Lønnsoppgjøret 2019: Lønnsoppgjøret for sykepleiere i staten er i gang

Helsearbeider med stetoskop mot sparegris
FRISTER: Partene har frist på seg til å bli enige midnatt 30. april. Lykkes ikke forhandlingene blir det mekling fra 21. til 23. mai. Blir man ikke enige der heller, blir det streik.

– Det viktigste med dette oppgjøret er at alle får en god reallønnsutvikling, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Norsk Sykepleierforbund har rundt 1200 medlemmer i det statlige tariffområdet. De fleste av dem jobber ved høgskoler, i forsvaret eller i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, Nav og Bufetat.

Kravene levert klokka 12.00

Unio leverte sine lønnskrav til Staten i dag, 23. april, klokka 12. Unio har litt over 33 000 medlemmer i statlig tariffområde. De største gruppene er politiet og forskerne.

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind fra Forskerforbundet. Fra Norsk Sykepleierforbund er det assisterende forhandlingssjef Kari Tangen som er med i forhandlingsutvalget til Unio stat.

LO, YS og NHO ble tidligere i vår enige om en lønnsramme på 3,2 prosent. Dette legger føringer for alle forhandlinger som kommer etter.

Frist 1. mai

Partene har frist på seg til å bli enige innen midnatt 30. april. Lykkes ikke forhandlingene, blir det mekling fra 21. til 23. mai. Blir man ikke enige der heller, blir det streik.

– Streik er et verdifullt verktøy, men mitt hovedmål er alltid å komme til enighet. Vi må ta høyde for at oppgjør ikke nødvendigvis går dit vi ønsker. Min inngang til forhandlingene er at vi skal klare å komme til enighet gjennom forhandlinger, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio Stat i en pressemelding.

Ønsker et sentralt oppgjør

Lind sier at medlemmene ønsker et sentralt lønnsoppgjør.

– Men det viktigste med dette oppgjøret er at alle får en god reallønnsutvikling, sier Lind.

– Det har vært tre oppgjør på rad med lokale potter, men å få til gode forhandlinger lokalt krever en del arbeid. Nå er flere av Unio-forbundene inne i store omstillinger, inkludert universitets- og høgskole-sektoren og politiet. Det bidrar til at det er mye slitasje i virksomhetene. Det krever rett og slett mye med lokale oppgjør, og nå som man har rullet ut det lokale maskineriet tre år på rad, lytter vi til signalene fra medlemmene, sier Lind til Khrono.

Les også:

– Vi har store forventninger til årets kommuneoppgjør, sier Eli Gunhild By

Eli Gunhild By, NSF-leder
KLAR TALE: – Kommunene har store rekrutteringsproblemer, og våre medlemmer har gitt oss klar beskjed om at de ikke er fornøyd med lønnsnivået, sier By.

Forhandlingsstart i KS: Unio krever at sykepleiere og lærere får en større lønnsøkning enn partene ble enige om i privat sektor.

Klokken 10.00 i dag, 11. april, møttes partene i kommunal sektor i forbindelse med mellomoppgjøret 2019. Unio-kommune forhandler på vegne av sykepleierne som jobber i kommunehelsetjenesten unntatt Oslo kommune som er et eget tariffområde. 

Unio og KS må bli enige innen 1. mai kl. 00.00. Gjør de ikke det, blir det mekling og mulig streik.

Sykepleiere bør få mer

Tidligere i vår ble NHO, LO og YS enige om en lønnsramme på 3,2 prosent. Det legger føringer for alle andre organisasjoner som nå skal forhandle.

Unio har imidlertid varslet at de vil kreve mer enn 3,2 prosent for blant annet sykepleiere og lærere.

– Vi er nødt til å rekruttere og beholde både lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i kommunal sektor. Vi kan ikke fortsette å erstatte disse medlemmene med ukvalifiserte. Vi trenger faktisk sykepleiere og lærere i disse stillingene. Her er nå kommunene nødt til å få på plass en reallønnsvekst om vi skal klare å rekruttere og beholde, sier forhandlingsleder i Unio og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til

Les også: