fbpx Høie vil ha flere helseteam Hopp til hovedinnhold

Høie vil ha flere helseteam

Bent Høie, helseminister, Høyre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil at helseteam rundt om i kommunene skal hjelpe de sykeste eldre hjemme.

– Det er viktig at eldre som utskrives fra sykehuset, får god oppfølging i kommunene. Dessverre ser vi at for mange syke hjemmeboende eldre får en forverret tilstand, må ut og inn på sykehuset og får behov for sykehjemsplass for tidlig, sier helseminister Bent Høie.

– Syke eldre og deres pårørende må få bedre og mer koordinerte tjenester i kommunene. Det er helt avgjørende at eldre som bor hjemme, får oppfylt behovet for riktig mat, sosiale fellesskap, aktivitet og god helsehjelp, sier han.

Lager oppfølgingsplan

Helseteamet skal bestå av ulike yrkesgrupper som fysioterapeut og hjemmesykepleie. Gruppen ledes av en sykepleier. Teamet skal sørge for følgende:

* Samarbeid med pasient og pårørende.

* Pasienten undersøkes så raskt som mulig.

* Rehabiliteringsbehov skal vurderes.

* Utarbeide en tiltaksplan.

* Se på bruken av legemidler.

* Kartlegge ernæringsstatus hos den eldre.

Vil prøve ut i flere kommuner

Eidsberg kommune er en av kommunene som har prøvd ut ordningen. De har laget en «virtuell avdeling» for pasienter som skrives ut av sykehus til egen bolig. De eldre får oppfølging av et eget team som samarbeider med kommunens øvrige tjenester.

Høie vil nå utvide prosjektet.

– Vi vil begynne å prøve ut oppfølgingsteam i flere kommuner allerede nå i 2017. Målet er at vi skal få til en helt ny måte å organisere tjenestene til eldre i kommunene, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse