fbpx Nattevakter øker risiko for smerte Hopp til hovedinnhold

Nattevakter øker risiko for smerte

bildet viser kvinne som ligger på sofa

Nattevakter øker risiko for smerter i hode, mage, armer, håndledd og hender hos sykepleiere. Sover man i tillegg lite etter nattevakt, øker risikoen for smerter i beina også.

Det viser en norsk undersøkelse av sykepleiere som jobber tredelt turnus.

Nesten 679 sykepleiere, 649 av dem kvinner, mellom 22 og 53 år, har vært med i studien. De har ført digital dagbok over smertesymptomer, søvnlengde og -kvalitet etter de tre ulike typer vakter: dag, kveld og natt, samt fridager. De ble fulgt i 28 dager.

De fleste har ingen plager

Målet med undersøkelsen var å finne ut om sykepleierne opplever ulik smerte etter de ulike vaktene på dag, kveld og natt. Forskerne så på hodepine, magesmerter og muskel- og skjelettsmerter og kontrollerte for alder, arbeidsmiljøfaktorer (som mekaniske og psykososiale eksponeringer) og livsstilsfaktorer.

– Cirka 75 prosent av dem som var med, hadde ingen smerteplager relatert til turnusarbeidet, sier forsker Dagfinn Matre ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), som har ledet studien.

bildet viser Dagfinn Matre

Nattarbeid verst

Nattevaktene kom ut med dårligst resultat. De øker risikoen for både hodepine, magevondt og smerter i armer, håndledd og hender.

Men smerter i beina (hofter, kne, legger og føtter) var faktisk lavere etter nattevakt sammenliknet med etter dagvakt.

– Det kan skyldes at sykepleierne på nattevakt er bare halvparten så aktive som på dagvaktene. Så det resultatet har sannsynligvis ingenting å gjøre med når på døgnet vakten er, sier Matre.

Liten smerteøkning

Det var først hvis nattevaktene ble etterfulgt av en kort søvnperiode, at sykepleierne fikk mer vondt i beina. Også magesmertene økte dersom nattevakten ble etterfulgt av dårlig søvn.

Smerter i nakke, skuldre og rygg var ikke knyttet til turnusarbeid.

– Hvor høy økning av smerter er det snakk om?

– Ikke så mye.

Matre forklarer at de brukte en firedelt skala som går fra ingen plager, via litt plaget og ganske plaget til svært plaget. For dem som opplevde en økning i smerter, var det oftest snakk om et hakk opp på skalaen.

Jo mindre søvn, jo mer vondt

– Mage- og til dels beinsmertene var høyere jo kortere lengde søvn sykepleierne hadde hatt. Dermed kan antakelig denne type smerte etter nattarbeid forebygges med nok søvn mellom vaktene, sier Dagfinn Matre.

Det er særlig dyp søvn som er viktig, fordi kortere tid i dyp søvn øker kroppslig ubehag og gjør at smerter oppleves mer intenst.

Hvorfor lite søvn påvirker smerteopplevelsen, finnes det flere hypoteser om. Stami skriver på nettsidene sine at kjemiske forbindelser mellom nervecellene påvirker andre celler som er involvert i søvn, smerteregulering og sinnsstemning.

Unngå sein- tidligvakt

– Det er viktig å sørge for å få tilstrekkelig tid til restitusjon og søvn mellom nattevaktene. Særlig bør en prøve å unngå det vi kaller «quick returns», sier Dagfinn Matre.

Det vil si at man går fra sein- til tidligvakt, altså kveldsvakt og dagvakt etter hverandre.

– Da er det risiko for at en ikke får tilstrekkelig lengde søvn til å hente seg inn. Ofte har en jo også reisevei til og fra jobben, og sosiale plikter hjemme, sier Matre.

Forskeren anbefaler at man tar seg en høneblund under nattskiftet hvis man har muligheten for det.

– I tillegg fant vi en sammenheng mellom muskel- og skjelettplager og alder. Det kan derfor være at eldre sykepleiere bør redusere antallet nattevakter, sier han.

– Trenger flere studier

– Men hva skal sykepleiere gjøre for å unngå hodepine og smerter i øvre ekstremiteter, som jo ikke hadde noen sammenheng med søvnlengden etter nattevakten å gjøre?

– Det er ikke så lett å svare på, sier Matre og forklarer:

Kan hende har det noe å gjøre med søvnlengden etter nattevakten likevel, men at deres statistiske modell ikke klarte å fange det opp. Det kan også ha noe med døgnrytmeforstyrrelser å gjøre. Alle de ulike fysiologiske systemene i kroppen er ikke like kjappe til å omstille seg ved endring i døgnrytme. Kan hende går det litt saktere med de systemene som har med smerte å gjøre.

– Men dette blir bare spekulasjoner fra min side, så det endelige svaret må nok bli at dette trenger vi flere studier for å kunne svare på, sier Matre.

For tiden skriver han på en ny studie fra samme undersøkelse, der de har sett på om flere nattevakter etter hverandre gir mer smerter enn bare en nattevakt om gangen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse