fbpx Dansk lockout i ferd med å smuldre opp Hopp til hovedinnhold

Dansk lockout i ferd med å smuldre opp

Knytteneve som holder et danskt flagg
PINLIG: Helseregionene er nå blitt pinlig oppmerksomme på hvor pressede arbeidsforholdene er på danske sykehus, sier leder i DSR, Grete Christensen. Foto: Mostphoto

Danske sykehus får problemer med å opprettholde akuttfunksjonene ved sykehusene som danske arbeidsgivere har gitt varsel om lockout, melder det danske Sykepleierforbundet (DSR).

Ifølge DSR går det ikke som planlagt for de danske arbeidsgivernes lockoutvarsel ved de danske sykehusene. Tvert om. DSR mener lockouten er i ferd med å smuldre opp.

Historisk bakteppe

Forhistorien bak de steile frontene i årets danske hovedtariffoppgjør er at sykepleierne i 2008 var ute i en lang streik for å rette opp store lønnsetterslep. Det endte med at streiken måtte stoppes, da streikekassen så å si var tømt. Resultatet av streiken ble en liten lønnsøkning for sykepleierne og flere års arbeid for igjen å fylle streikekassen med medlemmenes hjelp.

Lærerne ble i 2013 sendt ut i lockout etter mislykkede forhandlinger og endte opp med tvungen lønnsnemnd og ny lov som grep inn i arbeidstidsbestemmelsene for lærerne.

Ifølge Dansk sygepleieråd (DSR) danner disse eksemplene bakteppet for at hele fagbevegelsen, totalt 140 organisasjoner, denne gang står samlet. Fagforeningene i offentlig sektor krever den samme lønnsutviklingen som for privat sektor på 8,6 prosent over de tre neste årene. De offentlig ansatte har fått et tilbud på 6,7 prosent.

Kilde: DSR

Unntakene

Helseregionen har forhandlet seg frem til en rekke unntak fra lockouten: 76 prosent av Rigshospitalet i København er nå unntatt fra lockout, mens tallet er 67 prosent for Skejby i Aarhus, og 67 prosent for sykehusene i Herlev og Gentofte. 

Arbeidsgiverne klarte rett og slett ikke å få på plass en akuttberedskap ut fra sitt opprinnelige lockoutvarsel, skriver Sygeplejersken.

LES OGSÅ: Historisk tøff kamp mellom sykepleiere og arbeidsgivere i Danmark

Dårlig stelt i hverdagen

– Situasjonen viser i virkeligheten hvor dårlig stilt danske sykehus er i hverdagen. Man har måttet gi opp å få på plass akuttberedskap fordi den daglige grunnbemanningen – uten vikarer og ekstravakter – simpelthen ikke er høy nok til at sykehusene klarer å opprettholde livsviktige funksjoner. På den måten kan vi si at helseregionene nå er blitt pinlig oppmerksomme på hvor pressede arbeidsforholdene er på danske sykehus. Akuttmottakene viser den daglige nød, sier leder i DSR, Grete Christensen til Sygeplejersken.

Nye medlemmer

Det danske sykepleierforbundet (DSR) kan glede seg over at de steile frontene under årets lønnsoppgjør har fått sykepleierne til å engasjere seg. I løpet av de siste tre ukene har forbundet fått 333 nye medlemmer. Halvparten består av tidligere medlemmer som har meldt seg ut, men som nå vil støtte fagforeningenes kamp for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Konfliktstart

Streiken kan tidligst starte 22. april og lockout kan tidligst starte 28. april. Det er klart etter at Mette Christensen benyttet seg av forligsmandslovens mulighet for å utsette konflikten med 14 dager. Konflikten kan likevel bryte ut tidligere dersom riksmekleren, innen de to ukerenes utsettelse er gått, vurderer at forhandlingenene ikke fører frem. Da vil i så fall konflikten starte 5 dage etter varsel.

Kilde: DSR

Les også: