fbpx Tidbank og bemanningsenheter: Dette er avtalen mellom NSF og Spekter Hopp til hovedinnhold

Tidbank og bemannings­enheter: Dette er avtalen mellom NSF og Spekter

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

NSF og Spekter er blitt enige om kjøreregler som kan gjøre det enklere for sykehus å etablere bemanningsenheter og tidbanker for sykepleiere.

Mandag ble det klart at Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Arbeidsgiverforeningen Spekter har blitt enige om nye rammer for arbeidstidsplanlegging for sykehusene.

Det viktige for NSF har vært å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger.
Eli Gunhild By, NSF-leder

Dette vil ifølge partene gjøre det enklere å etablere bemanningsenheter, tidbankordninger og «mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassete» arbeidsplaner i helseforetakene.

– Forutsigbar arbeidstid

Ifølge NSF-leder Eli Gunhild By kom partene i mål fredag kveld. Mandag ettermiddag ble dokumentene, som består av en særavtale og en veileder for bruk av tidbank, samt anbefalinger for etablering av bemanningsenhet i helseforetak, lagt ut på NSFs hjemmesider:

– Avtalene handler både om prosess og innhold. Det viktige for NSF har vært å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier By.

Kan få 20 000

– Noe å lokke med for sykepleiere som ønsker å gå inn på ordninger med tidbank?

– Avtalen inneholder for eksempel både økonomiske elementer og skjerming mot å jobbe mer enn et visst antall helligdager.

I avtalen, som heter << Særavtale for bruk av tidbank >>, fremgår det at arbeidstakere som har 40 prosent av sin stilling i tidbank, får et tillegg på 20 000 kroner. Om partene lokalt er enige, kan det i stedet for lønn avtales kompensasjon gjennom fritid.

Ikke avtalt flere helger

– Blir det flere helger?

– Vi har ikke endret politikken vår her. Avtalen går ut på mer forutsigbar arbeidstid og mer heltid. Man skal kunne planlegge arbeidstiden på en bedre og mer ryddig måte. Med dette stadfestes det hvordan det skal gjøres og hva en slik avtale kan inneholde.

– Det avtales rundt om på arbeidsplassene?

– Ja. Avtalen er et verktøy. Det er en protokoll som er sentralt forankret for å kunne lage lokale avtaler på en ensrettet måte.

Opplæring for dem i kombinasjonsstilling

– Kombinasjonsstillinger er blitt kritisert fordi sykepleiere i bemanningsenheter har for mange avdelinger å forholde seg til. Setter avtalen noen begrensninger?

– Avtalen er klar på at det skal etableres gode rutiner som sikrer nødvendig opplæring, både av hensyn til forsvarlig pasientbehandling og den enkelte ansatte.

Eksempler på dette er, ifølge By, hospitering, opplæring i de avdelingene en skal over i og deltakelse i disse avdelingenes fagdager.

I << Anbefalinger for etablering av bemanningsenhet i helseforetak >> heter det blant annet at det bør gjøres en <<vurdering av hvor mange, evt. hvilke avdelinger/enheter det er hensiktsmessig og forsvarlig at den enkelte ansatte skal ha som arbeidsområde>>.

– For å jobbe i bemanningsenhet må man like utfordringer og være fleksibel. En slik måte å jobbe på vil passe for noen, men ikke alle, påpeker By.

– Trenger ikke endre loven

Hun understreker at avtalen ikke betyr at NSF endrer sin politikk når det gjelder arbeidstid.

Hun viser til at det i flere år har pågått en diskusjon om hva som er lov og ikke. Arbeidstidsutvalget kom med et forslag i 2016:

– Hvis det blir tatt til følge, vil det innebære en lovendring. Det vil i så fall si at dagens avtalerett til å forhandle om turnus og vaktplaner fjernes, sier hun.

Tiltakene vi har blitt enige om, gjør det enklere å finne arbeidstidsløsninger tilpasset driftsbehovene.
Anne-Kari Bratten, Spekter

– Denne prosessen viser at partene best får til gode avtaler når vi møtes som likeverdige parter. Det understreker vårt argument om at det ikke er noe behov for å endre arbeidsmiljøloven på dette punktet, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

Tilpasset driftsbehov

– Tiltakene vi har blitt enige om, gjør det enklere å finne arbeidstidsløsninger tilpasset driftsbehovene.

Slik kommenterer administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter avtalen med NSF via en pressemelding.

– Det vil muliggjøre mer heltid og bedre tjenester til pasientene ved at det er flere faste sykepleiere til stede når pasientene trenger det.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse