fbpx Derfor vil sykepleiere slutte: Lav lønn, dårlig ledelse og høy arbeidsbelastning Hopp til hovedinnhold

Derfor vil sykepleiere slutte: Lav lønn, dårlig ledelse og høy arbeidsbelastning

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout

– Det er bekymringsfullt at 15 prosent av sykepleierne vil ut av sektoren, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Norsk Sykepleierforbund har gjennomført en medlemsundersøkelse der mottakerne er blitt spurt om lønn, og om de ønsker å skifte jobb.

Totalt svarte 15 983 av NSFs medlemmer på spørsmål om de ønsket å skifte jobb. Av disse ønsket 18 prosent å skifte til en annen jobb innen helsevesenet, mens 15 prosent svarte at de ønsket å finne en jobb utenfor sektoren. Totalt svarer altså litt over 30 prosent at de vil ha ny jobb (se tabell under).

– Det er bekymringsfullt at 15 prosent av sykepleierne vil ut av sektoren, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

– Er 15 prosent så mye?

– Ja. Med tanke på sykepleiermangelen per i dag, og den økende mangelen som kommer i tiden fremover, er det et høyt tall. Vi må gjøre det vi kan for å beholde sykepleierne i helsevesenet, sier By.

Forbundslederen mener flere heltidsstillinger og bedre lønns- og arbeidsvilkår, er noen virkemidler som arbeidsgiver må ta i bruk.

Dårlig lønn, ledelse og høy arbeidsbelastning

Ifølge NSFs undersøkelse ønsker 2423 av de 15 983 NSF medlemmene å slutte i helsevesenet og finne seg jobb i en annen sektor. Det utgjør altså litt over 15 prosent av sykepleierne i undersøkelsen. Den aller vanligste årsaken de oppgir som grunn til å søke jobb utenfor helsevesenet, er høy arbeidsbelastning. Lav lønn og dårlig ledelse kommer som grunn nummer to og tre. (se tabell under)

Heltid er et viktig tema for NSF og har vært det lenge. Men i undersøkelsen er det svært få som sier at de vil ut av sektoren fordi de ikke får heltidsstilling. Kun 1,7 prosent av 2423 sykepleiere oppgir det som grunn.

– Det får vi ta inn over oss. Men vi kommer ikke til å slutte å snakke om heltid, vi har fortsatt et stykke igjen sier By.

Hver måned henter NSF inn oversikter over utlyste sykepleierstillinger.

– De siste månedene har vi sett en positiv utvikling. Arbeidsgivere har tatt inn over seg at heltid er viktig. Det er bra, sier hun.

Men ikke alle som ønsker seg ny jobb, ønsker seg ut av helsevesenet. 18 prosent av de spurte sier de vil ha en ny sykepleierstilling innenfor helsevesenet. Årsakene til at de ønsker seg en ny jobb, er nesten de samme som de som vil ut av sektoren.

– At 18 prosent av sykepleierne vil skifte jobb innen helsesektoren, er positivt, sier By.

– Hvorfor det?

– Det betyr at sykepleierne vil utvikle seg og tilegne seg ny kompetanse, sier hun.

Sykehus mest populært

NSFs undersøkelse bekrefter tidligere undersøkelser som viser at å jobbe på sykehus er mer attraktivt enn i kommunehelsetjenesten. Nesten hver fjerde sykepleier som ønsker seg ny jobb i helsevesenet, vil til sykehus. Bare litt over åtte prosent sier de vil ha ny jobb på sykehjem eller i hjemmesykepleien. Det mener Eli Gunhild By er utfordrende.

– Kommunehelsetjenesten vil få behov for stadig mer spesialisert kompetanse. Jeg tror mange kommuner ikke har tatt virkeligheten som samhandlingsreformen medfører, inn over seg.

By sier det er helt nødvendig at kommunene jobber hardt for å tilby sykepleiere gode arbeidsvilkår.

– Bedre lønn og gode turnusordninger er noen av virkemidlene som må til.

Hun viser blant annet til Sauherad kommune, som systematisk har jobbet for nettopp å kunne tilby sykepleiere gode arbeidsbetingelser. Det har gjort at de har god tilgang på sykepleierkompetansen kommunen har behov for.

– Det er ingen quick fix. Det er knallhard jobbing og prioritering som må til. Men når en liten kommune som Sauherad får det til, klarer andre det også, mener By.

Viktig å forhandle lønn

Mange sykepleiere sier at årsaken til at de ønsker jobbskifte, er dårlig lønn.

– Hva er ditt tips til sykepleiere som vil ha høyere lønn?

– Det aller viktigste er at du forhandler når du skifter jobb, sier hun.

– Så da burde kanskje flere sykepleiere skifte jobb?

– Så lenge de fortsetter i helsesektoren, er ikke jobbskifte så dumt, sier By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse