fbpx Sykepleier mistet autorisasjonen etter seksuell trakassering av pasient Hopp til hovedinnhold

Sykepleier mistet autorisasjonen etter seksuell trakassering av pasient

Gutt sitter på sengekanten på en psykiatrisk institusjon

Statens helsetilsyn mener sykepleieren krenket pasientens integritet og intimgrenser på en måte som ligger utenfor det som kan anses som forsvarlig virksomhet for en sykepleier.

En sykepleier i psykiatrien tok kontakt med en pasient på et nettsted. Noen av meldingene som ble sendt, var av seksuell karakter. Sykepleieren tilbød også pasienten å flytte inn hos seg. 

Tilsynssaken startet da pasientens ruskonsulent ringte sykepleierens arbeidsgiver og gjenga hva pasienten hadde fortalt. Det skulle vise seg at dette ikke var første gang sykepleieren ble konfrontert med upassende atferd overfor sine pasienter.

Etterforsket tidligere

Helsetilsynet oppdaget at sykepleieren i saken tidligere hadde blitt etterforsket etter flere av straffelovens paragrafer. Flere vitner fortalte i disse sakene om alvorlige forhold som gjaldt sykepleierens relasjon til unge menn i sårbare situasjoner.

Sykepleieren ble imidertid frikjent og har aldri blitt dømt for noen av forholdene som har vært etterforsket.

Ufine tekstmeldinger

Ruskonsulenten som varslet om sykepleieren, hadde sett flere tekstmeldinger fra sykepleieren på pasientens telefon. Sykepleieren skal blant annet ha skrevet følgende til pasienten: 

«tenk om eg kunne få smørja deg, setje sprøyte osv.» 

Ifølge tilsynsrapporten var pasienten redd for å møte sykepleieren på akuttposten.

Ifølge et referat fra en personalsamtale mellom sykepleieren og ledelsen hadde sykepleieren i en samtale med annen pasient ved akuttposten gått ut over sin rolle som sykepleier i en slik grad at det representerte et brudd på de etiske retningslinjene.

Etter dette ble det avtalt at sykepleieren skulle ha oppfølgingssamtaler én gang i måneden.

Opplysninger fra politidokumenter

I Statens helsetilsyns undersøkelse av saken valgte de å hente inn dokumenter som gjaldt sykepleierens tidligere forhold. Blant annet dokumenter fra politiet og tingretten.

Av politiets utskrifter går det frem at sykepleieren skriver følgende til pasienten, som valgte å anmelde forholdet:

«Du kan ha meg som trygg voksen om du vil. Og stol masse på meg. Om det kom så langt at du kom i seng med meg så hadde eg gitt deg klem og varme og respekt og ikke hatt fokus på sex Og nå ble vi kjent der og da må eg på alle måter vise deg støtte og respekt». 

I en annen melding skrev sykepleieren at pasienten kunne bo hos seg.

Flere vitner

I vitneavhør med politiet forklarte en annen pasient at han var innlagt ved sykehuset som sykepleieren jobbet ved, på grunn av psykiske problemer. Det var slik han kom i kontakt med sykepleieren.

Da pasienten igjen ble dårlig, ringte han sykepleieren privat. Ifølge pasienten tilbød da sykepleieren pasienten å overnatte, noe han takket ja til.

Under besøket ba sykepleieren pasienten hente et leksikon. Pasienten ble bedt om å slå opp på en bestemt side. Teksten handlet om «runking».

Da pasienten hadde lagt seg på gjesterommet, kom sykepleieren etter kort tid inn og spurte om han ikke heller ville ligge på sykepleierens soverom. Pasienten ønsket ikke dette.

Sex for penger

I vitneavhør ble pasienten som anmeldte sykepleieren, konfrontert med at han i meldinger hentet fra sykepleierens nettbrett ba sykepleieren om penger. Ifølge utskrift svarte sykepleieren følgende: «Da fekk du 200 til så får du s meg he he Tør du?»

Pasienten tilbakeviste at sykepleieren ga ham penger mot seksuelle tjenester.

Den andre pasienten fortalte til politiet at han kom i kontakt med sykepleieren da han var 16 eller 17 år. Ifølge pasienten møttes de da på et hotell hvor de hadde oralsex. Sykepleieren betalte pasienten 1000–1500 kroner kontant for dette, ifølge tilsynsrapporten.

Etter dette sendte sykepleieren følgende melding til pasienten: «når vil du ha penger. Eg ga 2500 til jul til en seg hadde knullet litt da han var circa 17 år».

Pasient tre og fire

En tredje pasient fortalte i sitt vitneavhør at sykepleieren var ansatt på en institusjon vitnet bodde på. I denne perioden var pasienten 15 eller 16 år. Ifølge ham skal sykepleieren uoppfordret ha fortalt at det i utlandet er normalt å «runke» hverandre.

En fjerde pasient fortalte at de ble venner på Facebook på grunn av deres felles interesse for motorsykler. Sykepleieren skrev ifølge en utskrift hentet fra sykepleierens telefon følgende: «Husk, det dukker nok opp ein som vil runke deg når du får ein god venn.»

Sykepleieren ble siktet, men ikke dømt

Ut fra vitneutsagnene bestemte politiet seg for å sikte sykepleieren for overtredelse av straffelovens paragraf 295 og 297 som omhandler seksuell handling uten samtykke.

Bakgrunnen for siktelsen var at sykepleieren skulle ha forsøkt å oppsøke pasienten som anmeldte forholdet, på et nettsted ved å sende tekstmeldinger, og å foreta seksuelle handlinger uten samtykke for å oppnå seksuell omgang med pasienten. Pasienten var da pasient ved institusjonen hvor sykepleieren jobbet.

I sin forklaring nektet sykepleieren for å ha hatt sex med noen av sine pasienter.

Retten fant imidlertid ikke grunnlag for videre varetektsfengsling av sykepleieren. Avgjørelsen ble anket av politidistriktet, men lagmannsretten forkastet anken.

Avlastning for barnevernsbarn

Statens helsetilsyn har også fått tilsendt en annen dom fra tingretten. Også denne gang ble sykepleieren frikjent. Denne siktelsen gjaldt brudd på straffeloven paragraf 199, første ledd som handler om seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

Ifølge dommen var sykepleieren satt under tiltale for følgende forhold:

«I tidsrommet XXXXXX, i egenskap av å være et avlastningstiltak i regi av barnevernet og i påvente av annen og mer langvarig plassering, var XXXXXX plassert i XXXXXX bolig på XXXXXX. I nevnte tidsrom hadde XXXXXX ved flere anledninger utuktig omgang med XXXXXX ved at XXXXXX fikk XXXXXX til å masturbere seg og selv masturberte XXXXXX og/eller suget/slikket på XXXXXX kjønnsorgan.»

Sykepleieren avviste samtlige påstander om kontakt av seksuell karakter med pasienter. Sykepleieren sier i sin forklaring at omsorg og ønsket om å hjelpe pasientene er feiltolket, samt at anklagene er falske.

Sykepleieren ble, som tidligere nevnt, heller ikke ikke dømt i denne saken.

Statens helsetilsyns vurdering

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden.

– Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig, skriver Helsetilsynet i tilsynsrapporten.

Statens helsetilsyn gjør en selvstendig bevisvurdering på bakgrunn av sakens dokumenter. Ettersom tingretten ikke fant sykepleieren skyldig i de sakene han har vært etterforsket for, har ikke Helsetilsynet lagt vekt på de sakene i sin avgjørelse.

Helsetilsynets avgjørelse er tatt på bakgrunn av at sykepleieren sendte en melding til en pasient av seksuell karakter og tilbudet sykepleieren kom med om at pasienten kunne flytte inn hos sykepleieren.

Sårbare pasienter

– Fordi pasienter er i en hjelpesøkende situasjon, er det ubalanse i ansvarsforhold og maktposisjon mellom pasient og helsepersonell. Styrkeforholdet er ulikt, og behandlingsrelasjonen består ikke av to jevnbyrdige parter. Etablering av nære personlige/seksuelle relasjoner mellom helsepersonell og pasient er ikke forenlig med den tillit som må ligge til grunn for behandlingsarbeidet. Det er avgjørende at behandlingsrelasjonen er basert på pasientens behov for profesjonell hjelp, og ikke på helsepersonellets sosiale eller seksuelle behov. Det er helsepersonellets ansvar å ha kunnskap om følelsesmessige reaksjoner, og å iverksette tiltak for å beskytte pasienten dersom det oppstår følelser som motvirker den profesjonelle relasjonen. Dette kravet skjerpes når det er tale om særlig sårbare pasienter, for eksempel pasienter med psykiske plager eller lidelser, skriver Helsetilsynet.

Stort avvik fra god praksis

Helsetilsynet legger også vekt på at personlige og seksuelle relasjoner mellom pasient og behandler kan føre til skyld- og skamfølelse, der pasienten føler seg misbrukt og hjelpeløs.

– Pasienten kan dermed bli påført alvorlige psykiske belastninger i tillegg til de problemer han allerede hadde, skriver Helsetilsynet.

Statens helsetilsyn mener sykepleieren har blandet sammen rollen som helsepersonell og privatperson, og krenket pasientens integritet og intimgrenser på en måte som ligger utenfor det som kan anses som forsvarlig virksomhet for en sykepleier.

– Dine handlinger viser svikt i din vurderingsevne som sykepleier og manglende forståelse av din rolle i behandlingen, skriver Helsetilsynet.

Etter Helsetilsynets vurdering er sykepleierens handlinger et så stort avvik fra god praksis, at sykepleieren må anses uegnet til å utøve yrket og har tilbakekalt sykepleierens autorisasjon.

Du kan lese tilsynsrapporten i sin helhet her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse