fbpx Ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker Hopp til hovedinnhold

Ventetiden i spesialist­helsetjenesten øker

Bildet viser fire personer som sitter i et venterom
MER VENTING: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk opp fra 56 dager i første tertial i fjor til 58 dager for tilsvarende periode i år. Foto: Katja Kircher / Mostphotos

Den gjennomsnittlige ventetiden i spesialisthelsetjenesten øker og var 58 dager i årets første tertial.

Andelen fristbrudd økte fra 1,5 til 1,8 prosent. Antallet behandlede pasienter øker i somatikk og psykisk helsevern for voksne, viser tall fra Norsk pasientregister.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk opp fra 56 dager i første tertial i fjor til 58 dager for tilsvarende periode i år. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, som er en økning fra første tertial 2017. I de andre sektorene er ventetiden tilnærmet uendret.

Om lag 1,1 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i årets første fire måneder. Det utgjør en økning på 1,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Psykisk helse og rus

Nesten 98 000 fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i de fire første månedene i 2018. Det er en økning på 0,5 prosent fra første kvartal i fjor. Innen rusbehandling fikk 23 500 pasienter helsehjelp, noe som er en nedgang på 2,2 prosent.

Litt mer enn 39 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern i de fire første månedene i år. Det er en nedgang på 1,2 prosent fra samme periode i fjor.

Øyesykdommer

Avtalespesialistene meldte inn noe mer enn 1,1 millioner kontakter for årets første tertial. Somatiske fagområder står for om lag 80 prosent av disse kontaktene, mens psykisk helsevern sto for 20 prosent.

Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øyesykdommer. Andre store fagområder er øre-nese-hals-sykdommer, hudsykdommer, indremedisin og gynekologi.