fbpx – Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok Hopp til hovedinnhold

– Bivirkninger blir ikke fulgt opp nok

Steinar Madsen, Legemiddelverket

– Pasienter som får antipsykotiske legemidler får ofte utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Renate døde plutselig i 2005. Hun hadde diagnosen schizofreni, og var medisinert med fire ulike typer antipsykotika. Søsteren Anniken Hoel har laget filmen Dødsårsak ukjent, som handler om storesøsteren, og om legemiddelbransjen.

LES SAKEN HER: Tror søsteren døde av bivirkninger

Hun mener bivirkninger, særlig i psykiatrien, er oversett. Her får hun får støtte av fagdirektøren i Legemiddelverket.

Mange medisiner, høye doser

Familien fikk ikke svar på hva Renate døde av. En klage til Helsetilsynet har heller ikke gitt dem nye svar om dødsårsak, eller uforsvarlig medisinering.

Her er medisinlisten til Renate: Trilafon sprøyteinjeksjon 216 milligram hver 14. dag, Zyprexa 20 milligram, Risperdal 4 milligram, Truxal 25 milligram x 3.

I tillegg fikk hun sovemedisinen Zopiclone, 7,5 milligram.

– Høy risiko

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, har sett på medisinlisten til Renate.

– Å bruke fire antipsykotika samtidig, gir høy risiko for bivirkninger, sier han til Sykepleien.

– Det krever grundig oppfølging, både med henblikk på virkning, altså effekten av behandlingen, og bivirkning.

– Uheldig samvirke mellom medisiner

– Generelt sett er det slik at jo flere medisiner som kombineres, jo større er risikoen for bivirkninger. Det er blant annet på grunn av det vi kaller interaksjoner, det vil si uheldig samvirke mellom medisinene, sier Madsen.

– Siden det ikke ble funnet noen dødsårsak ved obduksjonen av Renate, er det ikke mulig å si noe sikkert om hva som kan ha hendt.

Kan ikke ses ved obduksjon

Madsen påpeker at en betydelig andel av tilfellene med plutselig og uventet død generelt, skyldes at det oppstår en hjerterytmeforstyrrelse – slik som hjertekammerflimmer (ventrikkelflimmer).

– Det vil ikke kunne ses ved en obduksjon, sier Madsen.

Kan gi dødelige hjerterytmeforstyrrelser

Madsen påpeker videre at Zyprexa, som inneholder olanzapin, kan gi alvorlige og dødelige hjerterytmeforstyrrelser i sjeldne tilfeller. Det samme gjelder Trilafon (som inneholder perfenazin), Risperdal (som inneholder risperidon) og Truxal (som inneholder klorprotiksen).

– Noen pasienter kan være spesielt utsatt for slike bivirkninger på grunn av medfødt økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Dette kan ikke ses ved obduksjon, men kan noen ganger avsløres ved genetiske testing av blodprøver som tas under obduksjonen, sier han,

Vanlig å kombinere medikamenter

– Hvor vanlig er det å gi for mange typer medisin til samme pasient, med fare for alvorlige eller dødelige bivirkninger?

– Det er ganske vanlig å kombinere ulike medikamenter, sier Madsen.

– Men det er vanskeligere å vurdere nytten pasienten har av hvert enkelt legemiddel når hun får flere legemidler, samtidig som det oppstår flere bivirkninger, tilføyer han.

– Vi vet også fra studier at pasienter som får antipsykotiske legemidler ofte får utilstrekkelig oppfølging av bivirkninger og risikofaktorer for bivirkninger, sier fagdirektør Steinar Madsen.

LES MER: Tror søsteren døde av bivirkninger

Om Steinar Madsen: Medisin­mannens resept

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse