fbpx Dette klager pasienter mest på Hopp til hovedinnhold

Ny rapport: Dette klager pasienter mest på

Rullestolbruker og gående på en parkeringsplass
REISEREFUSJON: Helsetilsynet behandler mange klager om manglende refusjon av reiseutgifter, men de færreste får medhold. Foto: Mostphotos

Norske fylkesmenn behandlet i fjor over tre tusen klager fra folk som mente de ikke hadde fått oppfylt sine rettigheter innen helse og omsorg.

Manglende refusjon av reiseutgifter til eller fra behandling i spesialisthelsetjenesten er det pasienter og brukere oftest klager inn til fylkesmennene, men de aller færreste får medhold.

I fjor var slik refusjon av reiseutgifter tema i nesten hver tredje klagesak om manglende oppfylling av rettigheter innenfor helse og omsorgstjenester som ble vurdert av fylkesmennene.

Av totalt 949 slike saker, var det derimot kun 11,1 prosent som fikk helt eller delvis medhold, ifølge den årlige tilsynsmeldingen som Helsetilsynet la frem tirsdag.

Saken fortsetter under tabellen.

En av fire får medhold

Fylkesmannen er klageinstans når noen mener at de ikke har fått oppfylt sine rettigheter, slik de fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven eller annen relevant lovgivning.

Tallet på saker som behandles, har ifølge tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet gått noe ned de siste to årene, og i fjor ble det gjort totalt 3139 vurderinger fordelt på 3055 saker.

Totalt fikk klager helt eller delvis medhold i 24 prosent av sakene, noe som er en nedgang på tre prosentpoeng fra året før.

Andelen som får medhold varierer en del, avhengig av hvilke paragrafer klagen omfattes av. 

I fjor var det for eksempel et høyere antall personer som fikk medhold i saker som gjaldt rett til omsorgslønn, enn i saker om reiseutgifter. Dette til tross for at nesten tre ganger så mange klager gjaldt reiseutgifter.

Fylkesforskjeller

Det er også stor fylkesvis forskjell på hvor mange klagere som vinner frem.

Mens fylkesmannen i Møre og Romsdal ga klager helt eller delvis medhold i 35 prosent av sakene som ble behandlet i fjor, ble kun 10 prosent av sakene i Nord-Trøndelag og Hordaland vurdert i klagers favør.

Les også: