Nå kommer oppsigelsene på LHL-sykehuset

Einar Cyvin, sykepleier og hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen
OMDØMME: – Jeg kan forstå hvorfor dette skjer. Men jeg er redd for hva det gjør med omdømmet til LHL, sier sykepleier og hovedverneombud Einar Cyvin.

Rundt 50 av oppsigelsesbrevene går til sykepleiere, anslår hovedverneombud Einar Cyvin. Men han tror sykehuset snart blir oppbemannet igjen.

– Hvordan går det?

– Mye apati og venting. Siste drøftingssamtale var fredag 22. juni, forteller Einar Cyvin.

Han er sykepleier og hovedverneombud på LHL-sykehuset Gardermoen. Cyvin har tidligere jobbet på Feiring-klinikken.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon.

I løpet av helgen skal kabalen legges; om hvem som skal ut og hvem som får bli.

Les om bakgrunnen for oppsigelsene: 50 sykepleiere kan miste jobben på LHL-sykehuset

Det er mellom 50 og 100 ansatte som mister jobben, derav cirka 50 sykepleiere, anslår Cyvin.

Mange flere har vært i drøftingssamtaler de to siste ukene, men Cyan vet ikke det eksakte antallet.

Kan få oppsigelsesbrev mens de er på jobb

– 25. juni er det ganske mange brev som blir overlevert. Enten personlig til dem som er på jobb, eller sendt rekommandert. I tillegg får de berørte en epost klokken 12 samme dag, forteller Cyvin.

– Alle som har vært i samtaler, også de som beholder jobben, vil få beskjed, er vi blitt lovet.

– Har du selv vært i samtale?

– Ja, men det har vært snakk om omplassering. Det er høyst sannsynlig ikke fare for min jobb. Jeg har 20 års ansiennitet, sier Einar Cyvin.

Han har vært frikjøpt som verneombud i nesten fire år. Nå blir han frikjøpt 50 prosent framover.

LES OGSÅ: – Stemningen er ikke noe all right på LHL-sykehuset nå

Tror en del vil klage på oppsigelsen

Oppsigelsestiden er fra tre til seks måneder, avhengig av hvor lenge man har jobbet i LHL og av alder.

– Hva med klagerett?

– Det er en klagefrist på 14 daget. Jeg tror en del vil benytte seg av den. Men jeg aner ikke hvordan kabalen ser ut. Det er jo en hel kabal som skal gå opp på hele sykehuset. Hvor mange som skal omplasseres på andre avdelinger, vet jeg heller ikke. Sykepleierne er jo den absolutt største gruppen som berøres. Det er naturlig, vi er jo flest.

– Det er helt fryktelig, men jeg har fortsatt tillit

Flere ansatte har kontaktet verneombudet de siste ukene:

– Jeg har vært med en del av dem på drøftingssamtaler. Flere er uorganiserte, både sykepleiere og andre.

– Hvordan føles det nå for deg som har jobbet der så lenge?

– Det er klart at det er helt fryktelig. Men jeg har fortsatt tillit til dem på sykehuset. Det er nok fordi jeg som verneombud har vært deltakende i prosessen, fått informasjon underveis og snakket direkte med beslutningstakerne.

Frykter for sykehusets omdømme

– Jeg kan forstå hvorfor dette skjer. Men jeg er redd for hva det gjør med omdømmet til LHL-sykehuset – og til hele LHL. Det er også helt umulig å gjennomføre en slik prosess uten at det berører arbeidsmiljøet. Samtidig har jeg stor tro på framtiden.

Cyvin tror at sykehuset kan bli oppbemannet igjen allerede i 2019.

– Det er definitivt pasienter der ute, mener han.

– Det blir å satse på en annen pasientgruppe enn dem med åpen hjertekirurgi?

– Innen ortopedi er det mye å hente. Denne pasientgruppen er jo nært relatert til hjerte- og lungefeltet, som jo er hovedområdet for LHL. Ortopedi-oppdrag vil gå hånd i hånd med det vi driver med ellers. Det handler mye om fysisk aktivitet og inaktivitet. Å få operert en hofte betyr at personen kan holde seg i gang.

– Å komme seg på beina er bra for hjertet?

– Ja.

– Kan bli bruk for de oppsagte snart

Men mandag 25. juni blir en veldig trist dag, spår han:

– Mange har jobbet veldig lenge i organisasjonen. Det føles som vi har jobbet sammen i hele yrkeslivet.

For Cyvins del vil det si to tredeler: Han har vært sykepleier i 30 år, og i 20 av dem har han altså vært i LHL.

– Jeg vil jo miste kolleger som har vært her i ti år eller lenger. Det er jo som familie.

– Hvis det blir oppbemanning, kan det bli med de samme som nå må gå?

– Det er rett og slett umulig å si. De som nå er berørt og opprørt nå, vil få tid til å tenke seg om og kanskje se annerledes på det. Det kan jo bli bruk for dem allerede i oppsigelsestiden, tror Cyvin.

De har fortrinnsrett til ledige stillinger.

Uforutsigbart marked å være i

– Men det er et vanskelig marked. Man er nødt til å være fleksibel, det er kjempevanskelig ikke å ha en fast, trygg jobb.

– Hva mener du med vanskelig marked?

– Det handler om DRG, altså finansieringssystemer, om hvilke oppdrag vi tar på oss og om at vi er avhengig av samfunnet for øvrig – og ikke minst av politikerne. Det er jo den uforutsigbarheten som nå har ført til nedbemanning, minner verneombud Einar Cyvin om.

OPPDATERING 25. JUNI: Einar Cyvin opplyser at etter innspill fra tillitsvalgte ble oppsigelsesdatoen flyttet til 26. juni.

– Vi fikk tilbud om omplassering i dag (25. juni) med frist i morgen klokken 9 til å ta imot eller ikke. Oppsigelsene går da ut klokken 12, skriver han i en SMS.

Les også: