fbpx Helsesvada fra Språkrådet Hopp til hovedinnhold

Helsesvada fra Språkrådet

Typiske ord i strategistil

 «Sett på bakgrunn av en forskningsbasert kvalitetssikring, forankres avviksmeldingene innenfor rammen av helsereformene». Generer ditt eget helseadministrativt svada du også!

Er du student og rammet av skrivesperre? Eller forsker du, jobber administrativt innen helsevesenet, eller skriver lærebøker for helseprofesjonene, og kjenner at du bare er tom for ord?

Ikke fortvil. Det er hjelp å få. Nederst i denne saken vil du kunne boltre deg i de deiligste statspoetiske vendinger med egen helsevri.

Slik som:

«Under henvisning til en proaktiv avstemning, maksimeres brukerrepresentasjonen på tvers av feilbehandlingen».

Og ikke nok med det:

«I forhold til en løpende målsetting, realiseres samhandlingsarenaene koordinert med innsatsfokuseringen».

Bare så det er sagt.

Bevisstgjøringsgenerator

Svadageneratoren, en artig liten tingest fra nettsiden klarspråk.no, spyr ut den ene klisjé-setningen etter den andre, bare ved hjelp av et eneste tastetrykk.

Hvor er nytteverdien, sier du?

Tja, foruten å bidra til sinnets munterhet, er dette like mye en bevisstgjørings-generator. Den gjør deg oppmerksom på hvilke ord og vendinger det bør blinke store røde varsellamper ved, hvis du skulle komme til å oppdage dem i din egen tekst.

– Med svadageneratorene ønsker vi å gjøre folk bevisste på den tåkeleggende effekten strategistilen har. Dessuten tror vi at en god latter letter læringen, sier Margrethe Kvarenes, seniorrådgiver i Språkrådet.

Margrethe Kvarenes

Byråkratspråk med strategistil

Byråkratspråket er ofte preget av gammeldagse, papirknitrende ord og uttrykk. Men like ofte er det fullt av vage og upresise ord, moteord som pynter på nokså opplagte ting, som her: «Væpnede konflikter innebærer et potensial for bruk av våpen.»

– Denne stilen, som vi har valgt å kalle strategistil, finner vi i alt fra strategidokumenter til årsmeldinger, pressemeldinger og læreplaner. Det at folk har sendt oss innhold til mange ulike fagspesifikke svadageneratorer, vitner om at stilen finnes i en rekke sektorer, sier Kvarenes.

– Hvem er opphavspersonen bak den helseadministrative svadageneratoren?

– En lege nord for Polarsirkelen som ønsket å være anonym, og det har jeg lovet å respektere.

Strategistilens kjennetegn

Margrethe Kvarenes sier strategistilen har fire kjennetegn:

  • vage og upresise ord og vendinger
  • utstrakt bruk av moteord (som synergieffekt, implementering, risikofaktor)
  • substantivtungt og upersonlig språk
  • utmaling av nokså opplagte ting, gjerne i omstendelige ordelag

Essensen blir borte

– Hvorfor er dette problematisk?

– Det kan være veldig vanskelig å trekke ut essensen av en tekst formulert i strategistil. Språket er så luftig og abstrakt at meningen blir uklar. Dermed blir det vanskelig å bruke teksten. 

Margrethe Kvarenes gir et eksempel fra et departement: «Det er fortsatt potensial for bedre effekt og økt treffsikkerhet av den samlede offentlige marine verdiskapingsinnsatsen i Norge.»

– Hva innebærer dette i praksis? Hva må gjøres og av hvem, spør hun, og slenger på et helserelatert eksempel fra en avis:

 «Strøing av gater og fortauer innebærer et stort potensial for unngåelse av lårhalsbrudd.»

– Dette betyr jo egentlig bare at hvis vi strør bedre på gater og fortauer, er det færre som behøver å brekke lårhalsen.

Så …

Vil du også høres ut som en tåkefyrste av en saksbehandler i helsesektoren, eller som forfatter av en totalt uforståelig lærebok i sykepleie som Cathrine Krøger ville elsket å slakte?
Da må du klikke her.

Klarspråk.no er utviklet av Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse