fbpx 1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid Hopp til hovedinnhold

1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid

Bildet viser helseminister Bent Høie.

Etter åtte år med nedgang har antallet årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene økt de to siste årene.

– Vi ser en vekst i antallet årsverk de siste årene, og det er mye mer positivt enn hva vi har sett i tidligere år, sier forsker Solveig Ose i Sintef til NTB.

Ose står bak SINTEFS årvisse rapport om psykisk helse- og rusarbeid i kommunene. Hun forteller at i årene 2008 til 2014 skjedde det lite. I årene etter 2014 har derimot ting skutt fart. Kommunene rapporterte om totalt 14 633 årsverk i 2017, mot 13 936 årsverk i 2016 og 13 131 årsverk i 2015.

– Det er nok delvis på grunn av regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 til 2020 (Op-rus) og delvis på grunn av en større politisk oppmerksomhet rundt dette arbeidet, sier Ose (bildet).

Høie: – Glad vi ser resultater

– Etter åtte år med nedgang i kommunens innsats, er det blitt over 1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene de siste to årene. Jeg er glad for at vi for andre år på rad ser en betydelig vekst i årsverk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Den største prosentvise økningen ligger innenfor tjenester rettet mot barn og unge. Der er økningen på 7,9 prosentpoeng fra 2016 til 2017. I tjenester retter mot voksne er økningen på 4,3 prosentpoeng fra 2016 til 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tilskriver mye av æren for økningen arbeidet som ligger i gjennomføringen av Op-rus.

– Mange kommuner sier at opptrappingsplanen har ført til flere årsverk, at de har fått flere ressurser i oppfølgingstilbudet og at brukermedvirkningen er blitt bedre som følge av planen, står det i pressemeldingen.

Jobber med en opptrappingsplan

Det påpekes i Sintef-rapporten at kartlegging av årsverk ikke nødvendigvis gir særlig mye informasjon om innholdet i tjenestene. Ose understreker at årets rapport i hovedsak viser en positiv utvikling, men hun påpeker at fremdeles er det mange kommuner som for eksempel rapporterer at ansvarsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er uklar.

– Det er et problem som vi har sett gjennom flere år, og som tydeligvis ikke har løst seg ennå, sier hun.

Departementet påpeker i pressemeldingen at det fremdeles er behov for fortsatt innsats innen psykisk helse- og rusarbeid. Det gjelder brukermedvirkning, arbeid mot vold og overgrep og bedre samhandling mellom tjenestene.

– Vi har fremdeles tre år igjen av opptrappingsplanen for rusfeltet, og vi jobber nå med en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, sier Høie.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse