fbpx Nesten alle sykepleierne gikk opp i lønn da kommunen overtok Hopp til hovedinnhold

Nesten alle sykepleierne gikk opp i lønn da kommunen overtok

Oda Thoresen, tillitsvalgt ved Uranienborghjemmet
MER VERDSATT: Oda Thoresen Odberg er lokal tillitsvalgt ved Uranienborghjemmet. Hun sier de ansatte føler seg mer verdsatt og får en større økonomisk trygghet etter at kommunen tok over driften av sykehjemmet 3. juni. Foto: Eivor Hofstad

Over 20 av de 25 sykepleierne gikk opp i lønn etter at driften av Uranienborghjemmet ble overført fra kommersiell virksomhet til kommunen. En av dem gikk opp nærmere 90 000 kroner.

Den 3. juni ble Uranienborghjemmet kommunalt igjen etter seks år med privat kommersiell drift, først under Aleris Omsorg, og senere under Stendi.

– Ble jubelstemning

– Mange sykepleiere ble overrasket over hvor mye lønna deres gikk opp bare ved at driften ble kommunal, sier Oda Thoresen Odberg.

Hun er lokal tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved sykehjemmet på Oslos vestkant.

– Det ble jubelstemning da vi først fikk vite at vi skulle bli kommunale i fjor høst, for under streiken i fjor regnet Oslo NSF ut hva vi ville hatt i lønn hvis driften hadde vært kommunal, forteller hun og legger til:

– Forhåpentligvis kan den økte lønna også føre til at det blir lettere å rekruttere gode sykepleiere.

Høyere satser og lengre ansiennitetsstige

– Hvilke lønnsendringer snakker vi om?

– Nesten alle sykepleierne vil øke i lønn, de med lengst ansiennitet øker mest. Noen får kanskje 30 000 mer i året, mens noen vil få over 60 000 mer. Den sykepleieren som øker aller mest, vil få nærmere 90 000 mer i årslønn.

– Hvorfor er forskjellen så stor fra NHO til Oslo kommune?

– I NHOs tariffområde er det kun ansiennitet opp til 6 år, mens hos Oslo kommune og KS er det helt opp til 16 år. Dessuten er satsene høyere. Kveldstillegget i Oslo kommune er for eksempel 40 prosent av lønna, mens hos Stendi er det et kronetillegg på maks 56 kroner i timen, sier Odberg.

For henne gjør forskjellen i kveldstillegget at hun får 30 kroner mer per time nå.

– Ganske stas

– Hva sier kollegene dine om lønnsøkningen?

– De er fornøyde. De føler seg mer verdsatt og får en større økonomisk trygghet. Det er ganske stas å gå opp i lønn og fremdeles ha de samme kollegene og lederne. Men ellers prater vi ikke så mye om det. Jeg har nok inntrykk av at det å snakke om lønn føles litt privat.

– Hvor mye går du opp i lønn selv?

– Det er litt vanskelig å si, for samtidig som kommunen overtok driften, gikk jeg over i en ny stilling etter å ha tatt en videreutdanning i smerte og smertebehandling.

Ble privat i 2013

Den 3. juli 2013 ble driften av Uranienborghjemmet overført fra kommunen til den private kommersielle virksomheten Aleris omsorg.

– Hva skjedde med lønna den gangen?

– De fikk et stabiliseringstillegg så de ikke skulle gå ned i grunnlønn, men de fikk mindre tillegg og hadde dårligere lønnsutvikling. Det er derfor vi ser den store forskjellen i dag, når sykehjemmet igjen har blitt kommunalt, sier Odberg.

– Merker dere noen andre forskjeller enn høyere lønn etter at dere er blitt underlagt kommunal drift igjen?

– Ikke foreløpig. Det eneste er at vi har gått over til et nytt elektronisk system for turnus- og vaktplaner. Før hadde vi Notus, mens nå har vi Gat. Det går greit.

Flere blir kommunalisert

Byrådet i Oslo kommune ønsker ikke at private kommersielle virksomheter skal drive eldreomsorg i Oslo, fordi disse kan ta ut overskuddet av driften til egen lomme. Byrådet vil heller at kommunen selv skal drive sykehjemmene, eller at en privat ideell virksomhet får oppdraget etter en anbudsrunde.

Bildet viser Line Orlund, leder av NSF Oslo
SAMSTEMTE: Fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund, sier de er veldig enige med byrådet i Oslo kommune, som ikke ønsker kommersiell drift av sine sykehjem. Foto: Marit Fonn

Det er derfor flere sykehjem i Oslo blir omorganisert fra å være drevet av en privat kommersiell virksomhet i disse dager.

I april måtte Unicare gi fra seg driften av Ammerudlunden sykehjem til Diakonhjemmet omsorg AS. Det er en ideell stiftelse og hører derfor inn under nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– For de ansatte er det bedre enn privat kommersiell drift, men ikke så bra som kommunalt, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo NSF.

Hun begrunner det med at i Virke er lønnen litt dårligere enn hos Oslo kommune, og dessuten vil de som ikke er sykepleiere, få dårligere pensjon enn de ville fått i Oslo kommune. Sykepleierne har samme pensjon uansett hvem som drifter sykehjemmet, fordi de har en egen lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Kommunevalget vil avgjøre

I desember blir Ullerntunet helsehus overdratt fra Norlandia til kommunen. I høst skal St. Hanshaugen omsorgssenter ut på anbud blant de ideelle virksomhetene. Overtakelsen der blir i februar til neste år.

– Hva som skjer videre, er avhengig av hvem som vinner valget til høsten. Hvis det rødgrønne byrådet blir sittende, og de viderefører sin politikk på dette området, blir det flere kommersielle virksomheter som mister avtalene sine med kommunen. Men hvis ikke, kan det hele snu igjen.

– Hva gjør NSF i disse prosessene?

– Det lokale tillitsvalgtapparatet er koplet på i lønnsforhandlingene og får bistand fra NSF sentralt. Vi har egne spesialister, såkalte virksomhetsovertakelsesspesialister, som bistår i disse prosessene, sier Orlund.

– Det er ikke et problem at Oslo kommune betaler bra

Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO
KRITISK TIL TALL: Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO mener at tallene NSF legger frem ikke kan sammenliknes, siden lønnsoppgjøret i NHO ikke er avsluttet. – Dette viser hvor stort behovet er for oss å samarbeide bedre om tall og statistikk, sier hun. Foto: Jon Amundsen

 – Det er som å sammenlikne epler og pærer, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO om NSFs tall som viser at NHO-sykepleiere i Oslo tjener mindre enn de kunne ha gjort i kommunen.

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO, direktør i NHO Service og Handel, er ikke overrasket over at Oslo-sykepleierne i NHO tjener mindre enn det de ville gjort i kommunen:

– Dette er i tråd med det vi har sagt: Det er ingen som betaler sykepleierne så godt som Oslo kommune. Det har vi påpekt flere ganger, også i rapporten vår fra 2017 om lønnsforhold i helse, sier hun.

Tallene i rapporten er fra 2016.

– Det er jo ikke et problem at Oslo kommune betaler bra, Oslo kommune har vært lønnsledende lenge, sier hun.

Ifølge fylkesleder i Oslo, Line Orlund, tjener  NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60 000 kroner mindre enn dem i kommunen.

– Tar vi med lederne er forskjellen enda større – 68 000 kroner, sier Orlund.

Det er denne saken Kaltenborn her kommenterer.

– NHO-bedrifter betaler mer enn i KS-området

– Det vi imidlertid hele tiden har poengtert, og som fortsatt står seg, er at NHO-bedriftene i Norge i gjennomsnitt betaler sykepleierne mer enn i KS-området. Men ser man Oslo isolert, er bildet altså et annet, sier Kaltenborn.

– Hvordan dokumenterer dere at NHO-bedriftene i snitt betaler sykepleierne mer enn i KS-området?

Kaltenborn viser til statistikk fra NHO-heftet Helse og Velferd.

Les mer om regnestykket her:  Er ikke fornøyd med 440 000 kroner i årslønn

På side 6 vises  tall for gjennomsnittlig grunnlønn fra KS og NHO for 2016, og viser at NHO-ansatte kommer bedre ut.

Kaltenborn legger til:

– Vi har fortsatt ikke satt oss ned sammen med NSF, slik vi har ønsket. Det er mye å ta hensyn til når man sammenlikner lønn.

– For eksempel hva?

– Det kan være geografiske forskjeller, ansiennitet og lønnsutvikling. Det kan være forskjellige typer stillinger i ulike virksomheter.

– Som å sammenlikne epler og pærer

Kaltenborn påpeker at siden Oslo-kommune-tallene inkluderer lønnsoppgjøret for 2018, så kan ikke de sammenliknes med lønnstallene for NHOs bedrifter. Der blir resultatet først klart når Rikslønnsnemda har sagt sitt i mars – fordi streiken ble avbrutt med tvungen lønnsnemnd.

– Det blir som å sammenlikne epler og pærer, sier Kaltenborn.

Det var fra 25. oktober til 20. november i høst at 55 sykepleiere ansatt i NHO-virksomheter i sju fylker streiket.

NSF: – Det er milevis avstand på lønnen

Fylkesleder Line Orlund bekrefter at tallene er slik Kaltenborn påpeker.

– Er ikke det som å sammenlikne epler og pærer, Line Orlund?

– Nei, for det er så milevis avstand på lønnen. Hvis det blir noe særlig å hente for NHO-sykepleierne, blir jeg veldig overrasket. Hvis NHO tror at nemnda vil ta igjen dette lønnsgapet, da lever de i drømmeland. Men skulle det slå til, ville jeg være veldig fornøyd med innsatsen til NHO, sier Orlund.

NHO: – Enkelteksempler er ikke statistikk

– Tallene kan de facto ikke sammenliknes, fastholder Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO.

– Forskjellen på 60 000 vet vi er feil, siden tallene for NHOs lønnsoppgjør ikke er med, sier hun. 

– Dette viser hvor stort behovet er for oss å samarbeide bedre om tall og statistikk.

– Uansett viser NSF til at det er særlig stor lønnsforskjell blant ledere?

– Disse tallene over lederlønningene har ikke jeg sett, så det er vanskelig å forholde seg til dem. Dessuten, enkelteksempler er ikke det samme som statistikk, sier Kaltenborn.

Les saken med NSF Oslos syn her: – NHO-sykepleierne tjener 60 000 mindre i snitt

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.