Fem pasienter fikk vannhode etter Spinraza-behandling

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og indremedisiner og hjertespesialist.
ALVORLIG BIVIRKNING: – Det er svært viktig at leger og pårørende er oppmerksomme på symptomer, slik at pasientene får nødvendig undersøkelse og behandling så raskt som mulig, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen (bildet) i Statens legemiddelverk.

Leger i Norge blir nå advart om en ny og alvorlig bivirkning ved bruk av Spinraza-medisin. Fem personer har fått vannhode etter Spinraza-behandling.

Det er legemiddelselskapet Biogen og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) som har sendt ut advarselen til norske leger. Ingen av de fem personene med vannhode er norske, skriver Dagens Medisin.

– Dette er en meget alvorlig bivirkning. Det er derfor svært viktig at leger og pårørende er oppmerksomme på symptomer, slik at pasientene får nødvendig undersøkelse og behandling så raskt som mulig. Ubehandlet kan hydrocephalus medføre alvorlige komplikasjoner, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Fire barn

Vannhode, kalt hydrocephalus i fagmiljøet, kjennetegnes ved for mye hjernevæske i hjernen. Symptomene er oppkast, hodepine, nedsatt bevissthet og økning i hodeomkrets hos barn. Fire av de fem som fikk påvist bivirkningen, var barn.

Spinraza brukes til behandling av barn med muskelsykdommen spinal muskelatrofi. Medisinen har vært gjenstand for mye debatt i og med at den er så kostbar. I februar i år ga imidlertid det såkalte Beslutningsforum for nye metoder tillatelse til å begynne å ta i bruk medisinen, men bare for pasienter under 18 år.

LES: Lars Vorland bestemmer over liv og død

LES: Ja til medisinen Spinraza

I slutten av juli besluttet Pasientorganisasjonen SMA Norge å stevne staten inn for retten fordi det bare er pasienter under 18 år som får medisinen.