fbpx Norske kommuner brukte over 1 milliard på vikarer i fjor Hopp til hovedinnhold

Norske kommuner brukte over 1 milliard på vikarer i fjor

Eli Gunhild By

I 2017 brukte helse- og omsorgssektoren for første gang over en milliard på å leie inn vikarer fra vikarbyrå.

– Det er trist at tallene går i feil retning. Dette er en dyr og dårlig løsning for kommunene, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Tallene gjelder innleie fra eksterne vikarbyråer og er hentet inn av Burson-Marsteller Norge AS på vegne av Norsk Sykepleierforbund (NSF) – se tabell nederst i saken.

Klarer ikke å rekruttere nok

– Hva viser egentlig tallene?

– De viser at kommunene i større grad enn før velger ekstern innleie. Først og fremst fordi de ikke lykkes i å rekruttere nok faste sykepleiere til sine sykehjem og sine hjemmetjenester, sier By.

– Er en milliard «for mye» å bruke på vikarer sett i sammenheng med sektorens totale lønnskostnader?

– Det er mye hvis pengene kunne vært brukt bedre. Men som vi også har sagt i tidligere dialog med KS, så handler dette like mye om å se om utviklingen går i riktig eller gal retning. Nivået på bruken av eksterne vikarbyråer føyer seg inn i rekken av dokumentasjon som på ulike måter viser at det er en mangel på sykepleiere i kommunene, sier By.

Vikarer er dyrere enn fast ansatte

– Er det galt å leie inn vikarer fra byrå?

– Vi mener det er galt når det finnes andre og bedre måter å bruke disse pengene på og som sikrer bedre kvalitet. Måter som gir positive ringvirkninger ved at pasientene og brukerne møter bedre kvalitet og de ansatte opplever gode fagmiljøer. Det igjen virker rekrutterende, sier By.

Hun sier videre at i en situasjon hvor mange sykepleiere jobber deltid, eller i andre næringer, så er bruken av eksterne vikarbyråer dårlige og dyre løsninger.

– Kommunene selv sier også at innleie er dyrere enn å ansette.

Ingen vikarer i Drammen

Mange kommuner bruker store beløp på vikarer, men det finnes unntak. Storkommunen Drammen har ikke brukt en eneste krone på vikarer på mange år i helse- og omsorgstjenesten. Kommunen «overbooker» med sykepleiere og har innført ressurssentre med fast ansatte som kan jobbe flere steder i samme virksomhet.

– Høyere grunnbemanning er noe også andre kommuner har funnet ut er en bedre løsning. Bemanningsenheter eller vikarpooler med ansettelse i kommunene kan være en løsning for noen for å få til heltid, men det må brukes med fornuft og være basert på frivillighet, sier By.

Forbundslederen mener ingen er tjent med ordninger der den ansatte må forholde seg til for mange tjenestesteder.

– Slike ordninger må vurderes i den enkelte kommune og i dialog med lokalt tillitsvalgte, sier hun.

Debatt i Arendal

Arendal kommune har heller ikke brukt penger på vikarer. Men der er det nå full storm i Agderposten [for abonnenter] om sykepleiere som melder om uforsvarlig tjeneste.

I en av avisartiklene kommer det frem at ledelsen i sommer utstedte ordre om at man ikke skulle leie inn ekstra bemanning ved sykefravær. Det har også blitt uttalt overfor personalet at man må huske at eget sykefravær vil gå utover kollegene.

– Dersom det er liknende tilstander i andre kommuner: Hva tenker NSF om at det kanskje leies inn for få sykepleiere og at det å bruke lite på innleie av vikarer fører til at innbyggere ikke får den tjenesten de har krav på?

– Vi anerkjenner at innleie kan være et supplement for enkelte kommuner for å løse en spesiell situasjon. Men å basere seg på vikarbyråer for en tjeneste som kommunen skal levere fast, er en kortsiktig løsning, sier By.

Hun mener kommunene ikke kommer utenom å legge en langsiktig plan for å rekruttere og beholde sykepleiere i faste og hele stillinger hvis de skal gi sine innbyggere gode og forutsigbare tjenester.

Satt på dagsordenen

– Hvorfor har NSF hentet inn disse tallene, og hva vil dere bruke dem til?

– I vår dialog med politikere og arbeidsgivere i kommunene og helseforetakene er det viktig å synliggjøre at penger brukes på dårlige og dyre løsninger, sier By og viser til at Stortinget har bedt regjeringen om å trappe ned bruken av ekstern innleie i helseforetakene.

– Det er vår kartlegging av disse tallene som gjør at saken er på den politiske agendaen. Det viser at vårt fokus på disse tallene gjennom flere år gir konkrete politiske resultater, og det er vi glade for.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse