fbpx Moren satt et døgn med skitten bleie Hopp til hovedinnhold

Moren satt et døgn med skitten bleie

Berit Prynmo

Moren (87) til Berit Prynmo har Alzheimers sykdom og benmargskreft, men ingen sykehjemsplass. I februar satt moren hjemme et døgn med full bleie, urinveisinfeksjon og nyresvikt.

Røyken og Hurums avis skriver om moren (87) til Berit Prynmo som har Alzheimers sykdom og benmargskreft. Hun bor alene i en leilighet i Hurum kommune, er sterkt bevegelseshemmet og 100 prosent hjelpetrengende.

Les også om Elisabeth Pedersen i Kragerø som gikk i åtte måneder med brukket skulder og avrevet sene.

Har ønsket sykehjemsplass lenge

I et halvt års tid har datteren, Berit Prynmo og andre pårørende, ment at moren burde få sykehjemsplass. Men moren som fremdeles har samtykkekompetanse, har ønsket å bo hjemme. Hun har hjemmesykepleier som kommer noen ganger i døgnet.

– I 2016 sendte jeg en klage og ba om en redegjørelse fra kommunen til Pasient- og brukerombudet vedrørende manglende helsehjelp til mor. Her etterlyste jeg også en vurdering av mors samtykkekompetanse, sier Prynmo.

Ble verre

Moren har hatt Alzheimers sykdom i fem år, men tilstanden forverret seg kraftig etter 29. januar, da hun ble innlagt på Drammen sykehus med urinveisinfeksjon, nyresvikt og dehydrering.

Hun ble utskrevet dagen etter, selv om datteren sier moren var fjern og apatisk, forvirret og svekket. Hun greide verken å spise eller drikke.

Prynmo kontaktet hjemmesykepleien, tjenestetildelingskontoret og demenskoordinator, uten at noe skjedde.

Fredag 2. februar kastet moren opp flere ganger og tilstanden ble raskt verre. Dagen etter kjørte Prynmo sin mor til legevakten, hvor de ble henvist til sykehuset i Drammen. Der ble de henvist tilbake til Røyken, hvor moren ble tildelt en akutt døgnplass i tre dager.

Likevel ble hun sendt hjem allerede neste dag. Prynmo forteller i lokalavisa om hvor slitsom kampen var.

Fikk ikke kveldsstell

5. februar fikk moren plass på Filtvedt helsetun, hvor hun ble en uke til 12. februar. 

Så skjedde bleie-episoden.

– Jeg spurte hjemmesykepleieren om hun skulle gjøre kveldsstell, og fikk beskjed om at det ikke var vedtatt. Mamma skulle bare få hjelp med medisinene. Da hadde hun sittet i stolen sin med samme bleie på, siden hun kom hjem fra Filtvedt klokken halv fire, forteller Prynmo til Sykepleien.

Prynmo var den siste som forlot moren denne kvelden, uten å legge henne i senga eller skifte bleie på henne.

– Jeg gjorde det ikke fordi jeg hadde tenkt å se hvor langt det gikk. Jeg tenkte hjemmetjenesten selv kunne se svikt i intern kommunikasjon og rutiner. Det fikk de også, siden virksomhetsleder ble med på hjemmebesøket til min mor morgenen etter.

Dagen etter ble det klart at moren hadde sittet med skitten bleie i ett døgn.

Les også om 92-åringen i Tønsberg som ble glemt tre ganger av hjemmesykepleien.

– Systemet svikter

– Dårlig behandling gjelder ikke bare min mor. Kommunen har ikke nok sykehjemsplasser og heller ikke nok akutte plasser. Jeg føler det er systemet som svikter og sier ifra fordi noen må gjøre noe, sier Prynmo.

Resultatet er foreløpig at moren har fått korttidsplass på Filtvedt til 6. mars. Men Prynmo ønsker noe mer permanent og har endelig fått søknadsskjema til sykehjemsplass.

– Det er ikke riktig at det er de pårørende som skal kjempe seg til en plass for sine pleietrengende familiemedlemmer. Ikke alle har pårørende som kan hjelpe seg med det. Dette må kommunen ta tak i omgående, sier Berit Prynmo.

Kommunen beklager

Hurum kommune beklager i lokalavisa at pårørende i saken har en dårlig opplevelse i møte med tjenestene. De ser alvorlig på kritikken og kommer til å ha en intern gjennomgang slik at de kan se på sine rutiner.

Formannskapet skal orienteres om kommunens rutiner for tildeling av tjenester innen helse og omsorg i neste møte 10. april.

– Vi ønsker også å se på muligheten til å etablere flere akuttplasser slik at de som har akutt behov for hjelp, får et tilbud, sier kommunikasjonssjef i kommunen, Elena Solberg til Røyken og Hurums avis.

I 2021 kommer Hurum helsehus. Det skal ha 110 plasser.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse