere tusen diabetikere

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og indremedisiner og hjertespesialist.
MANGE KAN BLI RAMMET: – Vi får daglig telefoner fra bekymrede pasienter som lurer på hva de skal gjøre, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Det er mangel på legemiddelet Metformin, melder Statens legemiddelverk. I fjor fikk over 122 000 diabetikere medisinen på resept.

Medisinen brukes til å senke blodsukkeret hos pasienter med diabetes type 2. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier til Dagens Medisin at flere apoteker har gått tomme for medisinen.

– Vi får daglig telefoner fra bekymrede pasienter som lurer på hva de skal gjøre. Dette er en uheldig situasjon nå midt i sommerferien. Det kan potensielt bli mange som blir rammet. Det er umulig å oppgi nøyaktig antall, men det kan fort bli mange tusen, sier han til nettstedet.

Nødtiltak

Legemiddelverket har i forbindelse med situasjonen gitt utvidet adgang til å utskrive andre legemidler mot diabetes type 2. De beskriver tiltaket som et «nødtiltak» begrenset til én utlevering, før pasienten settes tilbake på tidligere behandling.

Legemiddelverket skriver på sine nettsider at de jobber tett med produsenter og grossister for å skaffe Metformin til Norge for å redusere problemet mest mulig. De oppgir at mangelen er ventet å vare til 10. september.

Les også:

Hjemmeboende pasient fikk feil dose insulin og døde

Viser en blodprøvestikk for å måle glukoseinnhold i blodet
DIABETES: I legeerklæringen etter dødsfallet er det diabetes mellitus 2 med koma som er oppført som årsak. Pasienten ble ikke obdusert. Men Helsetilsynet opprettet tilsynssak.

En helsefagarbeider får advarsel av Helsetilsynet etter å ha gitt en eldre hjemmeboende pasient for mye insulin.

En pasient fikk hjemmesykepleie to ganger daglig for å få hjelp med måling av blodsukker og administrering av medisiner – blant annet insulin. En helsefagarbeider fikk pasienten på sin liste en søndag morgen. Da helsefagarbeideren kom, sov pasienten i en stol.

Helsefagarbeideren vekket pasienten. Blodsukkeret ble målt til 14,6 mmol/l. Ifølge journalen satt helsefagarbeideren Insulatard i høyre arm og journalførte «100 E» på skjema under kolonnen «dose».

Pasienten døde

Ved neste besøk fra hjemmesykepleien samme dag fant en sykepleier pasienten bevisstløs i stolen. Pasienten var blek, kaldsvettet, hadde overflatisk respirasjon og svak puls.

Blodsukkeret ble målt til «low», og ambulanse ble kontaktet.

Det ble benyttet et accu-chek mobile blodsukkerapparat. Accu-cheks hovedkontor informerer om at «low» på det aktuelle blodsukkerapparatet tilsvarer blodsukker under 0,6 mmo1/1. Pasienten fikk glukose intravenøst av ambulansepersonellet uten at det hadde effekt på bevissthetstilstanden til pasienten. 

Ambulansepersonellet målte blodsukkeret til 1,4 mmol/l ved avreise til sykehuset. Pasienten

Les også: