Flere medisinske fagmiljøer vil ikke endre abortloven

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
MØTER MEDISINSK MOTSTAND: Helseminister Bent Høie har ikke hele fagmiljøet med seg i de foreslåtte endringene i abortloven.

Åtte av tolv høringsuttalelser fra medisinske fagmiljøer går imot regjeringens foreslåtte endringen av abortloven.

Legeforeningen, Jordmorforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk gynekologisk forening har alle sendt inn høringsuttalelser der de går imot regjeringens forslag om å nekte norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Også Statens helsetilsyn og Rådet for legeetikk havner på nei-siden i en oversikt Dagsavisen har laget.

Åtte nei, to ja, to nøytrale

Avisen har gått gjennom uttalelsene som har kommet inn og funnet tolv svar fra aktører de mener tilhører det aktuelle fagmiljøet.

Åtte er negative, to er positive, mens to forholder seg nøytralt til den foreslåtte endringen.

Helseminister Bent Høie (H) sier på sin side at det fagmiljøet som faktisk utfører inngrepet, er positivt innstilt til endringen.

Erkjenner motstand

– De var positive til å endre loven før vi tok initiativ til det, og de støtter forslaget i sitt høringssvar, sier Høie, som erkjenner at det er motstand i visse medisinske miljøer.

– Men jeg har altså aldri sagt at det medisinske miljøet stiller seg bak forslaget. Jeg har hele tiden snakket om det konkrete fagmiljøet som jobber med dette, sier statsråden.

Les også: Helsetilsynet sier nei til endringer i abortloven: Her handler det om prinsipper

Kan tvillingabort forsvares etisk?

BÅND: Det sterke båndet tvillinger har til hverandre, er et argument i debatten om tvillingabort, mener Per Nortvedt.

Et forslag om endring i abortloven er for tiden ute på høring. Regjeringen foreslår nemndbehandling av såkalte fosterreduksjon eller tvillingabort.

Jeg velger å bruke betegnelsen «tvillingabort», selv om det kan være snakk om flerlinger, og selv om man bare aborterer den ene av tvillingene. Begrepet «fosterreduksjon» er etter mitt syn unødig instrumentelt og teknisk, og dermed dehumaniserende.

Slike aborter har vært utført ved St. Olavs hospital i Trondheim. Etter at Helsedepartementet i 2016 slo fast at tvillingabort av friske fostre er tillatt, er det utført 25 slike aborter.

Saken har vakt stor oppmerksomhet og debatt, fordi regjeringen har snudd i spørsmålet. Det kontroversielle i denne snuoperasjon reflekteres ikke minst i årets mobilisering til kvinnedagen 8. mars, der retten til selvbestemt tvillingabort ble en av hovedparolene.

Du kan bestemme selv før tolvte uke

I 2016 valgte regjeringen å legge departementets tolkning av abortloven til grunn. Konklusjonen var at abort på ett eller flere foster i et flerlingsvangerskap var dekket av selvbestemmelsesparagrafen i nåværende lov. Norge ble med det et av få land i Europa som kom til