fbpx Oppfordrer sykepleiere i Harstad til å slutte Hopp til hovedinnhold

Oppfordrer sykepleiere i Harstad til å slutte

bildet viser Margrethe Andersen

– Kjære sykepleiere i Harstad. Slutt! Jobb i andre kommuner, på sykehuset eller gjør noe helt annet, sier Margrethe Andersen. Hun har gjort det selv.

Margrethe Andersen leste intervjuet med Harstads kommunalsjef Rita Johnsen om katastrofeturnusen på Sykepleien.no og ble provosert. Dermed skrev hun en kommentar på facebooksiden til Sykepleien som sporenstreks fikk et ras med «likes». Der oppfordrer hun alle sykepleiere som ikke får jobbe tredje hver helg i Harstad kommune om å slutte.

– Arbeidsgiver må få vite at dette er uakseptabel lek med ansattes helse og privatliv. Barna deres fortjener også foreldre som er sammen når de har fri, skrev hun.

På telefon utdyper hun til Sykepleien:

– De personlige og sosiale omkostningene ved å jobbe annenhver helg er store. Det blir umulig å planlegge noe sosialt liv for sykepleierne i Harstad kommune, som nesten alle jobber annenhver helg.

Fakta
Dette er katastrofeturnus-saken:
  • Harstad kommune har som del av sitt heltidsprosjekt over flere år endret på turnusene i kommunen. Nylig fikk de tre sykepleierne på natt som i årevis har jobbet tredje hver helg ved Stangnes sykehjem, beskjed om at de måtte jobbe hver andre helg.
  • De andre fagforeningene og den ene sykepleieren har akseptert, mens NSF har sagt nei på vegne av de to andre.
  • Da setter kommunen opp en turnus med arbeid hver lørdag og annenhver søndag for de to sykepleierne. I tillegg må de ha en rekke ugunstige korte vakter. Etter at den korteste vakten på 44 minutter er blitt fjernet siden møtet mellom NSF og kommunen, er nå den korteste vakten på 2,73 timer.
  • NSF kaller det katastrofeturnus og hevder den strider mot arbeidsmiljølovens §10-2 nr 1 (om helsefremmende arbeidsmiljø).
  • Arbeidsgiver kaller det hjelpeturnus og hevder de er lovpålagt å lage en slik turnus etter at NSF har sagt nei til det de andre har akseptert.

Sa opp jobben og flyttet

Andersen snakker av erfaring. Hun var selv sykepleier i Harstad frem til 2010, og var varahovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i kommunen. Nå jobber hun som nattevakt på Sunnaas sykehus på Nesodden.

– Det var over år allerede da en hard kamp for å beholde hver tredje helg. Jeg sa opp og flyttet da det ble snakk om hinkehelger, det vil si at man jobber to av fem helger. I den flyttingen mistet Harstad kommune fire innbyggere og to skattebetalere.

– Kanskje ikke så mange alternative jobber å få for sykepleiere i Harstad?

– Foruten sykehuset, er det fem kommuner rundt med en reisetid på 20-60 minutter.

Andersen ramser opp: Kvæfjord, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen.

Reagerer på argument om fritid i uka

Ranveig Lie er en annen stemme som raskt høstet over 100 likes på Sykepleiens facebookside.

«Hvorfor forsvarer arbeidsgiversiden seg med at «jobber du helg får du mer fritid i uka»? At resten av familien og vennene da ikke har fri er greit? At alt av sosiale sammenkomster etc. stort sett er i helger? Dårlig argument arbeidsgiver», skriver hun.

Det er Hanne Marit Bergland hjertens enig i. Hun er fylkesleder i Troms for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Kommunalsjef Rita Johnsen argumenter på en måte som avslører en mekanisk ledelsesfilosofi. Alle skal ha prikk lik turnus. Hun tar ikke hensyn til individuelle behov. Det bør en god leder gjøre, hevder Bergland.

– Tre sykepleiere er nok til tredje hver helg

Fylkeslederen mener Johnsen har andre muligheter å ta i bruk enn katastrofeturnusen, og viser til heltidsløftet som nettopp inneholder flere elementer for å få til heltid.

– Å bruke styringsretten sin i en slik sak bør ikke kommunen gjøre. Slikt virker ikke rekrutterende og er ingen god reklame for Harstad kommune. Katastrofeturnusen gjør meg bekymra, både for befolkningen og de ansatte i Harstad, sier Bergland.

Hun reagerer på at Johnsen i intervjuet sier at hun ikke kunne forplikte seg til å love jobbing maks tredje hver helg.

– Tre sykepleiere på natt er nok for å kjøre en god turnus med tredje hver helg, hevder Bergland.

– Ikke økonomiske grunner

Bergland synes også det er merkelig at Johnsen i møtet i forrige uke gjorde det klart at det ikke var økonomiske grunner til at de laget katastrofeturnusen, men forpliktelser i henhold til heltidsløftet.

– Jeg blir forundra når man bruker heltidsløftet som grunnlag for å presse gjennom en verre turnus med større helgebelastning for sykepleierne, sier Bergland.

Rita Johnsen hevder det vil gå ut over de andre yrkesgruppene som har takket ja til jobbing annenhver helg, dersom sykepleierne skal jobbe bare tredje hver helg.

– Tenker NSF bare på sine egne i denne saken?

– Nei, vi anerkjenner at ledelsen har ansvaret for hele personalgruppa, men skal sykepleierne betale for denne heltidserklæringa? Det mener jeg blir en feiltolkning av heltidsløftet.

– I en egen boble?

Både Bergland og Margrethe Andersen reagerer på at Johnsen sier hun ikke kan uttale seg om andre kommuner, når Sykepleieren påpeker at andre kommuner klarer fint å få til jobbing tredje hver helg.

– Lever Harstad i en egen boble? De må jo se seg rundt og se hva som er lurt å gjøre. Vi lever i et moderne samfunn, sier Bergland.

– Jeg kjente jeg begynte å koke da jeg leste intervjuet. Harstad er så lite virkelighetsorientert, sier Andersen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse