fbpx 50 sykepleiere kan miste jobben på LHL-sykehuset Hopp til hovedinnhold

50 sykepleiere kan miste jobben på LHL-sykehuset

LHL-sykehuset Gardermoen

100 kan miste jobben på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Rundt 50 sykepleiere skal være berørt. Aldri før har så mange sykepleiere vært rammet av nedbemanning, ifølge NSF.

Det ble i mai varslet masseoppsigelse på LHL-sykehuset. Anslaget er at 50 til 100 vil miste jobben.

– Men verken antallet eller hvilke personer det vil gjelde, er bestemt ennå, opplyser kommunikasjonssjef Martin Steen i LHL til Sykepleien.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell organisasjon.

Rammer helsepersonell

I mars og april flyttet LHL-klinikkene Glittre og Feiring inn i de nye byggene på Jessheim, som altså er sykehuset Gardermoen.

Hovedsakelig er det helsepersonell på det helt nye sykehuset som vil rammes, men også ansatte i LHL-administrasjonen, som holder til på sykehuset, er utsatt.

LHL har også et sykehus i Vestfold og en rekke behandlingsklinikker i hele landet.

Har operert stadig færre

Årsaken til oppsigelsene er at avtalen om hjertekirurgi som LHL har hatt med Helse Sør-Øst, har omfattet stadig færre operasjoner.

– I de siste årene har vi tapt penger på hjerteoperasjonene, sier Steen.

 Fra å ha 1300 operasjoner i året, var det i fjor nede i 400.

– I år var tilbudet at vi skulle ha 200 operasjoner på vegne av Helse Sør-Øst, sier kommunikasjonssjef Steen.

Vil informere de enkelte før ferien

Kommunikasjonssjefen understreker at oppsigelsene er en vanskelig og sårbar prosess.

– Vi har all mulig respekt for dem dette berører.

– Hvor mange sykepleiere står i fare for å miste jobben?

– Det vil jeg ikke spekulere om. Først vil vi informere hver enkelt av de involverte.

– Når blir dette klart?

– Vi prøver å ha det klart i slutten av juni, før ferien starter. Dette er ikke enkelt, verken faktisk eller følelsesmessig. Mange her er glade i jobben sin og har tilhørighet til sykehuset. Det er en vond og vanskelig tid for dem som er utsatt, sier Steen.

Styrt avvikling

– Og avtalen med det offentlige står ved lag?

– Ja, dette er en styrt avvikling. Avtalene fikk stadig mindre omfang, så ingenting tyder på noe annet. I 2018 var tilbudet altså 200 operasjoner. Det er ikke bærekraftig for oss, sier kommunikasjonssjef Martin Steen.

50 sykepleiere er berørt

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) advokater Oskar Nilssen og Magnus Buflod var på sykehuset på Jessheim torsdag.

De har fått opplyst at rundt 50 sykepleiere er berørt.

– Dette er den største nedbemanningen av sykepleiere NSF har vært borti noen gang, sier Nilssen.

Nå skal de to advokatene bistå tillitsvalgte og medlemmer i prosessen videre.

Sykepleiere blir innkalt enkeltvis

Medlemmer vil etter hvert bli innkalt enkeltvis til drøftingsmøte med arbeidsgiver.

– Da må arbeidsgiver redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen, sier Buflod.

Deretter får arbeidstaker komme med relevante fakta. Det kan være at arbeidsgiver har feil ansiennitetstidspunkt, eller ikke har full oversikt over sykepleierens kompetanse.

Sosiale forhold, som at den ansatte er eneforsørger og derfor vil rammes ekstra hardt av en oppsigelse, er også relevant.

– Deretter kan arbeidsgiver treffe beslutning om oppsigelse, sier Oskar Nilssen.

– Og innen den tid kan noen av dem ha fått en annen jobb, sier Magnus Buflod.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse