Hennes demente far hadde ikke fått mat på 16 timer og lå med full bleie

PÅRØRENDE-HISTORIER: Pårørende har over lengre tid påpekt mangelfull pleie og for lav bemanning ved Grue sykehjem.

Pårørende ved Grue sykehjem har nok en gang meldt om uverdige forhold. – Vi er kjent med kommunens problemer med å bemanne nok og sikre kvalitetssykepleie, sier NSFs fylkesleder i Hedmark.

«– Uten mat på 16 timer» er overskriften i Glåmdalen i dag 15. januar.

Det handler om pårørende Ragnhild Vangerud, som fikk sjokk da hun besøkte faren på sykehjemmet i Grue {bak betalingsmur] i Hedmark.

Lederen ved sykehjemmet, Tove Skårer, som er sykepleier, sa opp i forrige uke, melder samme avis {bak betalingsmur]. Mona Banken Breisjøberget er nå konstituert enhetsleder.

Ustelt, med full bleie

Vangerud fant sin demente far i sengen lørdag formiddag, skriver Glåmdalen.

Han var ustelt og hadde full bleie, som delvis var av. Faren kavet for å komme seg ut av sengen.

Ifølge datteren var det 16 timer siden han hadde fått mat.

Pårørende har reagert før

I november rapporterte også NRK om tilstanden på samme sykehjem:

Pårørende ved Grue sykehjem reagerte på det de kaller en ukultur og uverdig behandling av deres nærmeste.
Ledelsen ved sykehjemmet kaller det rutinesvikt.

Også da hadde pårørende uttrykt bekymring for at det går lang tid mellom bleieskift på beboerne.

Kritikkverdige forhold fra de pårørende var blitt samlet i et notat, som både enhetslederen og kommuneledelsen hadde gått igjennom.

Fylkeslegen viste til brudd på helselovgivningen og sa til NRK at det er få kommuner som har fått tettere oppfølging fra fylkesmannen enn Grue kommune.

I desember meldte NRK at den uverdige behandlingen av eldre fortsatte på sykehjemmet etter knusende rapporter.

NSF: – Antakelig er det mange årsaker

Bente Aaland er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Hedmark.

– Er dette et sykehjem dere har fulgt med på?

– Vi har vært klar over problemene en tid. Det er vanskelig å si at ett enkelt forhold er årsaken. Antakelig er det mange årsaker som virker sammen, sier Bente Aaland til Sykepleien.

– Nå må man ikke bruke lang tid, men i første omgang sette inn ressurser og løse problemene her og nå, sier fylkeslederen.

– Det vi er kjent med, er Grue kommunes dårlige økonomi og problemer med å bemanne nok og sikre kvalitetssykepleie. Det som er utfordringen er å få nok kompetanse – og riktig kompetanse.

– Nå blir det viktig at det jobbes med dette i hele organisasjonen i alle ledd, fra rådmannsnivå og ned til den enkelte som jobber i tjenesten, sier Aaland.

– Ikke en god alderdom

Pårørende Ragnhild Vangerud sier til Glåmdalen at hun tror mye ville ha rettet seg med økt bemanning:

– De ansatte gjør så godt de kan, men de er for få til å få opp beboerne om morgenen.

Hun synes det er vondt at faren er blitt dement, og at han opplever dette på sykehjemmet.

– Mine søsken og jeg føler ikke at dette er noen god alderdom, sier Vangerud til Glåmdalen.

Tillitsvalgt: – Jeg vet at en del vil bli annerledes

Anett Marita Kordal er hovedtillitsvalgt for NSF i Grue kommune. Selv jobber hun ikke på sykehjemmet, men i heldøgnsbemannet omsorgsbolig.

– Men jeg har vært på en del møter på sykehjemmet, ja, med mål om å gjøre ting bedre., sier hun til Sykepleien.

– Jeg vet at en del vil bli annerledes.

– Er hovedproblemet for lav bemanning?

– Jeg vil si at det er det det går i. Det viktigste nå er at det blir gjort forbedringer, sier Kordal.

Sykepleien har ikke lykkes i å få kontakt med lederen som har sagt opp.