fbpx Brukte 1,5 millioner kroner mindre på overtid Hopp til hovedinnhold

Brukte 1,5 millioner kroner mindre på overtid

Sykepleiere Kristiansund

Akutten i Kristiansund har ved hjelp av god planlegging brukt 1,5 millioner kroner mindre på overtid fra i fjor til år. 

– Systemet med fleksiplan har over lang tid vært der som en mulighet. Så tenkte jeg at det må da være mulig å bruke den. Jeg ble nysgjerrig på hva man kunne gjøre i samarbeid med HR-avdelingen og andre kollegaer.

Det sier tidligere seksjonsleder ved akuttmottaket i Kristiansund, Monicha Strand Isaksen. For omtrent halvannet år siden tok hun i bruk muligheten med fleksiturnus, og det har gitt økonomiske resultater. Ifølge Romsdals Budstikke brukte akutten i Kristiansund 1,5 millioner kroner mindre på overtid bare fra 2016 til 2017. 

Strand Isaksen har gitt seksjonsleder-roret over til Chris Mari Olsen, som nå bringer ordningen videre.

Egen turnusgruppe

Hver tredje måned ser seksjonsleder på aktivitetskalenderen, og gjør de endringene i grunnturnusen som er nødvendige for at de skal ha nok ansatte på jobb til enhver tid.

– Det er viktig å ha høy kompetanse på jobb hele uka. Med den gamle turnusordningen kunne dette bli en utfordring fordi det ikke ble tatt høyde for at ansatte for eksempel hadde kursdager. Nå planlegger vi i forkant og unngår uventete hull i turnusen, sier Olsen.

Et ønske har også vært at de ansatte skal få komme med innspill. Derfor har avdelingen etablert en egen turnusgruppe som et ledd i kommunikasjonen mellom seksjonsleder og ansatte. 

Utgangspunktet er grunnturnusen for selv om det er bra med fleksibilitet, er grunnturnusen viktig for at de ansatte skal ha forutsigbarhet i hverdagen.

– Turnusordningen skal ikke bare være positiv for arbeidsgiver. Det skal også gagne de ansatte, som kan komme med ønsker til turnusen. Det gir økt fleksibilitet begge veier, og har vært en suksessfaktor, sier Strand Isaksen.

Må ivaretas videre

Tilbakemeldingene fra de ansatte har ifølge Strand Isaksen og Olsen vært positive. Ordningen ble satt i gang for halvannet år siden, og Olsen forteller at planen fremover er å vedlikeholde ordningen.

– Både ledere og ansatte er fornøyd, og det må vi ivareta videre, sier hun.

–  Er dette mulig for andre å gjennomføre?

– Jeg tror mange har litt å gå på når det gjelder planlegging og å gjøre endringer. Jeg tror også det er viktig å ikke se seg blind på den gammeldagse turnusen med de samme vaktkodene. Samtidig skjønner jeg at det kan være vanskelig, fordi det er ikke alle som har de nødvendige ressursene, sier Strand Isaksen. 

Et tips fra henne er god planlegging og dialog med de ansatte.

– Tidene endrer seg, og turnusen må være et gode. Vi må se på muligheter sammen, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse