fbpx Nesten 50 prosent frafall blant mannlige sykepleierstudenter på Oslomet Hopp til hovedinnhold

Nesten 50 prosent frafall blant mannlige sykepleierstudenter på Oslomet

Samtidig er tallet for frafall blant kvinnelige sykepleierstudenter på 19 prosent, ifølge en ny rapport utført av professor Bente Abrahamsen ved Oslomet. 

Rapporten, som forskning.no har skrevet om tidligere, viser at mannlige studenter har nesten dobbelt så høyt frafall fra profesjonsutdanningene som kvinner. Menn har en frafallsprosent på 37 prosent og kvinner på 20 prosent.

Blant sykepleierstudenter er tallet for mannlige studenter oppimot 50 prosent og for kvinnelige studenter 19 prosent. 

Sammenheng mellom karakterer og studiefrafall

Bente Abrahamsen er professor på Senter for profesjonsstudier ved Oslomet. Hun har sammen med vitenskapelig assistent Oda Nedregård nylig utgitt en rapport hvor de så nærmere på frafall fra profesjonsutdanningene ved Oslomet.

Blant de kvinnedominerte yrkesutdanningene, som sykepleie og lærer, finner de fellestrekk på frafallet.

– Frafallsundersøkelsen viser at det generelt er en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole og studiefrafall. Ser vi alle studenter på kvinnedominerte utdanninger under ett, er det dem med relativ lavt karaktersnitt fra videregående og moderat faglig interesse som har størst frafall, sier Abrahamsen.

– Det tyder på at mange avbryter utdanningen fordi de synes studiet er for krevende, sier hun.

Karakterer mindre viktig for frafall blant mannlige sykepleierstudenter

Abrahamsen forteller at rapportens tall for sykepleierstudiet, på nesten 50 prosent frafall blant mennene og 19 prosent blant kvinnene, tyder på at karakterer ikke har like stor betydning for frafall blant mannlige sykepleierstudenter.

– Frafallet er minst like stort blant dem med et karaktersnitt over 4 som for dem med et lavere karaktersnitt. Det tyder på at det også er mange menn som slutter av andre grunner enn at studiet er vanskelig. Sykepleierstudenter med et karaktersnitt over 4 har i større grad enn andre muligheter til å komme inn på et annet studieprogram, sier hun.

En sterk faglig interesse er viktig for begge kjønn.

– For mannlige studenter kan en sterk faglig interesse være vel så viktig som gode karakterer for å gjennomføre en kvinnedominert yrkesutdanning. Mannlige studenter med størst sannsynlighet for å gjennomføre utdanningen er de med sterk faglig interesse og relativt lave karakterer, sier hun.

– Blant kvinnelige studenter er det dem med høyt karaktersnitt fra videregående og sterk faglig interesse som i størst grad fullfører studiet, sier Abrahamsen.

Kvinnelige sykepleierstudenter har tilleggsforklaring til yrkesvalget

Runa Brandal Myklebust er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier og har gjort en kvalitativ studie av sykepleierstudenter hvor hun så at kvinnelige og mannlige sykepleierstudenter snakker om utdanningsvalget sitt på litt forskjellige måter.

– Både kvinnelige og mannlige studenter begrunner valget med at de sier de har valgt sykepleiestudiet fordi de vil ha en meningsfull jobb, at de vil jobbe med noe praktisk og at de vil jobbe med mennesker. Men i tillegg har de kvinnelige studentene som forklaring at de «passer til» å jobbe som sykepleiere, sier Myklebust.

Altså forteller Myklebust at begge kjønn begrunner altså valget sitt ved å snakke om egenskaper ved jobben, men jentene snakker også om egenskaper ved dem selv. 

Videre forteller Myklebust at studentenes fortellinger om eget valg sier ikke bare noe om hvorfor de har valgt det, men også hvordan de står i valget etter at det er tatt og studiet er i gang.

– De kvinnelige sykepleierstudentene har altså flere måter å begrunne og forklare utdanningsvalget sitt. Dette kan bidra til at det er lettere for kvinner å velge sykepleiestudiet og forsvare det valget, men i tillegg også å føle seg hjemme i studiet og føle at de passer til sykepleieryrket, sier Myklebust.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse