Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon.