fbpx De fleste ulykker skjer i hjemmet Hopp til hovedinnhold

De fleste ulykker skjer i hjemmet

Mann som har falt i stuen

I fjor ble 90 000 nordmenn behandlet for skader etter ulykker i hjemmet. De mest utsatte er kvinner, og eldre over 80 år.

Norske sykehus behandlet i fjor 280 000 skader etter ulykker.

– Ulykkene som fører til flest skader, er hjemmeulykker, fallulykker og fritidsulykker. Disse ulykkene er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadeopplysninger, sier Eyvind Ohm, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Han har sammen med to andre forskere laget rapporten « Skadebildet i Norge ». Rapporten viser at 90 000 av skadene som behandles i sykehus, skjer hjemme. En hjemmeulykke er definert som en ulykke som skjer i bolig, fritidshus, hytte og liknende i umiddelbar nærhet. 

Manglende statistikk

Selv om hjemmet er det vanligste skadestedet, er det per i dag mangelfull statistikk og få kilder til data på dette området. FDMS, som er skademodulen i Norsk pasientregister (NPR), er per i dag den eneste datakilden i Norge som kan skille ut skader som skjer i hjemmet.

Forskerne skriver i rapportene at alle skader som er registrert i FMDS, gir et konsekvent bilde: Omtrent 30 prosent av alle skader skjer hjemme eller i boligområdet.

Kvinner og høy alder

Andelen skader i hjemmet er litt høyere for kvinner enn for menn. I tillegg er alder en faktor som øker risikoen for ulykker. Raten er særlig høy etter fylte 85 år.

Forskerne har delt ulykker inn ni temaområder: transport, arbeid, brann, drukning, forgiftning, hjem, fritid, utdanning og fall.

Voldsomme dødsfall

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) viser at det inntreffer om lag 2500 voldsomme dødsfall hvert år i Norge. Det er omtrent seks prosent av alle dødsfall.

Tre av fire voldsomme dødsfall skyldes ulykker, mens de resterende hovedsakelig er selvmord. Dødelighet av ulykker øker med alder og er særlig høy for eldre over 80 år. I samtlige aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør på grunn av ulykker. De tre dominerende kategoriene for dødsulykker i DÅR er fall, forgiftning og transport, samt en stor andel av «andre og uspesifiserte» ulykker.

Skadedata trenger et løft

Forskerne peker på at det finnes mange kilder med skadestatistikk i Norge, men at kunnskapsgrunnlaget er fragmentert og dekker ikke de ulike temaområdene like bra.

– De ulykkene som medfører flest skader i befolkningen, fallulykker, hjemmeulykker og fritidsulykker, er de vi vet minst om, skriver forskerne.

De mener derfor det er behov for et løft i registreringen av skadedata.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse