fbpx Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og manglende helsetilbud Hopp til hovedinnhold

Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og manglende helsetilbud

Bildet viser en sikkerhetscelle i fengsel.

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til opplysningene som fremkommer i en  rapport offentliggjort onsdag.

Flere kritiske forhold ved driften

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften.

Rapporten dokumenterer blant annet omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier Falkanger.

Tolv innsettelser begrunnet med selvskading eller selvmordsfare

Sivilombudsmannen er også bekymret for fengselets tilsynsrutiner og muligheten til å ivareta personer som plasseres på sikkerhetscelle.

Tolv av innsettelsene på sikkerhetscelle i 2018 var begrunnet med selvskading eller selvmordsfare. Heller ikke i disse tilfellene var oppfølgingen av de innsatte godt dokumentert, skriver ombudet i sin rapport.

Begrenset tilgjengelighet for helsetjenester

Videre peker rapporten på fengselets helsetilbud. Det trekkes frem at selv om Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk, er den faktiske tilgjengeligheten til helsetjenester for enkeltinnsatte svært begrenset, og preget av lang ventetid.

– I praksis gjennomfører fengselsbetjenter vurderinger av helsebehov. Dette har de ikke faglig grunnlag for å gjøre, og det hindrer retten til fortrolig helsehjelp, sier Falkanger.

Under kan du se fotoserien Stig Marlon Weston laget da han lot seg isolere i en sikkerhetscelle ved Oslo fengsel. Denne ble laget i forbindelse med vårt temanummer om isolasjon og nylig belønnet med Fagpressens fotopris:

Fengselet i fengselet

0 Kommentarer