fbpx 175 nordmenn døde av bivirkninger i 2018 Hopp til hovedinnhold

175 nordmenn døde av bivirkninger i 2018

Bildet viser hendene til en farmasøyt som holder på en eske tabletter og leser på et ark. Hun er på et apotek.
FARLIG, MEN VIKTIG: Også i 2018 er blodfortynnende legemidler øverst på lista, med 57 dødsfall. Foto: Mostphotos

175 nordmenn døde som følge av bivirkninger fra medisiner i 2018.

Det er det nest høyeste antallet dødelige utfall av bivirkninger som er registrert. Bare i 2015 er det blitt registrert et høyere tall. Dette året døde 179 nordmenn av bivirkninger.

Tallene kommer fra årets bivirkningsrapport fra Legemiddelverket som Dagbladet [for abonnenter] har fått tilgang til.

Rekordmange meldinger

I rapporten kommer det også frem at Legemiddelverket i 2018 mottok 5623 meldinger om bivirkninger av medisiner, noe som er det høyeste tallet noensinne. 30 prosent av tilfellene ble klassifisert som alvorlige.

Også i 2018 er blodfortynnende legemidler øverst på lista, med 57 dødsfall. På toppen av lista er Apiksaban (Eliquis) med 23 dødsfall, etterfulgt av Warfarin (Marevan) med 11.

Hjerneblødning

– Blodfortynnende legemidler er livsviktig behandling for mange pasienter, men det er også en behandling som kan gi alvorlige bivirkninger, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til Dagbladet. En mulig bivirkning kan være hjerneblødning fordi blodet blir for tynt.

Bak blodfortynnende medisiner kommer kreftlegemidler og midler som virker på immunforsvaret med 48 dødelige utfall, etterfulgt av 44 dødsfall grunnet bivirkninger knyttet til legemidler som virker på nervesystemet.

– Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok

Steinar Madsen, Legemiddelverket
RISIKO: – Jo flere medisiner som kombineres, jo større er risikoen for bivirkninger. Det krever grundig oppfølging av både virkning og bivirkning, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.  Foto: Erik M. Sundt

– Pasienter som får antipsykotiske legemidler får ofte utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Renate døde plutselig i 2005. Hun hadde diagnosen schizofreni, og var medisinert med fire ulike typer antipsykotika. Søsteren Anniken Hoel har laget filmen Dødsårsak ukjent, som handler om storesøsteren, og om legemiddelbransjen.

LES SAKEN HER: Tror søsteren døde av bivirkninger

Hun mener bivirkninger, særlig i psykiatrien, er oversett. Her får hun får støtte av fagdirektøren i Legemiddelverket.

Mange medisiner, høye doser

Familien fikk ikke svar på hva Renate døde av. En klage til Helsetilsynet har heller ikke gitt dem nye svar om dødsårsak, eller uforsvarlig medisinering.

Her er medisinlisten til Renate: Trilafon sprøyteinjeksjon 216 milligram hver 14. dag, Zyprexa 20 milligram, Risperdal 4 milligram, Truxal 25 milligram x 3.

I tillegg fikk hun sovemedisinen Zopiclone, 7,5 milligram.

– Høy risiko

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, har sett på medisinlisten til Renate.

– Å bruke fire antipsykotika samtidig, gir høy risiko for bivirkninger, sier han til Sykepleien.

– Det krever grundig oppfølging, både med henblikk på virkning, altså effekten av behandlingen, og bivirkning.

– Uheldig samvirke mellom medisiner

– Generelt sett er det slik at jo flere medisiner som kombineres, jo større er risikoen for bivirkninger. Det er blant annet på grunn av det vi kaller interaksjoner, det vil si uheldig samvirke mellom medisinene, sier Madsen.

– Siden det ikke ble funnet noen dødsårsak ved obduksjonen av Renate, er det ikke mulig å si noe sikkert om hva som kan ha hendt.

Kan ikke ses ved obduksjon

Madsen påpeker at en betydelig andel av tilfellene med plutselig og uventet død generelt, skyldes at det oppstår en hjerterytmeforstyrrelse – slik som hjertekammerflimmer (ventrikkelflimmer).

– Det vil ikke kunne ses ved en obduksjon, sier Madsen.

Kan gi dødelige hjerterytmeforstyrrelser

Madsen påpeker videre at Zyprexa, som inneholder olanzapin, kan gi alvorlige og dødelige hjerterytmeforstyrrelser i sjeldne tilfeller. Det samme gjelder Trilafon (som inneholder perfenazin), Risperdal (som inneholder risperidon) og Truxal (som inneholder klorprotiksen).

– Noen pasienter kan være spesielt utsatt for slike bivirkninger på grunn av medfødt økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Dette kan ikke ses ved obduksjon, men kan noen ganger avsløres ved genetiske testing av blodprøver som tas under obduksjonen, sier han,

Vanlig å kombinere medikamenter

– Hvor vanlig er det å gi for mange typer medisin til samme pasient, med fare for alvorlige eller dødelige bivirkninger?

– Det er ganske vanlig å kombinere ulike medikamenter, sier Madsen.

– Men det er vanskeligere å vurdere nytten pasienten har av hvert enkelt legemiddel når hun får flere legemidler, samtidig som det oppstår flere bivirkninger, tilføyer han.

– Vi vet også fra studier at pasienter som får antipsykotiske legemidler ofte får utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger og risikofaktorer for bivirkninger, sier fagdirektør Steinar Madsen.

LES MER: Tror søsteren døde av bivirkninger

Om Steinar Madsen: Medisin­mannens resept