fbpx Eldrebølgen: De minste kommunene kan få det tøffest Hopp til hovedinnhold

Eldrebølgen: De minste kommunene kan få det tøffest

Eldre mann med fiskestang.

De minste kommunene har ikke bare høyest andel eldre innbyggere, men også de flittigste brukerne av omsorgstjenester, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I de største kommunene her i landet har rundt 15 prosent av innbyggerne passert 65 år, mens tilsvarende tall for de minste kommunene er hele 25 prosent.

Samtidig er andelen eldre som benytter seg av omsorgstjenester, høyere i små enn i større kommuner.

I de minste kommunene benytter 30 prosent av innbyggerne over 65 år seg av slike tjenester, sammenliknet med 24 prosent i de største kommunene.

Vi forsøker å tilpasse oss utviklingen og rigge oss til på best mulig måte.
Norvald Illevold, ordfører i Rendalen

Tallene presenteres og diskuteres i en artikkel publisert på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag 7. januar.

Her belyses spørsmålet om hvorvidt det er «de minste kommunene som vil ha de største ressursutfordringene i omsorgstjenesten som følge av den demografiske sammensetningen og variasjon i bruken av omsorgstjenester blant de eldre».

Rendalen rigger seg til

– Vi har i lengre tid vært klar over at eldrebølgen vil prege oss og mange andre kommuner i årene fremover, men vi forsøker å tilpasse oss utviklingen og rigge oss til på best mulig måte for morgendagens omsorg.

Det sier ordfører i Rendalen, Norvald Illevold (Ap).

Hedmark-kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, hvorav nærmere 30 prosent er 65 år og eldre. Det gjør at Rendalens befolkning er blant de eldste i landet.

Illevold forteller at de gjør sitt for å være beredt.

– Vi vil ha en økning av andelen eldre frem til nærmere 2030, og forsøker å være i forkant, både når det gjelder kompetanse og teknologi. Blant annet samarbeider vi med andre kommuner i Fjellregionen om velferdsteknologiske løsninger.

Flest små kommuner

Bruken av omsorgstjenester øker markant med alderen.

I 2017 benyttet 6,8 prosent av befolkningen seg av slike tjenester, mens for personer over 65 år er tallet 24,4 prosent. I aldersgruppen 80 til 89 år er andelen tjenestebrukere steget til 50 prosent, mens nærmere 90 prosent av dem over 90 år benytter seg av en eller flere omsorgstjenester.

De fleste kommuner i Norge er relativt små, og i 2017 hadde 224 kommuner færre enn 5 000 innbyggere, mens 59 hadde har en befolkning på over 20 000.

«Med en aldrende befolkning blir det […] stadig viktigere å dimensjonere og innrette tjenestetilbudet i omsorgstjenesten etter både omfanget på tjenestebehovet men også sammensetningen av dette», heter det i artikkelen fra SSB.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse