fbpx Island er på vei til å eliminere hepatitt C Hopp til hovedinnhold

Island er på vei til å eliminere hepatitt C

Bildet viser Reykjavik.

– Sykepleiere spiller en viktig rolle, sier Sigurdur Olafsson, som er med på å lede kampen mot viruset på Island.

I 2016 iverksatte Island et nasjonalt program for å behandle alle med hepatitt C.

Sykdommen, som før har vært vanskelig å behandle, kan nå kureres med en pillekur over tolv uker.

Behandler dem som kan gi smitte videre

Men i vestlige land er de fleste med hepatitt C smittet gjennom rusbruk med sprøyter. Mange er aktive rusbrukere, og dette har skapt utfordringer for behandlingen, fordi denne gruppen ikke er lettest å nå med helsetjenester. Landet satte derfor et mål om å nå nettopp disse med programmet Treatment as Prevention for Hepatitis C in Iceland eller Trap Hep C.

Strategien er å tilby behandling til alle med viruset i løpet av en kort periode. Dersom mange får behandling, blir det færre som kan gi smitten videre. På sikt er målet å eliminere viruset.

Trengte mer enn behandling

«Om vi bare økte tempoet på behandlingen, ville vi ikke nådd målet om å eliminere hepatitt C», sier Magnus Gottfredsson, infeksjonsmedisiner på Landspitali, Islands eneste universitetssykehus, til IDPractitioner, en uavhengig nyhetstjeneste for infeksjonsmedisinere.

Han fortsetter: «Vi trengte noe annet.»

Dette «annet» var å få med leger, sykepleiere og dem som tilbyr psykososiale tjenester i ulike settinger, som avhengighetsbehandling, fengsler og tiltak for hjemløse.

Ut av sykehusene

Sigurdur Olafsson, leder for leversykdommer ved avdeling for gastroenterologi ved Landspitali i Reykjavik, sier til Sykepleien at i et behandlingsprogram som dette er det nødvendig med omfattende tverrfaglig tilnærming.

– Det inkluderer ulike medisinske spesialister, sykepleiere, sosialtjenester og fengselsvesen. I mange tilfeller må man ut av sykehusene og treffe pasientene der de er, utdyper han via e-post.

– Det holder ikke å gi pasientene medisiner. Man må også intensivere screeningen og skadereduksjonen, som å sørge for lett tilgang til rene sprøyter og nåler.

Sponset av legemiddelselskap

Et legemiddelfirma sponset medisiner i en studieperiode på 36 måneder. Myndighetene ga midler til organisering, diagnostiske tester og andre tiltak knyttet til programmet.

Etter 15 måneder er 557 mennesker (over halvparten av pasientene med antatt smitte) utredet, og behandling startet hos 526, ifølge en artikkel publisert i Journal of Internal Medicine. De fleste som har fått behandling, har blitt virusfrie, med litt dårligere resultater hos dem som er hjemløse eller har pågående sprøytebruk.

Resultatene er så gode at Island håper å nå Verdens helseorganisasjons mål om å eliminere hepatitt C innen 2030 godt før fristen.

Støtte fra helseministeren

Sigurdur Olafsson sier sykepleiere har spilt en viktig rolle.

Prosjektlederen er sykepleier. Pasientene har hatt en kort samtale med lege forut for behandling, men sykepleiere følger opp, de utfører også leverelastografi på pasientene, sier Olafsson.

– Sykepleiere er også nøkkelspillere i det oppsøkende arbeidet som å besøke fengsler og tilbud til hjemløse.

– Har det vært noen store hindringer på veien?

– Det har vært hardt arbeid å forberede og organisere et så omfattende program, men vi har ikke støtt på store hindringer som vi ikke har klart å forsere, sier han.

– Men det er opplagt utfordringer. Noen pasienter som aktivt injiserer rusmidler, kan være vanskelige å få til å engasjere seg i programmet og fortsette med behandling.

– Var det vanskelig å få politisk vilje til et program for å behandle alle med hepatitt C på Island?

– Nei. Helt fra start har vi hatt sterk støtte fra helseministeren.

Trenger fortsatt politisk støtte

I den tidligere nevnte artikkelen i Journal of Internal Medicine skriver Sigurdur Olafsson at videreføring av fri adgang til behandling, screening og skadereduserende tiltak er avhengig av politisk støtte også etter at det er slutt på midlene fra helsemyndigheter og legemiddelfirmaet.

Eliminering kan få dem som er i risikogruppene, til å tenke at det ikke er like viktig å forebygge, oppdage og behandle hepatitt C. Men vellykket eliminering basert på behandling kan også styrke den politiske viljen til fortsatt å gi tilgang til behandling og screening og andre tiltak som er nødvendige for å forebygge, redusere skader og behandle.

Norge skal revidere strategi

Norge, som er et større land enn Island, men som også er et høyinntektsland med oversiktlige forhold, har en hepatittstrategi som går ut på å holde smitten av hepatitt på dagens lave nivå.

I Norge anslås det at rundt 14 000 mennesker har hepatitt C som trenger behandling. Denne strategien fikk hard kritikk da den kom i 2016. Kjersti Toppe, lege og stortingsrepresentant for Senterpartiet, kaller norske myndigheters mål utrolig defensivt.

Til Sykepleien varslet eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i juni at den norske hepatittstrategien nå skal revideres.

Kilde: Treatment as Prevention for Hepatitis C (Trap Hep C) – a nationwide elimination programme in Iceland using direct-acting antiviral agents

0 Kommentarer