fbpx – Utrolig defensivt mål for hepatitt C Hopp til hovedinnhold

– Utrolig defensivt mål for hepatitt C

Bildet viser Kjersti Toppe.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil eliminere hepatitt C innen 2030. Norske myndigheter har nøyd seg med å holde antall smittede på dagens nivå. Nå skal hepatitt-strategien evalueres.

Nye legemidler mot hepatitt C ses på som et av de store gjennombruddene i moderne medisin. Viruset, som smitter gjennom blod og som kan gi alvorlig leversykdom, kan de aller fleste nå bli kvitt med en pillekur uten særlig bivirkninger.

Det gjør det mulig å behandle alle som har viruset, slik at de kan slippe leversykdom og unngå å gi viruset videre. Slik kan smittekjeden brytes og viruset elimineres. WHOs mål er at det skal skje innen 2030. Norge har forpliktet seg til å bidra.

Holde dagens nivå

Men i norske myndigheters hepatittstrategi fra 2016, som ble mottatt med stor skuffelse fra fagmiljøene, er målet å holde antall tilfeller på dagens lave nivå. Blant andre Kjersti Toppe, lege og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, har vært sterkt kritisk til strategien. Hun syntes den var så dårlig, at hun senere samme år fremmet forslag om en nasjonal handlingsplan for å eliminere viruset, men ble avvist i Stortinget.

Nå sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen til Sykepleien at strategien skal revideres.

Vil revidere

– De nasjonale målene for hepatitt C ble fastsatt i 2016, da prisen for siste generasjon hepatitt C-behandling var veldig høy, sier Michaelsen.

– Siden da har økt konkurranse blant legemidlene bidratt til lavere priser. Dette har ført til at de regionale helseforetakene, som har ansvaret for å finansiere legemidler mot hepatitt C, nå kan tilby behandling til alle som er smittet av viruset.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge frem revidert strategi i løpet av 2018. Hva den vil inneholde, vil ikke ministeren si noe om nå.

– Trenger handlingsplan

– Jeg er glad for at strategien skal evalueres, sier Olav Dalgard, professor og spesialist i infeksjonsmedisin.

Han mener den forrige strategien var lite gjennomtenkt.

– Den gangen var det omtrent 20 000 personer som hadde kronisk hepatitt C i Norge, i all hovedsak personer som var smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. 2000 hadde allerede utviklet chirrose og likevel ville ikke regjeringen ta affære.

Dalgard kan forstå at den skyhøye prisen på medikamentene var årsaken.

– Men prinsipielt var flere av formuleringene i den forrige strategien meget uheldige. Som for eksempel at målet var å holde nivået av hepatitt C på dagens lave nivå. 

Han mener det er et realistisk mål å eliminere hepatitt i Norge.

– Men skal vi klare det, trenger vi en nasjonal handlingsplan. Jeg håper den nye strategien vil peke på det som et nødvendig middel.

– Må handle om mer enn behandling

– At strategien revideres viser at vi har hatt et poeng hele veien, sier Kjersti Toppe, som mener det er spesielt at en strategi må fornyes etter bare to år.

– Den var rett og slett ikke god nok, mener hun.

– Men ministeren sier det er en ny situasjon med lavere priser på medisinene?

– Ja, det har hun rett i. Men vårt ankepunkt mot den gamle strategien var at den var gjennomgående svak. Den manglet tydelige mål på alle områder, ikke bare behandling, påpeker hun. 

– For å bli kvitt hepatitt C, må vi bestemme oss for det, bedre diagnostikken, finne de som er smittet, behandle dem og forebygge at de blir smittet på nytt. Husk på at Helsedirektoratets forslag til strategi var mye bedre enn den strategien regjeringen endelig fremmet.

– Unik mulighet

Kjersti Toppe forventer en revidert og helhetlig strategi for å eliminere hepatitt C i Norge.

– Vi har en unik mulighet dersom vi gjør en innsats nå. Norge, som er et oversiktlig samfunn med et godt utbygd helsevesen og god økonomi, bør klare å nå målet om eliminasjon før WHO. Helst i løpet av tre til fem år.

Kommuner går foran

Utkastet til hepatittstrategien, ført i pennen av Folkehelseinstituttet, var langt mer konkret enn den endelige strategien. I utkastet ble det blant annet foreslått å opprette lavterskel hepatitt C-klinikker. En hovedutfordring er å nå mennesker som ikke nås gjennom det vanlige hjelpeapparatet. 80 prosent av dem med hepatitt C i Norge er smittet gjennom rusbruk.

Oslo kommune har målrettet innsatsen mot denne gruppen gjennom å opprette en egen hepatitt C-klinikk, som i stor grad driver oppsøkende virksomhet for å tilby test og behandling. Oslo har satt som lokalt mål å eliminere hepatitt C.

Bergen har satt som mål å eliminere hepatitt C innen ti år.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse