fbpx Ikke mer ”3 – 3 turnus” Hopp til hovedinnhold

Ikke mer ”3 – 3 turnus”

Moss og Sarpsborg kommune har i vel ett år hatt prøveprosjekt med ”3 – 3 turnus” på sykehjem.  Nå er det tilbake til ordinær turnus i begge kommunene.

Da Harstad kommune i 2006 startet med ”3 – 3 turnus” på Olavsgården sykehjem ble det en modell som mange kommuner seinere har kopiert, blant annet Moss og Sarpsborg kommune i Østfold.

”3 - 3 turnus” innebærer at man jobber tre dager og har tre dager fri. Den daglige arbeidstida forlenges til 8,5 timer og i løpet av fire uker er det to arbeidshelger.

 

Mistrivsel i Moss

Et konstant høyt sykefravær ved Melløsparken sykehjem gjorde at Moss kommune ønsket å prøve ut ”3 – 3 turnus” som et tiltak for å redusere sykefraværet i virksomheten.  Kommunen snakket om en halvering.

Året var 2009. Det ble gjennomført en kartlegging blant ansatte på sykehjemmet, som viste at flere var positive til å prøve ut ordningen. Som gjenytelse skulle ingen ansatte ha uønsket deltid eller stilling under 40 prosent.

Så skjedde ingen ting før høsten 2011. Da fikk kommunen midler gjennom det nasjonale utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” til blant annet å prøve ut ”3 - 3 turnus ved Melløsparken sykehjem.

– Selv om enkelte var positive i 2009, følte de ansatte nå at prosjektet bar preg av frivillig tvang, sier NSFs hovedtillitsvalgt i Moss kommune, Tone Lindmo Johannessen.

Midtveis i prosjektperioden ble det gjennomført en evaluering.

 – Svarene som kom fram i spørreskjemaene viste at det var stor misnøye blant ansatte med ”3 – 3 turnus”. De trakk fram lange vakter for de i 100 prosent stilling og ekstra helgejobbing. Den enkelte jobber færre timer per uke, og minustimene samles i en timebank som arbeidsgiver kan bruke til ekstravakter når en kollega er syk. Det gjør fritida til den enkelte lite forutsigbar, sier Johannessen.

I en orientering til administrasjonsutvalget i mai skrev Rådmannen at ”signaler fra ansatte og tillitsvalgte tilsier stor misnøye med 3-3 turnus”.

Prosjektet ble avsluttet i forrige måned, og arbeidet med overgang til ordinær turnus har allerede startet.

 

Kostbart i Sarpsborg

Da Haugvoll sykehjem ble tatt i bruk mars 2011 ønsket kommuneledelsen i Sarpsborg å prøve ut ”3 – 3 turnus”. Målet var å gi medarbeidere som gikk i uønsket deltid større stillinger. Prosjektet skulle finansieres gjennom mindre bruk av overtid og merarbeid, og håpet var redusert sykefravær.

Etter å ha vært i Harstad sa flere at de ønsket å være med på utprøving av en modifisert ”3 - 3 turnus” med to fridager etter helgevakt. Ved å øke stillingsstørrelsen for den enkelte til minimum 65 prosent håpet kommuneledelsen å få dekket opp samtlige vakter uten å måtte ty til små helgestillinger.

Da prøveperioden var over gav flere av de ansatte ved sykehjemmet uttrykk for at de kunne tenke seg å fortsette med den nye arbeidstidsordningen.  

– En viktig grunn til at flere ansatte var fornøyde skyldes nok at de har opplevd prosessen som frivillig og svært ryddig, sier NSFs hovedtillitsvalgt i Sarpsborg kommune, Anne K. Jacobsen.

– Kommunen ønsket imidlertid ikke å forlenge ordningen. Den gav ikke forventet resultat, sier Jacobsen.

Prosjektet har kostet kommunen 1, 8 millioner kroner uten at sykefraværet var redusert slik man hadde håpet. Beboerne og pårørende på sykehjemmet gav heller ikke uttrykk for at de var mer fornøyde etter at man startet prosjektet.

Fra 1. desember vil de ansatte ved Haugvoll sykehjem gå tilbake til ordinær turnus. Det er ennå ikke avklart hva som skjer med de som har fått økt stillingstørrelsen sin.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse