fbpx Satser på at ny tobakk-teknologi vil utkonkurrere sigaretter Hopp til hovedinnhold

Satser på at ny tobakk-teknologi vil utkonkurrere sigaretter

Flere av de multinasjonale sigarettprodusentene kutter sigarettproduksjon og går over til det de kaller risikoreduserende produkter.

Dette gjelder blant annet Philip Morris, som produserer Marlboro.

– Vi ønsker å slutte helt med å selge sigaretter og ser for oss en full overgang til risikoreduserende produkter. På verdensbasis utgjør de nye produktene allerede 13 prosent av omsetningen vår, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris Norge, til Nettavisen.

Endring av regelverk

Nå er det forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge. I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet, og endringene vil trolig tre i kraft i løpet av 2019.

Produktene kan importeres lovlig fra utlandet, til røykeavvenning, av privatpersoner. Ved innførsel kan mengden ikke overskride tre måneders forbruk. 

Nye produkter

Philip Morris har brukt 40 milliarder kroner på å forske frem nye produkter, skriver nyhetskanalen Sky News.

Iqos er et av produktene. Enheten består av elektronikk som varmer opp nok tobakk til å frigjøre nikotinholdig tobakksdamp, men uten å forbrenne tobakken.

Temperaturen er lavere enn i vanlige sigaretter, noe som gjør at det ikke oppstår ild, aske eller røyk. Selskapet hevder at denne teknologien reduserer virkningen av skadelige kjemikalier med 95 prosent.

Men selskapet sier at de ikke vet om produktet reduserer risiko for røykerelaterte sykdommer. De studiene er ikke gjort ennå, men blodprøver tyder på mindre skadelig innvirkning på kroppen, skriver Sky News.

Fakta
Forbrenningsfrie nikotin-/tobakksprodukter

 I denne kategorien er det i hovedsak tre typer produkt som inngår:

  • Elektroniske sigaretter (inneholder ikke tobakk, cirka 20 prosent av porteføljen produseres av tobakksindustrien).
  • Forbrenningsfrie sigaretter som inneholder tobakk (mest kjente er Iqos fra Philip Morris).
  • Snus/snusliknende produkter (produseres ikke av sigarettindustrien, men av produsenter som i hovedsak ikke lager forbrenningsprodukter – mest kjent er Swedish Match).

Kilde: Folkehelseinstituttet

Helserisiko

– Det er som kjent under forbrenning at de fleste og de farligste giftstoffene utvikler seg, sier Karl E. Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til Sykepleien.

 Produktene er ikke risikofrie.
Karl E. Lund, senior forsker ved Folkehelseinstituttet

Han forteller at vitenskapskomiteer anslår at elektroniske sigaretter, forbrenningsfrie sigaretter og snus/snusliknende produkter har langt lavere skadegrad enn forbrenningsproduktene. Dette bygger de på toksikologiske tester, dyreforsøk og akutte fysiologiske reaksjoner hos mennesker.

­– Men produktene er ikke risikofrie, sier Lund.

– E-sigarettene har vært i salg internasjonalt siden 2007, men dette er for kort tid til at vi har studier som kan si noe om langtidsvirkningen. Mye tyder imidlertid på at e-sigaretter bare har en brøkdel av faregraden til tobakkssigarettene, sier Lund.

2 av 3 røykere som dør av røykerelatert sykdom, dør av kols, lungekreft eller hjerte- og karsykdommer.

Det er kun for snus at det finnes epidemiologiske studier som bekrefter at langtidsbruk medfører vesentlig lavere risiko for røykerelatert sykdom.

Tilrettelegge for nikotinalternativer

Internasjonalt diskuteres det ganske intenst hvorvidt myndighetene bør tilrettelegge for overgang mot mindre skadelige nikotinalternativer, eller om man skal motarbeide dette. Myndighetene i England har omfavnet skadereduksjonsideologien og anbefaler røykere å bytte til e-sigaretter (snus er forbudt i EU).

I Norge anbefaler myndighetene ikke røykere å bruke snus for å slutte å røyke.

Bedre oversikt over bruk

I dag importeres cirka 80 prosent av e-juicen fra utlandet over internett. Når salget blir regulert, vil det gå gjennom EUs tobakksproduktdirektiv, som setter en øvre grense for nikotininnhold (20 mg/ml), beholderstørrelse og merking.

Det vil bli en 6 måneders notifikasjonsplikt for importører/produsenter, som gjør at Legemiddelverket vil ha god kontroll med de produktene som slippes på markedet – i motsetning til hva tilfellet er i dag.

Utbredelse

De siste tallene som Folkehelseinstitutter har på bruken av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, er fra 2017. Tallene viser at daglig bruk var relativt sett mest utbredt blant personer som røykte daglig (to prosent) og blant dem som hadde redusert fra daglig til av-og-til-røyking (fire prosent).

Det er imidlertid i gruppen av tidligere dagligrøykere som nå har sluttet helt å røyke, at vi finner det største antallet personer som bruker e-sigaretter.

Tendenser viser at daglig bruk av e-sigaretter/fordampere er mest utbredt blant voksne i alderen 25 til 64 år. Samtidig er av-og-til-bruk relativt utbredt i aldersgruppen 16–24 år.

Folkehelseinstituttet kan fortelle at de jobber med oppdatering av informasjon om nikotin.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse