Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd

Statsråd Anniken Hauglie
AVBLÅSTE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) så søndag ikke noe annet valg enn å stanse sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Regjeringen avblåste søndag sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Arbeidstakersiden er skuffet.

– Dette misliker jeg veldig sterkt, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, særlig for kreftpasientene i Østfold, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Statsråden innkalte partene i arbeidskonflikten i sykehussektoren til et møte klokka 16. Der informerte hun om at det ble tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen er at den varslede opptrappingen av sykehusstreiken ifølge en rapport fra Helsetilsynet ville føre til fare for liv og helse.

– Når Helsetilsynet melder dette, må det gripes inn. Jeg innkalte partene til et møte nå og redegjorde for rapporten og hørte om det var en annen mulighet for å løse dette. Når de sa det ikke var det, måtte det bli tvungen lønnsnemnd, sier Hauglie til NTB.

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak ble rammet.

De ansatte streiket for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som jobber innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. Det betyr at tilkallingsvikarer eller for eksempel typisk kvinner som jobber deltid i små stillinger, ikke får tjenestepensjon.

Skuffelse over streikestopp

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, mener regjeringen med å avblåse streiken undergraver streikeretten.

– Vi er overrasket, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sier hun.

Leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, mener streiken har vært forsvarlig og at de streikende forbundene har tatt nødvendig hensyn til liv og helse.

– Vi tar dette til etterretning som en seriøs part i arbeidslivet, men vi er veldig skuffet over at det skjer. Det er fordi vi kjemper en viktig sak. Pensjon fra første krone burde være en selvfølge for alle, sier hun til NTB.

Ruud Thorkildsen understreker at de vil fortsette kampen for pensjon fra første krone selv om streiken er over.

– Måtte gripes inn

Hauglie forklarer at den siste rapporten regjeringen fikk fra Helsetilsynet om den varslede opptrappingen, viser at streiken ville gå utover kritiske funksjoner ved flere sykehus.

– Det er svært alvorlig. Helsetilsynet mener at streiken må avblåses, hvis ikke vil det bli fare for liv og helse. Derfor måtte det gripes inn, sier hun.

Hun avviser overfor NTB anklagene fra arbeidertakersiden.

– Det overrasker meg veldig. De vet veldig godt at når Helsetilsynet mener at det er fare for liv og helse, så har ikke Stortinget og regjeringen noen annen mulighet enn å ta det til etterretning, sier Hauglie.

Fagforeningene har tidligere uttalt at de har vært forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd, som skjer om streiken truer liv og helse.

Spekter fornøyd

Arbeidsgiverforeningen Spekter på den andre siden, sier de nå er klare for å legge streiken bak seg.

– Vi tar regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd til etterretning. Det er bra at streiken LO/YS iverksatte er over, slik at driften i sykehusene kan gjenopptas og tilbudet til pasientene normaliseres, sier direktør Anne-Kari Bratten.

De sykehusansatte varslet en ytterligere opptrapping av streiken mandag. YS Spekter sa de ville ta ut nye 56 Delta-medlemmer, mens LO ville trappe opp streiken med i alt 87 medlemmer.

Totalt ville 810 sykehusansatte ha vært i streik fra mandag, dersom regjeringen ikke hadde satt en stopper.

Les også:

Hvem vant lønnskonkurransen i 2018? Både Spekter og KS

Sykepleier på jobb.
(Sykehuset i Drammen.)
ULIKT: Både alder og ubekvemstillegg gir utslag når man beregner gjennomsnittslønn for sykepleierne. De er eldst i kommunene, og jobber mer ubekvemt på sykehusene.

Tjente sykehus-sykepleierne mer enn kommune-sykepleierne i 2018? Både ja og nei. Her er tallene som viser snittlønnen. 

Sykepleierne i kommunene ble kalt B-­laget under lønnsoppgjøret i 2018. Mange var misfornøyde fordi lønnsoppgjøret i Spekter ble bedre enn i KS.

En av dem var hovedverneombud i Bodø, Tor Erlend Nordhuus:

– Jeg har aldri sett en så stor lønnsforskjell mellom sykepleiere på sykehus og i kommunene før. Nå blir det enda vanskeligere for kommunene å rekruttere. Med dette har NSF sørget for å lage et A- og B-lag av medlemmene sine.

Dette sa han til Sykepleien etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio hadde takket ja til KS’ tilbud i fjor. Han fikk støtte av mange. De mente det var for dårlig.

KS og Spekter er motparter i lønnsoppgjørene for sykepleiere, henholdsvis i kommunene og helseforetakene.

Se oversikt over antall sykepleiere i KS og Spekter nederst i saken.  

– To ulike lønnssystemer

Men KS viste til problemet med å sammenlikne to ulike lønnssystemer. Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, fikk dette spørsmålet fra Sykepleien:

 – Mener dere at sykepleiere i kommunene tjener like mye som dem i sykehus?

Han svarte:

– Det går ikke an å sammenlikne direkte. Både fordi