fbpx Unio om sykepengeforslaget: – Ikke forverr de økonomiske og sosiale ordningene Hopp til hovedinnhold

Unio om sykepengeforslaget: – Ikke forverr de økonomiske og sosiale ordningene

Ragnhild Lied, Unio-leder
SLUTTER TIDLIG: – De fleste sykepleiere slutter i jobb før de når særaldersgrensen. Det viktige er å få dem som har tøffe belastninger i arbeidet, til å stå lenger før de gir seg, sier Unio-lederen. Arkivbilde: Marit Fonn

Har du vært fullt sykemeldt i et halvt år, skal sykepengene reduseres til 80 prosent. Det foreslår sysselsettingsutvalget. Unio-lederen er opptatt av at arbeidstakernes ordninger ikke forverres.

Færre fullt sykemeldte, flere i arbeid. Dette ønsket er bakgrunnen når dagens sykepengeordning er blitt sett i kortene. Sysselsettingsutvalget, ledet av professor Steinar Holden, har foreslått en ny sykepengeordning.

Utvalget viser til at Norge har et høyt sykefravær i internasjonal sammenheng.

Vil begrense langvarig sykefravær

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe leverte 28. mars sin rapport om tiltak som kan få flere i arbeid, til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Utvalgets oppgave er å foreslå tiltak for økt sysselsetting. En ny sykepengeordning er ett av flere forslag fra ekspertgruppen.

Målet med endringene i sykepengeordningen er å begrense langvarig sykefravær og bidra til mer bruk av gradering.

– Gradert sykemelding er bedre enn full sykemelding, i den forstand at arbeidstakeren beholder kontakten med jobben. Da øker sjansen for å komme raskt tilbake i jobb, sier utvalgsleder Steinar Holden til Aftenposten [for abonnenter].

Skal lønne seg å ha gradert sykemelding

Ekspertgruppen foreslår å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykemelding.

Ved å bruke gradert sykemelding, i stedet for full sykemelding, skal en sykemeldt kunne få forlenget sykepengeperioden til inntil 18 måneder.

Ekspertgruppen foreslår:

  • Ved full sykemelding får den sykemeldte sykepenger tilsvarende full lønn i seks måneder. Så reduseres sykepengene til 80 prosent.
  • Ved halv sykemelding gis full lønnskompensasjon i inntil ett år, og deretter blir det inntil seks måneder med 80 prosent kompensasjon.

– Det er helt uaktuelt for oss å svekke sykelønnsordningen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Sykepleien.

Unio: – Viktig å ha ordninger som får folk til å stå lenger i jobben

Nå skal Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, delta i utvalget.

– Det jeg syns er bra, er at forslaget om karensdager er lagt dødt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Karensdager er altså dager den syke ikke får betalt for.

– Hva syns du om å redusere sykepengene etter et halvt år ved full sykemelding, slik utvalget foreslår?

– Jeg vil ikke kommentere de enkelte forslagene ennå. Nå skal vi inn i utvalget og diskutere alle elementene som er foreslått, sier Lied.

Hun vil se helheten i det utvalget har foreslått før hun uttaler seg bastant.

– Men det viktigste for oss er at de økonomiske og sosiale ordningene ikke forverres for arbeidstakerne. Utvalget har jo vektlagt økt sysselsetting. For oss er det viktig å ha ordninger som får folk til å stå lenger i jobben, sier hun.

– Sykepleiere slutter før særaldersgrensen

Utvalget mener at særaldersgrensene bør gjennomgås med sikte på at flere står lenger i arbeid.

For underordnede sykepleiere er særaldersgrensen 65 år.

– Men de fleste sykepleiere slutter i jobb før de når særaldersgrensen. Det viktige er å få dem som har tøffe belastninger i arbeidet, til å stå lenger før de gir seg, sier Unio-lederen.

Åpner også for fagekspertene

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ekspertgruppen er nå ferdig med fase én. Partene i arbeidslivet og fagekspertene skal være med i fase to.

«Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting», står det i en pressemelding fra regjeringen.

Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.

LO: – Fratar kun svake grupper inntekt

I en pressemelding sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik:

– LO går kraftig imot ethvert kutt i sykelønnsordningen og andre trygdeordninger.

Og videre:

– Det løser ikke de virkelige utfordringene med å få folk i jobb, men fratar kun svake grupper inntekt. Det virker ikke som om utvalget har tatt inn over seg at det er leger som sykemelder. Det er ikke valg den enkelte gjør fordi det lønner seg økonomisk, sier Følsvik i pressemeldingen.

Vil forkorte arbeidsgiverperioden

Ekspertgruppen foreslår også:

  • Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene, forkortes fra 16 til 7 dager.
  • I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette. Maksimalt gir dette en egenandel for arbeidsgivere på 17,5 prosent ved 100 prosent sykemelding.
  • Det skal bli mulig å forlenge sykepengeperioden til maksimalt to år for sykemeldte som har gode utsikter til å komme tilbake til samme arbeidsgiver, med kompensasjon som i arbeidsavklaringspenger (AAP). I forlengelsen foreslås det ikke arbeidsgiverfinansiering.

Medlemmene av ekspertgruppen som har utredet tiltak for å øke sysselsettingen

Leder : Steinar Holden, professor, Oslo

Øvrige medlemmer:

1. Grete Brochmann, professor, Oslo

2. Lars Calmfors, professor, Stockholm

3. Knut Røed, seniorforsker, Oslo

4. Kristine von Simson, forsker II, Lillestrøm

5. Elisabeth Holen, fylkesdirektør, Nevlunghavn

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.