fbpx Hvordan ta vare på mennesket når ny helseteknologi kommer? Hopp til hovedinnhold

Hvordan ta vare på mennesket når ny helseteknologi kommer?

bildet viser Lisbeth Uhrenfeldt og veileder
SØKER STIPENDIATER: Professor Lisbeth Uhrenfeldt (til høyre) og førsteamanuensis Ingjerd Gåre Kymre skal være veiledere for hver sin stipendiat i et stort europeisk forskningsprosjekt. Foto: Bjørn Olav Leknes, Nord Universitet

Hvordan verne mennesket i den digitale og teknologiske utviklingen av omsorgstjenestene? Det skal et prestisjefylt internasjonalt forskningsprosjekt ved Nord universitet finne ut.

Da Sykepleien skrev om bleiesensoren nylig, fikk vi mange reaksjoner. At alarmen går både i dagligstuen og på vaktrommet når bleien er full, var det mange av Sykepleiens lesere som ikke syntes var noen god idé.

Tidligere har vi skrevet om både robotkosedyr og GPS-overvåkning av demente. Men de sakene avlet ikke like mange reaksjoner. Kan det være at bleiesensoren krysset en grense? En grense for verdighet?

Innovate Dignity

Dette er også spørsmål som opptar professor Lisbeth Uhrenfeldt ved fakultetet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet i Bodø. Hun har sørget for at universitetet får bli med i et nytt prestisjefylt europeisk forskningsprosjekt: Innovate Dignity.

Forskningsprosjektets mål er å finne ut hvordan man skal prioritere når man skal anskaffe moderne teknologi i pleie- og omsorgstjenesten.

– Det er en balanse mellom lidelse og velvære. I pasientsentrert omsorg er det sykepleieres rolle som utøvere av omsorg å verne mennesket. Vi må redusere lidelsen så vi fremmer velværet, samtidig som vi har et krav til verdighet i utviklingen av omsorgstjenestene, sier hun.

Forskningsprosjektets mål er å finne ut hvordan man skal prioritere når man skal anskaffe moderne teknologi i pleie- og omsorgstjenesten.

– Vi er ikke uenige i å bruke moderne teknologi. Det må bare skje innenfor en menneskelig ramme, sier Uhrenfeldt.

40 millioner til forskning

I 2006 jobbet Uhrenfeldt i Danmark og var med på etableringen av European Academy of Caring Science (EACS) som hun også er leder av. Det er et samarbeid mellom Danmark, Sverige, Storbritannia, Norge og Hellas.

Det er landene i dette nettverket som har fått 40 millioner kroner til å lønne 15 stipendiater og deres veiledere for å forske på fremtidens eldreomsorg. Pengene kommer fra det prestisjefylte Marie Sklodowska Curie-stipendet gjennom EU-programmet Horizon 2020.

To av de 15 stipendiatene skal altså holde til ved Nord universitet i Bodø. Søknadsfristen går ut 14. mars og alle med masterbakgrunn er kan søke.

– Et slikt stipend er veldig ærefullt å få fordi det betaler for at du skal kunne flytte med hele familien din rundt i Europa for å forske, påpeker Uhrenfeldt.

Fire års prosjekt

Prosjektet skal starte i høst og gå over fire år.

– Hva skal dere gjøre helt konkret?

– Vi skal se på telemedisin og andre teknologiske hjelpemidler som allerede er tatt i bruk. Vi vil oppsøke brukere av pleie- og omsorgstjenester i Nordland og utføre intervjuer, samtaler og observasjoner. Det skal være minst mulig belastende for informatørene, men så lenge de sier noe nytt, vil vi intervjue. Når de begynner å gjenta seg, vet vi at det er på tide å gi seg.

Videre skal forskerne bruke historiske analyser som ser på utviklingstrender. Det vil være analyser som går på tvers av land. Det skal også lages en film om funnene i tillegg til ordinære forskningsartikler.

Professor i sykepleiepraksis ved universitetet i Brighton, Kathleen Galvin, skal lede prosjektet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.