fbpx Eneste mann blant 59 damer Hopp til hovedinnhold
Norges mannlige helsesøstre (2/11): Per Arthur Andersen

Eneste mann blant 59 damer

Portrett med sitat av helsesøster Per Arthur Andersen

Det var mange som lurte på om Per Arthur Andersen hadde gått feil da han møtte opp som eneste mann blant 59 kvinnelige helsesøsterstudenter.

Hvordan er det å være mann i et yrke der nærmere 99,7 prosent av kollegene er kvinner?

Hva synes egentlig Norges mannlige helsesøstre om at de snart kan kalle seg helsesykepleier, og hva må til for å øke mannsandelen?

Det finnes i dag elleve mannlige helsesøstre her i landet. Vi har snakket med alle. Her er én av dem.

Per Arthur Andersen (31)

 • Arbeidssted: Driver helsestasjon for gutter i Oslo og bruker ellers mye tid på informasjonsarbeid for å synliggjøre guttehelse og utfordringer gutter har. Planlegger å skrive bok med faglig veiledning for foreldre til høsten.
 • Helsesøster siden 2017

– Under utdannelsen var det spesielt å komme som eneste mann inn i klasserom med 59 damer. Jeg glemmer ikke det. Det var mange blikk og mange som lurte på om jeg hadde gått feil. Det mest fantastiske med dette yrket er å komme i kontakt med ungdom som jeg ser vil få det bedre, og at det er noe jeg kan bidra til.


– Hvorfor valgte du å bli helsesøster?

– Jeg jobbet tidligere på sykehus, og det som ga meg mest i jobben, var å kunne hjelpe pasienter gjennom dialog. For meg ga det dessuten mer mening å jobbe med forebyggende arbeid enn ildslukking.

– Hva, om noe, betyr det for din yrkesutøvelse at du er mann?

– Jeg tror ikke det må en mann til for å hjelpe gutter, men det kan være lettere for gutter å oppsøke hjelp når de vet det er en mann til stede. Mye unge gutter sliter med, er mer normalt enn det som har vært synliggjort før, og her tror jeg vi kan spille en rolle. Det er dessuten en utvikling på gang innen likestilling i helsevesenet, og da mener jeg det er viktig at menn i denne typen yrker synliggjøres mer.

– Hva mener du må til for å få flere menn til å velge dette yrket?

– Gjerne mer konkret informasjon om hva yrket faktisk innebærer. Og om du skal ha flere mannlige helsesøstre, må du starte med å få flere mannlige sykepleiere. Yrket trenger et løft, også når det gjelder å vise at det er et praktisk og kunnskapskrevende yrke. At omsorg ikke bare er en varm strykende hånd, men også en hånd som kan dytte deg litt fremover. Jeg tror vi må rette oss mer mot gutter som er på vippen. Det går for eksempel mange gutter på helse og sosialfag, som ville blitt fantastiske sykepleiere og helsesøstre. Det kan også være en idé å dele opp helsesøsterutdanningen i en linje for arbeid med barn og en for arbeid med ungdom. De fleste mannlige helsesøstre jeg snakker med, vil jobbe med ungdom.

– Hva synes du om den nye yrkestittelen «helsesykepleier»?

– Det er positiv at tittelen er kjønnsnøytral, men jeg synes det blir litt smør på flesk. Det er forståelig at «sykepleier» skal være med i tittelen, men «helse» gjelder jo for alle sykepleiere. Ny tittel vil alltid smake rart i starten. Over tid så blir vi nok vant med å kalle oss helsesykepleiere.

Fakta
Norges mannlige helsesøstre
 • Rundt 0,3 prosent av Norges drøyt 3000 helsesøstre er menn.
 • Til sammenlikning er mannsandelen blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (NSF) 8,6 prosent.
 • I mai gikk styret i Landsgruppen for helsesøstre i NSF inn for at yrkestittelen skulle endres til det kjønnsnøytrale helsesykepleier.
 • Den nye tittelen forventes å tre formelt i kraft 1. januar 2019.
 • Etter det Sykepleien har klart å finne ut, finnes det per i dag elleve menn som jobber som helsesøstre i Norge. (Vi trodde først det bare var ti, men fikk tips om nummer elleve fra Rana.)
 • Da har vi kun inkludert menn med fullført helsesøsterutdanning og ekskludert pensjonister.
 • Flere mannlige sykepleiere tar for tiden videreutdanning som helsesøster, deriblant Kjetil Moseid i Stavanger og Daniel Eide Moltumyr i Ålesund.
 • Her er alle – klikk på lenkene for å lese om den enkelte:
 1. Steinar Fredriksen (54 år, Bodø, helsesøster siden 1997)
 2. Per Arthur Andersen (31 år, Oslo, helsesøster siden 2017)
 3. Bjarne Jota (61 år, Lødingen, helsesøster siden 1998)
 4. Ulf Johansson (56 år, Lillehammer, helsesøster siden 2008)
 5. Naresh Kumar Chhura (53 år, Oslo, helsesøster siden 2015)
 6. Gregory Mauquet (39 år, Drammen, helsesøster siden 2016)
 7. Aleksander Finnland Foss (35 år, Trondheim, helsesøster siden 2016)
 8. Peter Larsson (55 år, Ski, helsesøster siden 1994)
 9. Daniel Kendrick (32 år, Oslo, helsesøster siden 2018) 
 10. Eirik Nagel Aldrin (34 år, Oslo, helsesøster siden 2018)
 11. Roger Henriksen (52 år, Rana, helsesøster siden 1997)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse