fbpx Finland pålegger helsepersonell å ta vaksiner Hopp til hovedinnhold

Finland pålegger helsepersonell å ta vaksiner

Bildet viser en vaksine som blir satt i en overarm.

Fra mars må sykepleiere som jobber med spesielt utsatte pasienter være vaksinert mot meslinger, kikhoste, vannkopper og influensa.

– Dette gjelder personell i helse- og sosialtjenesten som jobber med spesielt utsatte mennesker, forklarer Jonas Sivelä, spesialforsker ved enheten for smittevern og vaksiner ved Instituttet for helse og velferd i Finland.

– Spesielt utsatte mennesker vil si barn under ett år, eldre over 65 år og mennesker med hjerte- og lungeproblemer som krever medisinering, diabetes, kroniske lever- og nyresykdommer og sykdommer som gir nedsatt immunforsvar, sier Sivelä.

I Norge har Høyres Sveinung Stensland, gjennom Aftenposten, foreslått å pålegge helsepersonell å følge barnevaksinasjonsprogrammet. Han har støtte fra de fleste helsepolitiske talspersonene på Stortinget. SVs Nicholas Wilkinson vil pålegge alle som jobber i helsevesenet å ta disse vaksinene. Å pålegge influensavaksine er det få som tar til orde for.

Kan gjøres unntak

Det finske pålegget kommer som en følge av ny smittevernlov. Den trådte i kraft i mars 2017, men det er en overgangsperiode frem til mars 2018. Da vil det bli et krav om at ansatte i helse- og sosialtjenesten som jobber med spesielt utsatte har tatt MMR-vaksine (meslinger, røde hunder og kusma), trippelvaksine (kikhoste, difteri og stivkrampe) og vannkoppvaksine. I tillegg må de vaksinere seg mot influensa hvert år.

– Har man hatt meslinger eller vannkopper trenger man ikke vaksineres mot dette. Da stoler vi på den ansattes opplysninger, sier Jonas Sivelä.

– Har dere reflektert rundt hva dere vil gjøre dersom for eksempel en sykepleier snakker usant om dette, blir smittet og bringer smitten videre til en sårbar pasient?

- Nei, i første omgang stoler vi på at helsepersonell snakker sant.

Det kan gjøres unntak for krav om vaksiner i tilfeller der ansatte for eksempel har allergier som gjør at de ikke kan ta dem. Men Sivelä sier det ikke er ideelt.

Bildet viser Jonas Sivelä.

Skal ikke sies opp eller diskrimineres

Jonas Sivelä forteller at det er arbeidsgiver som får ansvaret for å sikre at personell er vaksinert. Han presiserer at loven også gir ansatte et vern.

– Om en person vegrer seg for å ta vaksine, skal arbeidsgiver finne alternative oppgaver, sier han.

– Det er ikke adgang til å si opp personen eller å diskriminere de som ikke vil vaksinere seg ved ansettelser.

– Fungerer dette i praksis?

– Nå er ikke loven trådt i kraft, så jeg har ikke oversikt. Men vi vil følge med på dette.

– Har det vært motstand mot lovkravet?

– Ja, det har vært en del diskusjon, og det er bra. Jeg opplever at diskusjonen har vært konstruktiv. Men det har nok vært noe misforståelser rundt dette med at man ikke kan bli sagt opp og at man ikke skal diskrimineres. Jeg tror disse aspektene er viktige for å få forståelse.

– Hva har vært den største innvendingen?

– At dette i prinsippet er tvang. Men igjen har dette med vern mot oppsigelse og diskriminering vært viktig.

De fleste er vaksinert

– Har det vært stor pågang av helsepersonell som vil vaksinere seg det siste året?

– Det vet jeg ikke. Men de fleste er allerede vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet og de fleste tar også influensavaksine hvert år, så jeg tror ikke det har vært noen enorm pågang.

– Men hvis de fleste er beskyttet, hvorfor vil dere felle ned kravet i loven?

– Fordi vi vil forsikre oss om at ansatte har immunitet. Nå har vi det svart på hvitt. Dette handler om å beskytte pasienter og sikre at de ikke blir smittet av dem som jobber i helse- og sosialtjenesten.

Prinsipp om frivillighet

I Finland er barnevaksinasjonsprogrammet, som i Norge og de andre nordiske landene, frivillig.

– Er det aktuelt å gjøre det obligatorisk?

– Nei. Det er ingen ting som tyder på at det bør være noe man pålegger noen. Tvert imot er det indikasjoner på at tvang kan føre til at vaksinasjonsdekningen faller, fordi det kan generere negative holdninger. I Finland har det kun vært aktuelt å stille krav til personell i helse- og sosialtjenesten, som er en never gruppe. Og hensikten er å sikre at de ikke smitter utsatte mennesker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse