fbpx Vil stoppe sepsis med spill Hopp til hovedinnhold

Vil stoppe sepsis med spill

Sykepleier Eva C. Backer har Tegnehanne med på laget i digital kamp mot sepsis.

– Skulle vi lage et spill, måtte det være for å løfte et viktig tema, sier Eva C. Backer, sykepleier og innovasjonsrådgiver i Helse Vest IKT.

– Og da spurte vi oss: Hva er et godt eksempel på noe som er spesielt farlig for våre pasienter?

Hun gir raskt svaret:

– Jo, sepsis.

Stopp sepsis er navnet på spillet, som er finansiert av Helse Vest.

Bekymret for sepsis

Sepsis er en livstruende tilstand som opptrer når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. 6000 er anslaget over årlige tilfeller i Norge. Flere enn 1 av 10 dør.

Eva C. Backer har blant annet jobbet på infeksjonsavdeling.

– For tolv–tretten år siden gikk jeg til overlegen og sa jeg var bekymret for om vi var gode nok på å oppdage sepsis tidlig. Og hvis vi, på en infeksjonsavdeling, ikke var gode nok, hvordan var det da andre steder?

Denne gamle bekymringen vendte hun tilbake til da hun skulle finne tema for et helsespill.

Må være oppdatert

Hun jobber i Helse Vest IKT, men forteller at hun ikke alltid har vært like opptatt like av teknologi.

– Men etter hvert som jeg gjennom prosjektarbeid har sett mulighetene som fins på ulike områder, og nå læringsverktøy, er jeg blitt veldig interessert.

Hun viser til at det kan være vanskelig å delta på internundervisning når det samtidig er stort trykk i avdelingen.

– Jeg mener ikke at vi skal slutte med internundervisning, understreker hun.

– Men jeg tror internundervisning sammen med andre effektive verktøy kan gjøre det enklere å være oppdatert.

Bildet viser Eva T. Backer

– Skal være gøy

Backer sier spill som Stopp sepsis kan kalles pedagogisk fast food. Det skal ikke være noe man må sette av tid til å gjøre og det skal være noe man spiller fordi man har lyst. Og forhåpentligvis skal man få lyst til å dele det i sosiale medier.

– Med spillet håper jeg å gi grunnleggende og oppdatert kunnskap om sepsis, og trigge diskusjoner på den enkelte sin arbeidsplass.

En forutsetning for henne var å få med Tegnehanne, som har klart å mangfoldiggjøre en spesifikk sykepleierhumor.

– Man blir ikke ekspert på sepsis av å spille, men man blir bevisstgjort, sier hun.

– Jeg vil få de som ikke tenker på sepsis, til å tenke på sepsis.

Hun forteller at det har vært et nitid arbeid med å kvalitetssikre spillets faglige innhold. Det er utviklet i nært samarbeid med klinikere, pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i helsetjenesten.

– Mye å ta hensyn til

– Å formidle kunnskap om helse er komplisert, fordi et svar sjelden er helt feil eller helt riktig, og det har vi tatt høyde for i spillet, sier hun.

Backer er tydelig på at kliniske spill bør lages av noen med helsebakgrunn.

– Det er så utrolig mye å ta hensyn til og ikke minst ta forbehold om, utdyper hun.

– Det som er galt i den ene situasjonen, kan være rett i en annen situasjon, eller i hvert fall ikke helt feil.

Hun sier spillet bygger på enkle metodikker.

– Og enkle metodikker er nettopp enkle metodikker, sier hun.

– De er mer som gule huskelapper enn noe som nødvendigvis gir sann kunnskap. Men vet man det, mener jeg enkle metodikker kan være nyttige i klinisk arbeid.

Illustrasjonen viser en sykepleier som har klart sepsis-spillet.

Slutte å tulle

Tegnehanne, Hanne Sigbjørnsen, sier det har vært gøy å være med på å lage spillet, som er hennes første.

– Å jobbe med spill har vært annerledes, og jeg synes det er gøy at helsevesenet tar i bruk sånne virkemidler for å nå ut med faglige budskap.

Eva C. Backer forteller at hun under utviklingen av spillet møtte stor interesse hos sykepleiere, men ikke like stor entusiasme blant alle fagfolk. Noen eksperter har hun slitt med å få med.

– Jeg har tidvis fått følelsen av at noen mener jeg burde slutte å sitte på kontor og tulle og heller brette opp ermene og jobbe med pasienter. Det stikker litt. Selv om jeg ikke jobber som sykepleier lenger, har jeg et enormt behov for å være til nytte. Dette spillet er bare ett av mange prosjekter jeg er involvert i, og jeg mener det er viktig at helsepersonell er med på å påvirke teknologien i helsevesenet. Spillet har etter hvert blitt viktig for meg, jeg tror et spill som dette kan øke bevisstheten rundt en alvorlig tilstand og igjen være til nytte for praksis.

Hanne Sigbjørnsen, som selv har jobbet som sykepleier, kan forstå at de som jobber tett på pasientene ikke alltid ser nytten i for eksempel et morsomt spill.

– Alle sånne ting kan føles som en sløsing med ressurser for dem som står i det daglige presset på en avdeling. Men jeg tenker det er verdt å bruke penger på. Sepsis er en tilstand som krever at man handler raskt, og da må man vite når man skal handle. Å ha huskereglene for når man skal tenke sepsis inne, kan komme pasientene til gode.

Bildet viser Hanne Sigbjørnsen.

Et spill for alle

Eva C. Backer understreker at sepsis kan oppstå alle steder i helsetjenesten, og er noe alt helsepersonell må være oppmerksom på.

– Vi hadde tilfeller av sepsis da jeg jobbet på sykehjem også. Derfor håper jeg flest mulig helsepersonell, både i primær- og spesialisthelsetjenesten vil spille det, sier hun.

– I tillegg kan spille også være nyttig for vanlige folk. At flere kan noe om sepsis kan sikre rask identifisering og behandling, og dermed mindre alvorlig sepsis og død.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse