fbpx SV vil pålegge helsepersonell vaksiner Hopp til hovedinnhold

SV vil pålegge helsepersonell vaksiner

Bildet viser Nicholas Wilkinson.

Som første parti har SV vedtatt å gå inn for obligatorisk vaksinering av helsepersonell.

 – Det gjelder både vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinen, sier partiets helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Dette ble SVs stortingsgruppe enige om onsdag.

– Helsepersonell som omgås pasienter som er i fare for å bli smittet av sykdommene disse vaksinene beskytter mot, må ha vaksine, sier Wilkinson til Sykepleien.

– For oss er dette et prinsipielt standpunkt. Hvordan det konkret skal utformes, må vi komme tilbake til.

Utsatte pasienter

Spørsmålet om et slikt pålegg er blitt aktuelt etter det pågående meslingutbruddet i Göteborg. Høyres Sveinung Stensland sa til Aftenposten i helgen at han er for et pålegg. Det er også de fleste helsepolitiske talspersonene på Stortinget. SV har nå vedtatt at dette er deres politikk.

I Finland er et slikt krav nedfelt i ny smittevernlov, og det trer i kraft fra mars.

– Det som er viktig for oss, er at pasienter som er ekstra utsatt for smitte, skal være trygge for at de ikke blir smittet når de er på sykehus, sier Nicholas Wilkinson.

Han legger til at et pålegg er aktuelt for helsepersonell som jobber med spesielt utsatte pasienter.

– Hva med helsepersonell som av medisinske grunner ikke vil vaksinere seg, må de finne en annen jobb?

– Det må vi se på. Vi må finne ut hva som er smittevernfaglig forsvarlig. Men man kan tenke seg helt spesielle tilfeller, som en meslingepidemi, der uvaksinerte som jobber med utsatte grupper, må tas ut av jobben for en periode. 

Må forebygge mer enn det skader

Wilkinson er opptatt av at vaksiner skal være gratis og lett tilgjengelige, ikke bare for ansatte, men også for studenter.

– Jeg tror de aller fleste vil ta vaksiner dersom det er enkelt å få gjort det, sier han.

– Men hvis man ikke vil, vil dere pålegge det. Det kan oppfattes som at man mister råderetten over egen kropp?

– Dette er snakk om ansettelsesforhold. Det er flere typer jobber hvor det stilles ulike krav til dem som skal utføre dem.

– Influensavaksine kan ha en veldig begrenset effekt, i motsetning til vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Hvordan kan dere forsvare å pålegge noen å ta en vaksine, og alle vaksiner har en risiko for å gi bivirkninger, når nytten kan være liten?

– Jeg er enig i at spørsmålet om influensavaksine er vanskelig. Vi må vite at tiltaket stopper død for folk med dårlig immunforsvar, sier Nicholas Wilkinson.

– Regnestykket må gå opp og det må forebygge mer enn det skader. Vi må følge situasjonen nøye og vi trenger gode faglige råd. Dette er først og fremst et faglig spørsmål.

– Var det uenighet i stortingsgruppen?

– Vi drøftet nyansene i saken, men var i det store og hele enige.

Viktig med frivillighet

Nicholas Wilkinson presiserer at frivillighet fremdeles skal være det bærende prinsippet i spørsmålet om vaksiner. Det er ikke aktuelt å stille allmenne krav om å følge barnevaksinasjonsprogrammet.

– Men vi vil stille krav til helsepersonell, dersom det viser seg å være nødvendig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse