fbpx Helse Sør-Øst har vedtatt å bygge nytt hovedsykehus for Innlandet Hopp til hovedinnhold

Helse Sør-Øst har vedtatt å bygge nytt hovedsykehus for Innlandet

Uklart foto av hvit sykehuskorridor.
NYTT HOVEDSYKEHUS: Sykehuset innlandet består i dag av fem somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, samt flere distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og habiliterings- og rehabiliteringsenheter med til sammen 8500 ansatte. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Det skal bygges et nytt sykehus i Innlandet til 8,65 milliarder kroner, har styret i Helse Sør-Øst besluttet.

Det melder  NRK. Det er ikke bestemt hvilken side av Mjøsbrua sykehuset skal ligge på.

To sykehus legges ned

Styret ønsker at det fortsatt skal være drift ved to av dagens sykehus, men det er ikke sagt hvilke. Det innebærer at to somatiske sykehus i Hedmark og Oppland legges ned.

De fire sykehusene som risikerer å bli lagt ned, er Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst har ikke ønsket å samle alle sykehusene i regionen på ett sted, fordi det geografiske området er stort.

Hamar i faresonen

Mye tyder på at Hamar sykehus bli lagt ned, mens det er antydet at Gjøvik kan bli beholdt.

– Styret virker veldig usikre på hva de har vedtatt – og om de har vedtatt det riktige. Jeg oppfatter helt klart at Hamar vil bli nedlagt, og det vil være en tragedie. Siste ord er likevel ikke sagt. Vi vil fortsette å fremme Hamars sak, sier varaordfører Knut Fangberget (H) i Hamar til  Hamar Arbeiderblad.

– Bestemme senere

Kirsten Brubakk, konsernillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Sør-Øst, tok til orde for at man burde bestemme plasseringen av det nye hovedsykehuset senere, ifølge NRK.

– Valgte Sykehuset Innlandet en tomt som ingen ville ha fordi det var mest rettferdig? De ansatte er mest opptatt av samling av kompetanse, sa hun under debatten.

– Bør samles

– Det er viktig at vi nå har fått vedtatt et fremtidig målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet HF. Fagmiljøer og funksjoner i Sykehuset Innlandet HF bør samles i større grad enn i dag, og det er behov for å oppgradere og erstatte gamle bygg, sier administrerende direktør Lofthus på helseforetakets nettside.

Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua, står det også på nettsiden til Helse Sør-Øst

Videre står det at det i tillegg skal være et lokalsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. 

Les også: