fbpx Anbefaler standardisert terminologi for sykepleie Hopp til hovedinnhold
International Classification for Nursing Practice (ICNP):

Anbefaler standardisert terminologi for sykepleie

Faksimile av skjermbilde fra ICNs ICNP-browser.

Bedre kvalitet og økt sikkerhet er noen av årsakene til Direktoratet for e-helses nye anbefaling om en standardisering av fagterminologien for sykepleieres praksis.

Det er ikke alltid sykepleiere kaller en skade for «en skade».

Begrepene som benyttes rundt om på ulike institusjoner og i diverse EPJ-systemer, varierer, og ofte dokumenteres symptomer, behov, tilstand og intervensjoner gjennom ustrukturert fritekst.

4500 ord om sykepleie

I sin nye rapport Terminologi innen sykepleiepraksis går nå Direktoratet for e-helse inn for å anbefale ICNP (International Classification for Nursing Practice) som standard for all sykepleiepraksis, da i kombinasjon med det langt mer omfattende referansesystemet SNOMED CT.

Anbefalingen vil ikke gi umiddelbare konsekvenser for sykepleiere i praksis, men legger føringer på hvordan for eksempel leverandører av EPJ-systemer og andre dokumentasjonsløsninger utvikler og tilpasser sine produkter.

Les også: Felles fagspråk i sykepleiedokumentasjon

Svært forenklet sagt er ICNP en liste over ord og begreper utviklet for å beskrive det meste innen sykepleieres virke – fra «abdominalsmerter» og «administrasjonsvei», via «grensesetting» og «kostholdsplan», til «økt intrakranielt trykk» og «øreskylling».

Terminologien er strukturert i et hierarkisk system, oversatt til en rekke språk og oppdateres jevnlig med nye begreper og kunnskap.

En søkbar versjon av ICNP på 16 ulike språk, inkludert norsk, ligger ute på ICNs hjemmeside. Her kan man også klikke seg fra hovedkategorier som «karakteristika», «prosess», «bivirkning» og «pårørendestøtte», og ned til mer presise begrep.

Mens ICNP består av rundt 4500 begreper, har SNOMED CT over 350 000 begreper, og skal omfatte alt innen klinisk helsearbeid – inkludert patologi og veterinærvirksomhet.

Vanlig med fritekst

Ifølge rapporten fra Direktoratet for e-helse, er ustrukturert fritekst i dag den vanligste metoden for dokumentasjon i helse- og omsorgssektoren:

«Dette gjør det vanskelig å få oversikt over pasientens behov, planer og gitt helsehjelp. Dokumentasjonspraksis gir liten mulighet for gjenbruk og aggregering av data.»

Les også: Sykepleiersk for viderekomne

Direktoratet mener en standardisert terminologi vil kunne bidra til bedre kvalitet i planlegging og oppfølging av helsehjelp.

Rapportens anbefaling gjelder for all sykepleiepraksis i hele helsetjenesten, men hva dette vil kreve av ressurser, er foreløpig ikke vurdert av direktoratet.

NSF vil ha ICNP

Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i flere år kjempet for at ICNP, som er ett av en rekke liknende systemer, skal tas i bruk av norske sykepleiere.

De argumenterer blant annet med at ICNP er en fleksibel referanseterminologi som eies av International International Council of Nurses, og at det har store påvirkningsmuligheter for brukerne.

I en kommentar om temaet i Sykepleien, skriver forbundsleder Eli Gunhild By at «NSF mener at terminologier vil sikre en entydig begrepsbruk og gjensidig forståelse mellom helsepersonell. I tillegg vil strukturert informasjon og felles språk bidra til mer gjenbruk og effektivisering av dokumentasjons- og informasjonsprosesser, og til aggregering av data til ledelses- og styringsformål, kvalitetsutvikling og forskning.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse