fbpx Store forskjeller i botid og levetid på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Store forskjeller i botid og levetid på sykehjem

En gamel dame som sitter i en stol og holder en pleier i hånden.
HØY TERSKEL: Helsedirektoratet mener at kort botid på sykehjem kan tyde på at sykehjemstilbudet i kommune ikke er tilpasset behovet og at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

Sykehjemsbeboere bor lengst på sykehjem i Tromsø og kortest i Fredrikstad.

Et analysenotat fra helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig botid på sykehjem er to år for hele landet, men at det er store forskjeller mellom kommunene. I Fredrikstad bor personer i snitt i ett år og sju måneder på sykehjem, mens i Tromsø er den gjennomsnittlige botiden to år og fire måneder. (se tabell)

Dødsfall

Nesten tre av ti sykehjemsbeboere dør innen seks måneder etter at de har kommet på sykehjem. Også i denne statistikken er det forskjeller mellom kommunene. I Tromsø dør i snitt 19 prosent av beboerne innen seks måneder, mens Kristiansand topper statistikken som viser at 34 prosent av sykehjemsbeboerne dør i løpet av det første halve året på sykehjem. (se tabell)

Statistikkene viser også hvor mange som dør den første måneden på sykehjem. I Bergen dør i snitt litt over seks prosent av beboerne den første måneden, mens litt over 11 prosent av sykehjemsbeboerne dør den første måneden i Kristiansand. (se tabell)

Høy terskel for sykehjemsplass

Helsedirektoratet mener at kort botid på sykehjem kan tyde på at sykehjemstilbudet i kommune ikke er tilpasset behovet og at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy.

– Men det er mange eldre som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Mange kommuner tilrettelegger for heldøgnstilbud i brukerens eget hjem. Det er derfor viktig å se sykehjemstilbudet i sammenheng med tilbudet av helsetjenester i hjemmet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Diagnose

For beboere med demens og psykisk sykdom er gjennomsnittlig botid 2,4 år, mens for beboere med kreft er snittet 1,5 år.

Mindre sentrale kommuner har lengre botid enn sentrale kommuner. Ifølge Helsedirektoratet kan årsaken til det være at lange avstander gjør det mer krevende for kommunene å gi omfattende hjemmetjenester. Personer med økende omsorgsbehov i distriktskommuner kan derfor få tilbud om langtidsopphold på et tidligere stadium enn i mer sentrale kommuner.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.