– Takknemlig for muligheten, men det har vært tøft

FRA HELSEFAGARBEIDER TIL SYKEPLEIER: Ane Solberg er ute i sommerpraksis. Hun får to uker ferie før andreåret som sykepleierstudent starter.

Tre-terminstudent Ane Solberg ser frem til å bli en del av det ordinære sykepleierkullet til høsten.

Ane Solberg er en av de 32 helsefagarbeiderne som kom inn på tre-terminsordningen ved sykepleierutdanningen på Kjeller.

Nå er hun ute i sommerpraksis, og ser enden på det som har vært et langt skoleår – som startet 30. mai i fjor. Hun får to uker ferie før andreåret som sykepleierstudent starter.

– Det har vært tøft. Samtidig er jeg utrolig takknemlig for muligheten, og håper at flere helsefagarbeidere kan få muligheten til det samme, sier hun.

Les også: Vil bli sykepleier mot alle odds

Må jobbe ved siden av

– Vi studerer på fulltid, men mottar 75 prosent av fullt stipend, sier hun. 

Dette er for at tre-terminstudentene også skal kunne motta stipend mens de er i sommerpraksis.

– Det betyr også at flere av oss må jobbe en del ved siden av studiet, sier hun.

– Hvordan har dette skoleåret vært, synes du?

– Den største frustrasjonen var nok i fjor i sommer, i starten av studiet, erkjenner Solberg.

– En del følte på at vi ikke var helt velkomne. Alle har ikke vært like positive til treterminordningen. Jeg har selv merket at det har vært delte meninger, og det i seg selv gir et ekstra press.

– Vi har hatt eksamen på separate rom fra de andre studentene. Vi har kun sett våre eksamensresultater, ikke for hele kullet. 

Hennes opplevelse er at skoleåret har blitt mer oppstykket enn nødvendig. 

– Vi hadde for eksempel felles undervisning i grunnleggende sykepleie i fjor høst. Mens de ordinære studentene hadde eksamen og praksis fortløpende, hadde vi eksamen først i mars, og praksis nå i sommer.

17 av 32 i sommerpraksis

En fersk rapport som Oslomet har sendt til Kunnskapsdepartementet viser at 17 av de 32 som startet i mai i fjor, nå er i gang med praksisperioden i sommer.

Rapporten viser blant annet at 13 av treterminstudentene strøk på eksamen i grunnleggende sykepleie på første forsøk.

Enkelte har fått gode karakterer, men ifølge rapporten er gjennomsnittskarakterene lavere enn for de ordinære studentene.

Les mer: 17 av 32 tre-terminstudenter ute i sommerpraksis

– Jeg tror det er flere årsaker til dette, sier Solberg.

– Det at vi mottar støtte på 75 prosent av fullt stipend gjør at mye fritid går til jobb. Da blir det mindre tid til å lese, om man er aldri så motivert. Studieløpet går også over to sommerferier, som gjør at vi heller ikke får jobbet da som de fleste studenter gjør.

– Ettersom dette ikke hadde blitt gjort før, har både vi studentene, lærerne og praksisstedene måttet finne ut av ting underveis. Det krever også ekstra innsats i en allerede presset timeplan, sier hun.

– En liten gjeng

– Jeg vil også få frem at det er en del tre-terminstudenter som har fått kjempegode resultater på eksamen. Vi er en liten gjeng, det gjør at både gode og mindre gode resultater blir synlige.

Hun understreker at det ikke bare er økonomi og mindre stipend som kan forklare eksamensresultater og gjennomføring.

– Vi er vanlige mennesker, ting skjer, av private og familiære årsaker. Det er ikke alt vi kan forutse, sier hun.

– Noen ble også hengende etter i flere måneder fordi de ikke besto eksamen helt i starten. De drar med seg forsinkelsen, men gjør det bra nå, sier hun og mener ‘dommen’ over treterminsordningen ikke kan falle før de tre studieårene har gått.

– Tror du resultater og gjennomføring kan forklares av at dere ikke hadde generell studiekompetanse da dere begynte i fjor?

– Noen av oss på tre-terminstudiet har studiekompetanse fra før. De har uttrykt at de ikke føler at det hjelper dem noe mer på veien enn oss som ikke har. Fordelen med studiekompetanse kan i bunn og grunn være at man har funnet riktig studieteknikk tidlig i studieløpet, som gjør det lettere å bearbeide stoffet og lese mot eksamen, sier hun.

Selv tok hun eksamen i grunnleggende sykepleie i november, sammen med de ordinære studentene. Hun besto med glans, og hadde håpet på å kunne ta praksisperioden sammen med resten av kullet. Det lot seg ikke gjøre, og hun har derfor praksis nå i sommer, slik tretermin-ordningen har lagt opp til. 

Les mer: Frykter dårligere praksis i sommer

– Skal videre nå

Hun mener sommerpraksis ikke er optimalt verken for studenter, kontaktsykepleier eller praksisstedet:

– Jeg har hatt det fint i praksis så langt. Men det er naturlig nok mange som har ferie, og da er det vanskelig å få en god faglig gjennomføring av praksisperioden. Jeg har måttet bruke erfaringen som helsefagarbeider for å komme gjennom praksisen. Og det blir ikke riktig.

– Jeg er stolt av utdanningen min som helsefagarbeider, men nå skal jeg videre. Jeg skal over i rollen som sykepleier, ettersom det er det jeg nå tar en bachelorgrad i. Det er sykepleier jeg vil og skal bli, sier hun. 

Hun ser frem til å starte på andreåret, i ordinært løp sammen med resten av kullet på Kjeller.  

– Jeg gleder meg til å bli ferdig med dette året, det har vært tøft å stå midt oppe i det. Jeg skulle ønske vi hadde sklidd mer under radaren, men i stedet har det blitt mye oppmerksomhet rundt ordningen.

– Vi er de første som gjør dette, og jeg er utrolig stolt over de fine og flinke treterminsstudentene jeg har blitt kjent med, sier hun.

Andrea Linløkken Madtsen, lokallagsleder NSF Student Kjeller

Studentleder på Kjeller: – Virker som tre-terminstudentene har hatt et tøft år

– Førsteåret på sykepleierutdanningen er i utgangspunktet et tungt år med mye å gjøre, sier lokallagsleder for NSF Student på Kjeller, Andrea Linløkken Madtsen (bildet).

– På meg virker som treterminstudentene har hatt et veldig tøft studieår, sier Madtsen.

Hun kjenner flere av studentene som har gått på treterminsordningen.

– Førsteåret på sykepleien er i utgangspunktet et tungt år med mye å gjøre. Jeg er egentlig ikke overrasket over at karakterene i snitt ligger lavere, for disse studentene har hatt mer å gjøre enn de andre førsteårsstudentene. De har heller ikke kunnet samarbeide og lese sammen med resten av kullet, fordi de har hatt eksamen på andre tidspunkt, sier hun.