Nå har over en halv million nordmenn helseutdannelse

Nyheter
Sykepleier tar blodtrykket på pasient.
FLEST KVINNER: Kvinner utgjør stadig den største andelen av sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning. I 2017 var antallet kvinner 348 000 og menn utgjorde 68 000.

Åtte av ti som har en helse- og sosialfaglig utdanning, jobber i sektoren, ifølge tall fra SSB.

I underkant av 513 000 personer i alderen 15–74 år har en helse- og sosialfaglig utdanning, noe som utgjør en økning på 2,9 prosent fra samme periode året før, ifølge tall fra SSB. Åtte av ti jobber i helse- og sosialtjenestene.

83,7 prosent kvinner

Kvinner utgjør fortsatt den største andelen av sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning. I 2017 var antallet kvinner 348 000. Menn utgjorde 68 000. Veksten for menn var høyere enn for kvinnene, med henholdsvis 3,0 og 2,2 prosent sammenliknet med den samme perioden året før, melder SSB.

Aller størst vekst blant helsefagarbeidere

Helsefagarbeiderutdanningen ble innført i 2009, som en erstatning for hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene – siden da har det vært en stor vekst for denne gruppen.

Tallene fra i fjor viser at antallet sysselsatte helsefagarbeidere økte med 16,5 prosent fra 2016. Antallet sysselsatte barne- og ungdomsarbeidere steg også samme år 2017, med 8,8 prosent flere sysselsatte sammenliknet med 2016.

Dette er den utdanningsgruppen som har flest sysselsatte innen undervisning i 2017, med 22,9 prosent.

5,3 prosent økning for sysselsatte over 67

Sysselsatte over 67 år utgjør totalt bare tre prosent av de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning. Veksten for denne gruppen er likevel større enn for alle andre aldersgrupper fra 2016 til i fjor. Veksten var på 5,3 prosent.

I denne aldersgruppen er det tre utdanningsgrupper som skiller seg ut og til sammen utgjør mer enn seks av 10 sysselsatte. Dette er hjelpepleiere (3290), sykepleiere (1933) og leger med spesialitet (1708).  

Les også: