Meklingsinnspurt mellom LO, YS og NHO

Streik foran Stortinget, forsvar arbeidsmiljøloven
FØRSTE UTTAK: LO og YS har til sammen varslet at de vil ta ut 23 000 fra mandag dersom det blir streik. En eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes.

Dersom det blir streik fra klokka 06.00 mandag, blir søppelet stående flere steder og lønnsslippen til ansatte uteblir.

Denne helgen skal LO, YS og NHO mekle i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars. Dersom de ikke blir enige, blir det streik fra 1. april klokka 06.00.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Streikevarsel

LO og YS har til sammen varslet at de vil ta ut 23 000 fra mandag dersom det blir streik. En eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes.

LOs lønnskrav:

 • økt kjøpekraft for alle.
 • ekstra lønnsløft for de lavest lønte.
 • utjevne lønnsforskjeller
 • Arbeidstakerne skal ha sin rettferdige andel av verdiene de har vært med å skape

Første streikeuttak

Under ser du en oversikt over arbeidstakerorganisasjoner som blir tatt ut i det første streikeuttaket.

LO-forbund:

 • Fellesforbundet
 • Industri Energi
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Handel og kontor   
 • Fagforbundet
 • Ledelse og Teknikk   
 • EL og IT
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk sjøoffisersforbund

Her finner du oversikt over alle bedrifter som rammes.

YS-forbund:

 • Parat
 • Yrkestrafikkforbundet

Her finner du oversikt over alle bedriftene som rammes.

Konsekvenser

En streik vil blant annet føre til at rundt 1000 renholdsarbeidere legger ned arbeidet. Innen Handel og Kontor i Norge er arbeidstakere i administrasjon tatt ut. Virkningen kan bli at ansatte ikke får utbetalt lønn og at kundeservice, ordremottak, bestillinger, faktureringer og lignende arbeid ikke blir utført. Også medlemmer i Norsk Sjømannsforbund/Norsk Sjøoffisersforbund blir tatt ut i streik. 

– Alle fartøy som blir berørt har alternativ transport for publikum, så ingen blir isolert helt, selv om det kan bli lengre reise- eller ventetid, skriver LO på egne nettsider.

I tillegg er det tatt ut medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund. En streik vil ramme godstransport over hele landet som Post Nord, DHL, DSV, B.H.

Her får du full oversikt over konsekvenser.

Les også:

Unios krav for årets lønnsoppgjør er klare

Ragnhild Lied, Unio-leder
KREVER REALLØNNSVEKST: Unio krever at rammene for årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst.

– Lønn må kunne brukes for å løse rekrutteringsproblemene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios styre vedtok torsdag 14. mars Unios inntektspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i årets lønnsoppgjør for sykepleiere.

– Det er på tide at arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapingen. Arbeidstakere med høyere utdanning må få bedre uttelling for utdanningen sin, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

Unios prioriteringer:

 • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
 • Unio krever at rammene for årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst.
 • Unio krever at omstillinger og omorganiseringer initiert av myndighetene ikke skal finansieres av rammen i tariffoppgjøret.
 • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon.
 • Der forholdene tilsier det, bør prosenttillegg prioriteres. Flere lønns- og systemmessige virkemidler må vurderes i de enkelte tariffområder.