fbpx Nesten alle sykepleierne gikk opp i lønn da kommunen overtok Hopp til hovedinnhold

Nesten alle sykepleierne gikk opp i lønn da kommunen overtok

Oda Thoresen, tillitsvalgt ved Uranienborghjemmet

Over 20 av de 25 sykepleierne gikk opp i lønn etter at driften av Uranienborghjemmet ble overført fra kommersiell virksomhet til kommunen. En av dem gikk opp nærmere 90 000 kroner.

Den 3. juni ble Uranienborghjemmet kommunalt igjen etter seks år med privat kommersiell drift, først under Aleris Omsorg, og senere under Stendi.

– Ble jubelstemning

– Mange sykepleiere ble overrasket over hvor mye lønna deres gikk opp bare ved at driften ble kommunal, sier Oda Thoresen Odberg.

Hun er lokal tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved sykehjemmet på Oslos vestkant.

– Det ble jubelstemning da vi først fikk vite at vi skulle bli kommunale i fjor høst, for under streiken i fjor regnet Oslo NSF ut hva vi ville hatt i lønn hvis driften hadde vært kommunal, forteller hun og legger til:

– Forhåpentligvis kan den økte lønna også føre til at det blir lettere å rekruttere gode sykepleiere.

Høyere satser og lengre ansiennitetsstige

– Hvilke lønnsendringer snakker vi om?

– Nesten alle sykepleierne vil øke i lønn, de med lengst ansiennitet øker mest. Noen får kanskje 30 000 mer i året, mens noen vil få over 60 000 mer. Den sykepleieren som øker aller mest, vil få nærmere 90 000 mer i årslønn.

– Hvorfor er forskjellen så stor fra NHO til Oslo kommune?

– I NHOs tariffområde er det kun ansiennitet opp til 6 år, mens hos Oslo kommune og KS er det helt opp til 16 år. Dessuten er satsene høyere. Kveldstillegget i Oslo kommune er for eksempel 40 prosent av lønna, mens hos Stendi er det et kronetillegg på maks 56 kroner i timen, sier Odberg.

For henne gjør forskjellen i kveldstillegget at hun får 30 kroner mer per time nå.

– Ganske stas

– Hva sier kollegene dine om lønnsøkningen?

– De er fornøyde. De føler seg mer verdsatt og får en større økonomisk trygghet. Det er ganske stas å gå opp i lønn og fremdeles ha de samme kollegene og lederne. Men ellers prater vi ikke så mye om det. Jeg har nok inntrykk av at det å snakke om lønn føles litt privat.

– Hvor mye går du opp i lønn selv?

– Det er litt vanskelig å si, for samtidig som kommunen overtok driften, gikk jeg over i en ny stilling etter å ha tatt en videreutdanning i smerte og smertebehandling.

Ble privat i 2013

Den 3. juli 2013 ble driften av Uranienborghjemmet overført fra kommunen til den private kommersielle virksomheten Aleris omsorg.

– Hva skjedde med lønna den gangen?

– De fikk et stabiliseringstillegg så de ikke skulle gå ned i grunnlønn, men de fikk mindre tillegg og hadde dårligere lønnsutvikling. Det er derfor vi ser den store forskjellen i dag, når sykehjemmet igjen har blitt kommunalt, sier Odberg.

– Merker dere noen andre forskjeller enn høyere lønn etter at dere er blitt underlagt kommunal drift igjen?

– Ikke foreløpig. Det eneste er at vi har gått over til et nytt elektronisk system for turnus- og vaktplaner. Før hadde vi Notus, mens nå har vi Gat. Det går greit.

Flere blir kommunalisert

Byrådet i Oslo kommune ønsker ikke at private kommersielle virksomheter skal drive eldreomsorg i Oslo, fordi disse kan ta ut overskuddet av driften til egen lomme. Byrådet vil heller at kommunen selv skal drive sykehjemmene, eller at en privat ideell virksomhet får oppdraget etter en anbudsrunde.

Bildet viser Line Orlund, leder av NSF Oslo

Det er derfor flere sykehjem i Oslo blir omorganisert fra å være drevet av en privat kommersiell virksomhet i disse dager.

I april måtte Unicare gi fra seg driften av Ammerudlunden sykehjem til Diakonhjemmet omsorg AS. Det er en ideell stiftelse og hører derfor inn under nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– For de ansatte er det bedre enn privat kommersiell drift, men ikke så bra som kommunalt, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo NSF.

Hun begrunner det med at i Virke er lønnen litt dårligere enn hos Oslo kommune, og dessuten vil de som ikke er sykepleiere, få dårligere pensjon enn de ville fått i Oslo kommune. Sykepleierne har samme pensjon uansett hvem som drifter sykehjemmet, fordi de har en egen lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Kommunevalget vil avgjøre

I desember blir Ullerntunet helsehus overdratt fra Norlandia til kommunen. I høst skal St. Hanshaugen omsorgssenter ut på anbud blant de ideelle virksomhetene. Overtakelsen der blir i februar til neste år.

– Hva som skjer videre, er avhengig av hvem som vinner valget til høsten. Hvis det rødgrønne byrådet blir sittende, og de viderefører sin politikk på dette området, blir det flere kommersielle virksomheter som mister avtalene sine med kommunen. Men hvis ikke, kan det hele snu igjen.

– Hva gjør NSF i disse prosessene?

– Det lokale tillitsvalgtapparatet er koplet på i lønnsforhandlingene og får bistand fra NSF sentralt. Vi har egne spesialister, såkalte virksomhetsovertakelsesspesialister, som bistår i disse prosessene, sier Orlund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse