fbpx Hammerfest doblet vikarbudsjettet på ett år Hopp til hovedinnhold

Hammerfest doblet vikarbudsjettet på ett år

Oversiktsbilde av Hammerfest by i Finnmark

I Hammerfest betalte hver innbygger 2500 kroner hver for å leie inn vikarer til kommunehelsetjenesten i 2017.

Hammerfest kommune har litt over 10 000 innbyggere. Ifølge tall NSF har hentet inn, brukte kommunen i 2017 over 26 millioner kroner på innleide vikarer fra vikarbyrå til helse- og omsorgstjenesten (se tabell nederst i saken). 

Hvis vi fordeler vikarregningen på antall innbyggere, betalte hammerfestværingene rett under 2500 kroner hver for vikarer. Det er nesten dobbelt så mye som i 2016. Da brukte kommunen litt over 13,4 millioner kroner på vikarer.

Les også:Norske kommuner brukte over 1 milliard på vikarer i fjor

Tallene viser at Hammerfest havner på toppen av lista når det gjelder hvem som har økt vikarutgiftene mest i kroner fra 2016 til 2017. Hammerfest havner også høyt oppe når det gjelder vikarutgifter per innbygger.

Så hvorfor er det slik?

Sliter med rekruttering

NSFs hovedtillitsvalgt, Sandra Krüger, sier til Sykepleien at hun er klar over at Hammerfest kommune bruker mye penger på å leie inn vikarer til helse- og omsorgstjenesten.

– Men jeg er nyvalgt tillitsvalgt, så jeg kan ikke si så mye om hvorfor det er slik. Jeg har rett og slett ikke den totale oversikten, sier hun.

Krüger er innforstått med at kommunen sliter med rekruttering, og at det kan forklare noe.

– Kommunen har tatt noen grep. Blant annet gis det ekstrabetaling for ansatte som tar ekstravakter.

Får ikke tak i nok sykepleiere

Kommunalsjefen i Hammerfest, Stina Løkke, skulle ønske at vikarutgiftene var langt lavere.

– Som så mange andre kommuner sliter vi med å få rekruttert nok sykepleiere, sier hun.

Fra 2016 til 2017 doblet Hammerfest vikarutgiftene.

– Hva skjedde?

– Vi åpnet flere nye enheter rundt årsskiftet 2016–2017. Vi åpnet en skjermet enhet på sykehjem og en somatisk avdeling. I tillegg har vi fått ansvaret for noen sterkt pleietrengende pasienter. Blant annet små barn som trenger respiratorbehandling hjemme. Disse pasientene krever spesialkompetanse som vi kjøper inn og ikke har lagt inn i ordinært driftsbudsjett, sier Løkke.

Kommunesjefen forteller at målet er å få ned vikarbruken, men at det er nitid arbeid.

– Vi ønsker flest mulig fast ansatte, for det er dyrt å leie inn fra vikarbyråer. Det koster halvannen gang mer i timelønn. Hvis vi leier inn sykepleiere med spesialkompetanse, koster det ofte dobbelt så mye i timen, sammenliknet med om vi hadde hatt denne kompetansen selv, sier hun.

Løkke ønsker ikke å snakke stygt om vikarer.

– Det er dyktige folk, men de har ikke samme tilhørighet til arbeidsplassen som de fast ansatte. Fast ansatte gir større forutsigbarhet og kontinuitet for både pasienter og kolleger.

Utdanningen må ta ansvar

– Kommunene skriker etter sykepleiere, men universitetet har ikke tatt sitt ansvar og økt opptaket for å møte behovet ute i kommunene. For å få løst sykepleiermangelen må det utdannes flere sykepleiere, sier hun.

Løkke forteller at kommunen har et prosjekt med Nord universitet og Finnmarkssykehuset for å se hva som kan gjøres. Der skal universitetet, sykehuset og kommunalt helsehus samarbeide og samhandle under «samme tak».

– Fra kommunens side prøver vi å legge til rette for at vi kan tilby gode og nok praksisplasser for dem som er under utdanning.

Hammerfest har sykepleierutdanning, men konkurransen med sykehuset gjør at det ikke er lett å rekruttere nyutdannede sykepleiere.

– I tillegg er det mange av studentene som ikke er fra Hammerfest. De drar stort sett hjem etter at de er ferdigutdannet.

Veien videre

– Ved utgangen av 2018, hvordan tror du vikarutgiftene i Hammerfest ser ut? Har de gått opp eller ned?

– Av alle tiltak vi har satt i gang for å rekruttere og utdanne, vil vi ikke se resultater før om noen år. Å utdanne flere er ikke gjort over natten, så sånn sett er det ikke realistisk at vi får ned vikarutgiftene med det første, sier Løkke.

Aurland kommune

På toppen av lista i vikarkostnader per innbygger, troner den lille kommunen Aurland med sine 1778 innbyggere. Likevel er kommunen ført opp med vikarutgifter på nesten 18 millioner i 2017. Det betyr at innbyggerne i Aurland betaler godt over 10 000 kroner hver.

– Hvorfor har dere brukt så mye på innleie av vikarer?

– Det har vi ikke gjort, sier tjenesteleder for pleie og omsorg i Aurland kommune, Kari Voldum, og utdyper:

– Tallene er misvisende fordi de inneholder kjøp av omsorgstiltak til pasienter med omfattende behov. Det kan dreie seg om pasienter som for eksempel trenger 2:1-bemanning døgnet rundt.

– Men hvorfor kjøper dere disse tjenesten av private?

–  Det er en vurdering vi gjør i hvert enkelt tilfelle.

– Hvordan da?

– Hvis vi for eksempel får en pasient som har vært utsatt for en ulykke, og trenger lange og vedvarende tjenester, vurderer vi om dette er noe vi skal legge inn i det ordinære driftsbudsjettet, eller om vi skal kjøpe inn tjenestene, sier Voldum.

– Når det gjelder vikarbehovet, så håndterer vi det greit. I 2017 brukte vi om lag 200 000 kroner på å leie inn vikarer på grunn av sykdom eller andre ting. Det er litt andre tall enn det som kommer frem i deres statistikk, sier hun. 

Porsgrunn kommune

Porsgrunn har litt over 36 000 innbyggere og brukte i fjor rundt 2,3 millioner kroner på å leie inn vikarer fra byråer. Det er 1,7 millioner mer enn de brukte i 2016. Til å være en såpass stor kommune, er det likevel ikke all verden. Fordeles regningen på hver innbygger, betyr det at hver porsgrunnsborger betalte 63 kroner for helsevikarer i 2017.

Sykepleier Hanne Kristin Øverbø jobber fast nattevakt på sykehjem i Porsgrunn kommune. 

– Kommunen har opprettet en vikarbank med sykepleiere og helsefagarbeidere hvor de som har forhøyet stilling blir satt inn på ledige vakter, eller at de går «på toppen» av vanlig bemanning, sier Øverbø.

Hun tror vikarbankene kan være en forklaring på at Porsgrunn ikke er en høyforbruker av å leie inn vikartjenester fra byråer.

– Hva tenker du om at norske kommuner i fjor totalt brukte over en milliard kroner på vikarer?

– Jeg lurer på hvorfor det er slik. Hva er årsaken til at Norge bruker så mye penger på vikarer?

– Hva tror du er årsaken?

– Vel, jeg ser at mange sliter. Det er et tøft yrke, og forventningene til oss sykepleiere blir bare mer og mer krevende, samtidig som sykepleierrollen viskes ut, sier hun og forklarer nærmere:

– Vi skal gjøre alt det som ufaglærte og helsefagarbeidere gjør. Vi skal vaske senger, gulv, kjøleskap og lage mat. I tillegg skal vi også gjøre alle sykepleieroppgavene på toppen.

Øverbø mener dette gjør at sykepleiere blir utbrent og ikke orker å jobbe i sektoren.

– Fagmiljøene rundt om i kommunehelsetjenesten raseres, og det er trist å se på, sier hun.

– Hvis du ser på hvem som blir sykepleiere, er det nok mange «snille piker». Mange sykepleiere blir sykemeldte før de gir beskjed, og da er det ofte for sent.

Sjekk vikarutgiftene i din kommune her:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse